Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nog meer boceprevir

PW Magazine 16, jaar 2011 - 22-04-2011
Ook bij eerder behandelde patiënten met hepatitis C geeft toevoeging van boceprevir aan de standaardbehandeling van peginterferon + ribavirine een verbetering van de effectiviteit.

Dit blijkt uit onderzoek bij 403 patiënten [N Engl J Med. 2011;364(13):1207-17]. De mate van sustained virological response was 21% in de controlegroep en 59% en 66% in de twee boceprevirgroepen. Wel kwam anemie vaker voor bij de mensen die boceprevir gebruikten. Erytropoëtine moest bij 41 tot 46% van de boceprevirgebruikers en 21% van de controles gegeven worden.

Zie ook eerder nieuwsbericht

Document acties

Back to top