Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Mogelijk bijwerkingen Vivaglobin

PW Magazine 16, jaar 2011 - 22-04-2011
Vivaglobin (humaan normaal immunoglobuline voor subcutane toediening) geeft mogelijk arteriële en veneuze trombo-embolische bijwerkingen.

De firma CSL Behring raadt artsen aan het geneesmiddel voorzichtig toe te passen bij patiënten met bekende risicofactoren voor trombose, zoals obesitas en bestaande hartproblemen. Vivaglobin mag niet intraveneus worden gebruikt. Vivaglobin wordt gebruikt als substitutietherapie bij mensen met primaire immunodeficiëntie­syndromen, waaronder aangeboren agammaglobulinemie en hypogammaglobulinemie. Het geneesmiddel wordt ook ingezet als substitutietherapie bij myeloma of chronische lymfoïde leukemie met ernstige secundaire hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties.

Document acties

Back to top