Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2020

Artikel Pascal source code Pneumokokken-vaccinatie van start bij oudste personen uit de doelgroep
Begin april is er een nieuwe flacon arseentrioxide (Trisenox) op de markt gekomen. De flacon vervangt de huidige ampullen en is twee keer zo geconcentreerd. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen adviseert zorgverleners de komende tijd goed op te letten bij het voor toediening gereedmaken van het middel. Door verwisseling kunnen medicatiefouten optreden. Arseentrioxide wordt gebruikt bij volwassen patiënten met acute promyelocytaire leukemie.
Artikel Bijwerkingen van (hydroxy)-chloroquine afhankelijk van indicatie
Bij gebruik van chloroquine zijn bij Bijwerkingencentrum Lareb vooral huidreacties (19%), reacties op het centraal zenuwstelsel (10%) en psychische klachten (10%) gemeld. Bij hydroxychloroquine zijn de meest gemelde bijwerkingen huidreacties (20%) en maagdarmklachten (16%).
Artikel Troff document Vergunning medicijnen met ranitidine uit voorzorg opgeschort
De Committee for Human Medicinal Products (CHMP) van het EMA raadt uit voorzorg opschorting aan van de handelsvergunning van alle geneesmiddelen die ranitidine bevatten vanwege de aanwezigheid van kleine hoeveelheden N-nitrosodimethylamine (NDMA).
Artikel Remdesivir nu ook bij patiënten met covid-19 zonder invasieve beademing
Het Europees Geneesmiddelen Agentschap EMA beveelt aan om het compassionate use van remdesivir uit te breiden naar in het ziekenhuis opgenomen patiënten met ernstige COVID-19 die behandeling met zuurstof nodig hebben, niet-invasieve beademing of ECMO.
Artikel Hormoonsuppletie bij overgangsklachten verhoogt risico op borstkanker langdurig
De veiligheidscommissie van het Europese Geneesmiddel Agentschap EMA, de PRAC, beveelt nieuwe maatregelen aan om fouten met depotpreparaten met leuproreline te voorkomen. Leuproreline moet alleen worden toegediend door zorgverleners die bekend zijn met het gereedmaken en toediening van leuproreline. Patiënten moeten het middel niet zelf toedienen.
Artikel De CHMP oordeeld positief over de volgende geneesmiddelen.
Artikel Alpelisib verschaft nieuwe behandeling voor hormoon-positieve borstkanker
De Committee for Human Medicinal Products (CHMP) van het EMA oordeelt positief over een handelsvergunning voor een nieuw vaccin dat actieve immunisatie biedt om ebolavirusziekte bij personen van 1 jaar en ouder te voorkomen.
Artikel Troff document Raas-remmers verhogen kans op besmetting met SARS-CoV-2 niet
Het Europees Geneesmiddelen Agentschap EMA adviseert patiënten door te gaan met het gebruik van een ACE-remmer of angiotensine-II-antagonist. Het gebruik van deze middelen heeft geen effect op het risico geïnfecteerd te raken met SARS-CoV-2. ACE-remmers of angiotensine-II-antagonisten hebben ook geen negatieve impact op de uitkomsten bij patiënten met COVID-19. Dit blijkt uit recent observationeel onderzoek.
Artikel Octet Stream Emicizumab beschikbaar voor patiënten met ernstige hemofilie A
Emicizumab (Hemlibra) is toegelaten tot het basispakket; het middel komt beschikbaar voor ongeveer zevenhonderd patiënten met ernstige hemofilie A.
Artikel Nieuw recombinant vaccin tegen gordelroos beschikbaar
Per 1 juni is een nieuw vaccin tegen gordelroos (Shingrix) beschikbaar in Nederland. De Gezondheidsraad heeft vorig jaar een positief advies uitgebracht over dit vaccin, omdat het in negen van de tien gevallen gordelroos voorkomt en de bescherming lang aanhoudt. Eerder gaf de Gezondheidsraad een negatief advies over een ander, levend verzwakt gordelroosvaccin (Zostavax) vanwege een te geringe bescherming.
Artikel Eerste triple-therapie tegen cystische fibrose
Een eerste triple-therapie voor de behandeling van cystische fibrose (taai­slijmziekte) heeft van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) goedkeuring ontvangen voor een handelsvergunning. De therapie, bestaande uit een combinatie van elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor (Kaftrio), zorgt voor een verhoging van het cystische fibrose transmembraanconductieregulator (CFTR)- eiwit en verbetert zijn functie.
Artikel Pascal source code Twee hybride middelen met positief advies chmp
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over handelsvergunningen voor twee hybride middelen: coffeïnecitraat (Gencebok) en methylthioninechloride (Me­thylthioninechloride Cosmo).
Artikel Eerste antilichaam-geneesmiddel-conjugaat tegen multipel myeloom
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een voorwaardelijke handelsvergunning aanbevolen voor het geneesmiddel belantamab mafodotin (Blenrep).
Artikel D source code Vaginale ring met dapivirine in strijd tegen hiv-1-besmetting wereldwijd
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een positief advies gegeven over een handelsvergunning voor een vaginale dapivirine-ring om het risico op een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus type 1 (hiv-1) te verkleinen. Dit geneesmiddel, in combinatie met veiliger vrijen, is bestemd voor vrouwen die geen pre-expositieprofylaxe (PrEP) gebruiken, kunnen gebruiken of wanneer dit niet beschikbaar is.
Artikel EMA: geef uw mening
Het Europees medicijnagentschap (EMA) nodigt iedereen die gebruikmaakt van zijn communicatiekanalen uit de communication perception survey in te vullen.
Artikel Crizanlizumab ter preventie vaso-occlusieve crises bij sikkelcelziekte
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een voorwaardelijke handelsvergunning aanbevolen voor het geneesmiddel crizanlizumab (Adakveo).
Artikel D source code Gebruik trabectedine bij ovarium-carcinoom ongewijzigd
Het Europees Geneesmiddel Agentschap (EMA) adviseert het gebruik van trabectedine (Yondelis) bij behandeling van ovariumcarcinoom niet te wijzigen. Dit concludeert zij na beoordeling van een onderzoek naar trabectedine als derdelijnsbehandeling bij patiënten met eierstokkanker. De studieresultaten worden opgenomen in de productinformatie van het geneesmiddel.
Artikel Kans op leverschade door ulipristalacetaat 5 mg-tabletten
Ulipristalacetaat (Esmya) 5 mg-tabletten, gebruikt als behandeling voor symptomen van uterusmyomen (vleesbomen), kunnen leverschade veroorzaken inclusief de noodzaak tot een levertransplantatie. Dit bevestigt de veiligheidscommissie van het Europese Geneesmiddel Agentschap (EMA), de PRAC, na herbeoordeling van het geneesmiddel. De PRAC beveelt daarom intrekking van de handelsvergunningen van dit middel aan.
Artikel Pascal source code Positieve oordelen van de Committee for Human Medicinal Products (CHMP)
Acalabrutinib geregistreerd bij chronische lymfatische leukemie.
Artikel Pascal source code Beoordelingen Committee for Medicinal Products (CHMP)
De Committee for Medicinal Products (CHMP) van het EMA heeft positief geadviseerd over de volgende zaken.
Artikel Psychiatrische bijwerkingen door illegaal antirook-middel
Gebruikers van het illegale antirook­middel Tabex kunnen te maken krijgen met psychiatrische bijwerkingen, zoals psychose, angst, paniekaanvallen, suïcidale gedachten of depressie. Dit meldt Bijwerkingencentrum Lareb, nadat het zeven meldingen ontving over dergelijke klachten bij gebruik van Tabex.
Artikel Pascal source code Beoordelingen tagraxofusp en emapalumab opnieuw onder de loep
Het eerdere negatieve CHMP-oordeel over handelsvergunningen voor twee nieuwe weesgeneesmiddelen, tagraxofusp (Elzonris) en emapalumab (Gamifant), wordt op aanvraag van de fabrikanten opnieuw bekeken door de commissie. Hierna volgt de uiteindelijke aanbeveling.
Artikel Eerste car-therapie voor mantelcel-lymfoom
De behandeling van mantelcel-lymfoom bij volwassenen met autologe anti-CD19- getransduceerde CD3-positieve cellen, brexucabtagene autoleucel (Tecartus), ontving goedkeuring voor een voorwaardelijke handelsvergunning door de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP).
Artikel Twee weesgeneesmiddelen goedgekeurd voor handelsvergunning
Twee weesgeneesmiddelen hebben een positief advies gekregen van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) voor een handelsvergunning, te weten het middel lumasiran (Oxlumo) en een gentherapie (Libmeldy).
Artikel Fosfaatbinder voor kinderen met chronische nierziekte
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft positief geadviseerd over uitbereiding van de indicaties van twee geneesmiddelen.
Artikel Troff document Ook bij milde lymfopenie oppassen met dimethylfumaraat
Patiënten met milde lymfopenie – lymfocytenaantal ≥0,8 × 109/L en onder de ondergrens van normaal – lopen het risico op progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) bij gebruik van dimethylfumaraat (Tecfidera).
Artikel CHMP: uitbreiding indicaties vijf geneesmiddelen
Vijf geneesmiddelen ontvingen een positief advies van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) voor uitbreiding van hun indicaties.
Artikel Nodig: update productinformatie (hydroxy)chloroquine
De veiligheidscommissie van het Europees medicijnagentschap, de PRAC, beveelt aan de productinformatie van chloroquine- of hydroxychloroquine-bevat­tende geneesmiddelen te updaten.
Artikel Minder kans op influenza na post-expositieprofylaxe
Het antivirale middel baloxavir marboxil (Xofluza) heeft een positief advies voor een handelsvergunning gekregen van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Het geneesmiddel kan worden toegepast bij de behandeling en de post-expositieprofylaxe van ongecompliceerde influenza. De actieve vorm, baloxavir, remt het vermeerderen van het virus en verkort hiermee de duur van influenza-gerelateerde symptomen. Ook is het risico op het krijgen van influenza kleiner na post-expositieprofylaxe.
Back to top