Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Remdesivir nu ook bij patiënten met covid-19 zonder invasieve beademing

PW21 - 20-05-2020 | door PW
Het Europees Geneesmiddelen Agentschap EMA beveelt aan om het compassionate use van remdesivir uit te breiden naar in het ziekenhuis opgenomen patiënten met ernstige COVID-19 die behandeling met zuurstof nodig hebben, niet-invasieve beademing of ECMO.

Naast de bestaande tiendaagse kuur is een kuur van vijf dagen geïntroduceerd voor patiënten die niet-mechanisch worden beademend. De kortere behandelingsduur lijkt bij deze patiëntengroep even effectief te zijn.De Committee for Human Medicinal Products (CHMP) van het EMA oordeelde positief over toekennen van een handelsvergunning voor luspatercept (Reblozyl). Het middel is bedoeld voor de behandeling van volwassenen met transfusie-afhankelijke anemie, die samenhangt met myelo- dysplastisch syndroom (MDS) die onvoldoende respons hadden op of niet in aanmerking komen voor erytropoëtine-gebaseerde behandeling en voor patiënten met transfusie-afhankelijke anemie gerelateerd aan bèta-thalassemie. Luspatercept is een erythroid maturation agent. Het doel van behandeling met luspatercept is het verminderen van het aantal bloedtransfusies bij patiënten met MDS of bèta-thalassemie.

CHMP nieuws:

De Committee for Human Medicinal Products (CHMP) van het EMA oordeelde positief over toekennen van een handelsvergunning voor luspatercept (Reblozyl). Het middel is bedoeld voor de behandeling van volwassenen met transfusie-afhankelijke anemie, die samenhangt met myelo- dysplastisch syndroom (MDS) die onvoldoende respons hadden op of niet in aanmerking komen voor erytropoëtine-gebaseerde behandeling en voor patiënten met transfusie-afhankelijke anemie gerelateerd aan bèta-thalassemie. Luspatercept is een erythroid maturation agent. Het doel van behandeling met luspatercept is het verminderen van het aantal bloedtransfusies bij patiënten met MDS of bèta-thalassemie.

•    De CHMP gaf een positief advies over een nieuwe farmaceutische toedieningsvorm van buprenorfine/naloxon, namelijk een sublinguale film voor sublinguaal of buccaal gebruik. De sublinguale film kent vier sterktes: 2/0,5 mg, 4/1 mg, 8/2 mg en 16/4 mg.

•    Cabazitaxel Accord ontving van de CHMP een positief oordeel voor de behandeling van patiënten met hormoonrefractaire gemetastaseerde prostaatkanker, eerder behandeld met een docetaxelbevattend regime. Cabazitaxel bevordert de aanmaak van tubulinedimeren en stabiliseert de microtubuli. Dit leidt tot remming van de cellulaire functies tijdens de mitose en interfase. Cabazitaxel Accord is een hydride geneesmiddel van Jevtana; de registratie berust deels op resultaten van een referentieproduct en deels op nieuwe gegevens.

•    De CHMP oordeelde positief over uitbreiding van de indicatie van encorafenib (Braftovi), namelijk – in combinatie met cetuximab – de behandeling van volwassenen met gemetastaseerde colorectale kanker met een BRAF V600E-mutatie die eerdere systemische therapie hebben ontvangen. Encorafenib was al geregistreerd voor de behandeling van melanoom.

•    Het biosimilar Insuline aspart Sanofi is door de CHMP positief beoordeeld voor de behandeling van diabetes mellitus bij volwassenen en kinderen vanaf de leeftijd van 1 jaar. 

Document acties

Back to top