Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bijwerkingen van (hydroxy)-chloroquine afhankelijk van indicatie

PW19 - 08-05-2020 | door PW
Bij gebruik van chloroquine zijn bij Bijwerkingencentrum Lareb vooral huidreacties (19%), reacties op het centraal zenuwstelsel (10%) en psychische klachten (10%) gemeld. Bij hydroxychloroquine zijn de meest gemelde bijwerkingen huidreacties (20%) en maagdarmklachten (16%).

Bijwerkingencentrum Lareb ontving, voordat deze middelen bij COVID-19 werden ingezet, 90 meldingen van bijwerkingen op chloroquine en 1071 op hydroxychloroquine. Het gaat hierbij om het gebruik voor de oorspronkelijke indicaties. Bij COVID-19-infectie worden chloroquine en hydroxychloroquine korter gebruikt, maar wel in hogere doseringen (600 mg, gevolgd door vijf dagen 2 dd 300 mg). Daardoor kan het risico op bijwerkingen, zoals QTc-intervalverlenging en psychische klachten, groter zijn. De analyse van Bijwerkingencentrum Lareb laat bovendien zien dat de gemelde bijwerkingen verschillen per indicatie.

Fast track-monitoringsysteem gelanceerd

Het Europese Geneesmiddelen Agentschap EMA heeft in samenwerking met de EU-lidstaten en de farmaceutische industrie een fast track-monitoringsysteem gelanceerd om problemen met de leverbaarheid van cruciale geneesmiddelen voor de behandeling van patiënten met COVID-19 te voorkomen en te verlichten. Elk farmaceutisch bedrijf moet een contactpersoon aanwijzen die aan het EMA en de nationale registratieautoriteit rapporteert over de huidige en verwachte tekorten aan geneesmiddelen bij de behandeling van COVID-19.  

Document acties

Back to top