Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Hormoonsuppletie bij overgangsklachten verhoogt risico op borstkanker langdurig

PW 22/23 - 26-05-2020 | door PW
De veiligheidscommissie van het Europese Geneesmiddel Agentschap EMA, de PRAC, beveelt nieuwe maatregelen aan om fouten met depotpreparaten met leuproreline te voorkomen. Leuproreline moet alleen worden toegediend door zorgverleners die bekend zijn met het gereedmaken en toediening van leuproreline. Patiënten moeten het middel niet zelf toedienen.

Bovendien heeft de PRAC de registratiehouder van Eligard gevraagd het product aan te passen om het grote aantal stappen dat nodig is bij het voor toediening gereedmaken te verminderen. Uit de review van de PRAC blijkt dat door fouten tijdens klaarmaken en toedienen, zoals incorrect gebruik van de naald of de spuit, leuproreline uit de spuit kan lekken. Daardoor kregen enkele patiënten onvoldoende van het middel.

De PRAC wil dat de huidige veiligheidsinformatie over hormoonsuppletietherapie (HST) bij de behandeling van overgangsverschijnselen wordt geactualiseerd. Bij orale HST met zowel oestrogeen/progestageen en met alleen oestrogeen moet de productinformatie aangeven dat het hogere risico op borstkanker duidelijk wordt na ongeveer drie jaar gebruik. Na stoppen neemt de verhoogde kans af met de tijd. Hoe lang het risico op borstkanker is verhoogd, hangt samen met de duur van het gebruik van HST en kan oplopen tot meer dan tien jaar bij gebruik gedurende vijf jaar of meer.

De update is gebaseerd op een grote studie die in 2019 is gepubliceerd in The Lancet. Het onderzoek bevestigt het hogere risico op borstkanker bij vrouwen die HST gebruikten. In de productinformatie was al opgenomen dat vrouwen het bij overgangsklachten zo kort mogelijk en in zo laag mogelijke dosering moeten gebruiken.

Document acties

Back to top