Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Crizanlizumab ter preventie vaso-occlusieve crises bij sikkelcelziekte

PW36 - 04-09-2020 | door PW
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een voorwaardelijke handelsvergunning aanbevolen voor het geneesmiddel crizanlizumab (Adakveo).

Het middel kan worden ingezet ter preventie van terugkerende vaso­occlusieve crises bij patiënten van 16 jaar en ouder met sikkelcelziekte. Hierbij treedt een beperking in de doorstroom van bloed naar organen op, doordat een bloedvat wordt geblokkeerd door een rode bloedcel met een abnormale vorm.
Het monoklonale antilichaam crizanlizumab bindt met hoge affiniteit aan het eiwit P-selectine en blokkeert hierdoor de interactie met zijn liganden. Wanneer dit gebeurt op geactiveerd endotheel en bloedplaatjes, wordt interactie met (andere) endotheliale cellen, bloedplaatjes, rode bloedcellen en leukocyten voorkomen en daarmee vaso-occlussie.

Handelsvergunningen ingetrokken

• De aanvragen voor initiële handelsvergunningen voor drie middelen zijn ingetrokken. Het geneesmiddel lifitegrast (Xiidra) was bedoeld voor de behandeling van keratoconjunctivitis sicca (droge ogen). De biosimilar van teriparatide (Sondelbay) zou naar verwachting ingezet kunnen worden tegen osteoporose en het middel plazomicine (Zemdri) bij behandeling van gecompliceerde urineweginfecties.

• Naar aanleiding van het advies van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) eerder dit jaar om de handelsvergunningen voor ranitidine-bevattende middelen op te schorten, heeft een van de fabrikanten een herbeoordeling van dit advies aangevraagd. Zodra de beweegredenen voor deze aanvraag ontvangen zijn, zal de CHMP een herbeoordeling starten en een uiteindelijk advies uitbrengen.

Nieuwe indicatie

Omalizumab (Xolair) is nu ook geïndiceerd bij ernstige chronische rhinosinusitis (neusbijholteontsteking) met nasale poliepen bij volwassenen. Het geneesmiddel wordt gebruikt in combinatie met een corticosteroïd dat via de neus wordt toegediend wanneer dit corticosteroïd alleen onvoldoende werkzaam is tegen de klachten.

Document acties

Back to top