Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Raas-remmers verhogen kans op besmetting met SARS-CoV-2 niet

PW25 - 19-06-2020 | door PW
Het Europees Geneesmiddelen Agentschap EMA adviseert patiënten door te gaan met het gebruik van een ACE-remmer of angiotensine-II-antagonist. Het gebruik van deze middelen heeft geen effect op het risico geïnfecteerd te raken met SARS-CoV-2. ACE-remmers of angiotensine-II-antagonisten hebben ook geen negatieve impact op de uitkomsten bij patiënten met COVID-19. Dit blijkt uit recent observationeel onderzoek.

Positieve aanbevelingen

  • De Committee for Human Medicinal Products (CHMP) van het EMA beveelt aan een handelsvergunning toe te kennen aan lefamuline (Xenleta) voor de behandeling van community-acquired pneumonie bij volwassenen wanneer andere antibacteriële middelen niet geschikt of niet effectief zijn. Lefamuline is een pleuromutiline en remt de bacteriële eiwitsynthese.
  • De CHMP oordeelde positief over het biosimilar trastuzumab (Zercepac) voor de behandeling van HER2-positive gemetastaseerde borstkanker, vroege borstkanker en gemetastaseerde maagkanker.
  • Het generieke middel apixaban Accord ontving van de CHMP een positief oordeel voor de behandeling en preventie van veneuze trombo-embolische aandoeningen bij volwassenen en voor de preventie van beroerte en systemische embolie bij volwassenen met non-valvulair atriumfibrilleren.
  • De indicatie van tedizolidfosfaat mag van de CHMP worden uitgebreid met de behandeling van acute bacteriële infecties van de huid en huidstructuur (ABSSSI) bij adolescenten. Het was voor deze indicatie al geregistreerd voor volwassenen.

Naamsverandering

  • De naam van de dexamfetamine-bevattende tabletten Amfexa wordt gewijzigd in Tentin. In de productinformatie is toegevoegd dat de tablet in twee of vier gelijke delen kan worden gebroken. De tabletvorm, werking, verpakking en leverancier blijven onveranderd. De verpakkingen met de nieuwe naam worden rond juli voor het eerst uitgeleverd aan de groothandel.

Gebruik flucytosine niet bij DPD-deficiëntie

  • Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert flucytosine (Ancotil) niet te gebruiken bij patiënten met een DPD-deficiëntie. Zij hebben een verhoogd risico op levensbedreigende bijwerkingen. Het is niet nodig voorafgaand aan de behandeling te testen op DPD-deficiëntie.

 

 

Document acties

Back to top