Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Alpelisib verschaft nieuwe behandeling voor hormoon-positieve borstkanker

PW24 - 10-06-2020 | door PW
De Committee for Human Medicinal Products (CHMP) van het EMA oordeelt positief over een handelsvergunning voor een nieuw vaccin dat actieve immunisatie biedt om ebolavirusziekte bij personen van 1 jaar en ouder te voorkomen.

Het nieuwe ebolavaccin bestaat uit twee componenten: Zabdeno (Ad26.ZEBOV) en Mvabea (MVA-BN-Filo). Zabdeno wordt als eerste gegeven, Mvabea ongeveer acht weken later als een booster.

Toekennen handelsvergunningen

• De CHMP heeft aanbevolen een handelsvergunning toe te kennen aan bulevirtide-poeder (Hepcludex) voor infusie. Bulevirtide is bedoeld voor de behandeling van chronische hepatitis D-infectie (HDV) bij volwassenen met een gecompenseerde leveraandoening. Bulevirtide blokkeert het binnendringen van het hepatitis B- en D-virus in de hepatocyten door binding en inactivatie van de galzouttransporter NTCP, die de virussen gebruiken als toegangspoort.

• Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft een parallelhandelsvergunning afgegeven voor Lomustine BModesto-capsules. Lomustine wordt gezien als een kritisch onderdeel bij de behandeling van een hersentumor. Sinds 2018 bestond een tekort aan Belustine, waardoor geen geneesmiddel met lomustine beschikbaar was in Nederland.
Het middel mocht tijdelijk worden geïmporteerd, maar met deze registratie is er een oplossing voor het langdurige tekort.

Positieve beoordeling CHMP

• Alpelisib-tabletten (Piqray) hebben van de CHMP een positieve beoordeling gekregen voor de behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerde hormoonreceptorpositieve, HER2-negatieve borstkanker met een PIK3CA-mutatie, in combinatie met fulvestrant, na progressie van de ziekte bij endocriene therapie. Alpelisib is een α-specifieke class-1 phosphatidylinositol-3-kinase (PI3α)-remmer. Alpelisib remt de fosforylatie van PI3K-targets, die betrokken zijn bij celproliferatie.

Document acties

Back to top