Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP Congres 2010

Programma, plattegrond en stands

PW Magazine 39 / 40, jaar 2010 - 01-10-2010
Op dinsdag 5 en woensdag 6 oktober 2010 vindt het jaarlijkse KNMP Congres plaats in het RAI Congrescentrum Amsterdam.

5 oktober / Wetenschapsdag

08.30 uur

Ontvangst en registratie

09.30 uur

Film ‘Diabetespatiënt als zelfmanager: nieuwe kansen en problemen’

Indringende film over twee diabetespatiënten die zelf hun ziekte managen, onder meer door thuis de eigen waarden te meten, af te vallen en gezonder te leven. Van groot belang is dat zorgverleners hen daarin motiveren.

09.45 uur

Jaarrede KNMP-voorzitter Jan Smits

10.15 uur

Inleiding prof. dr. Marcel Bouvy

Hoogleraar Marcel Bouvy, samensteller van de Wetenschapsdag van het KNMP Congres, leidt de congresdeelnemers door het programma.

10.30 uur

De diabetesepidemie

Lezing van prof. dr. ir. Jacqueline M. Dekker van de afdeling epidemiologie en biostatistiek van het VUmc in Amsterdam.

11.00 uur

De plaatsbepaling van nieuwe orale antidiabetica

Lezing van internist prof. dr. Paul Smits, verbonden aan de afdeling farmacologie & toxicologie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen.

11.45 uur

KNMP Studentenprijs

Uitreiking van deze aanmoedigingsprijs voor uitmuntende farmaciestudenten.

12.00 uur

Lunch

12.30 uur

Workshops Medicatiebeoordeling

14.00 uur

Metformine: grote meerwaarde voor stofwisseling en preventie van hart- en vaatziekten

Lezing van dr. Adriaan Kooy, internist-diabetoloog in het Bethesda Diabetes Research Center in Hoogeveen.

14.30 uur

Apotheker, klinisch chemicus en de kwaliteit van bloedglucosemeting

Lezing van klinisch chemicus dr. Rob T.P. Jansen, directeur van EurClinChem SKML van het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen.

15.00 uur

Houvast: steun bij gebruik van uw diabetesmedicatie

Apotheker Prem Adhien van de Metro Apotheek in Rotterdam vertelt over Houvast, een onderzoek naar onder meer het effect van het motiverende gesprek op de therapietrouw van diabetespatiënten.

15.20 uur

Verbetert Real Time Medication Monitoring met SMS-herinneringen de therapietrouw van mensen met diabetes type 2?

Lezing van dr. ir. Liset van Dijk, programmaleider farmaceutische zorg van onderzoeksbureau Nivel in Utrecht.

15.40 uur

Ziektepercepties van Surinaamse diabetici: aanknopingspunten voor verbetering van de therapietrouw

Lezing van Mirjam J.E. Kohinor, MSc, van de afdeling sociale geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam.

16.00 uur

Take-home message

Marga van Weelden, voorzitter van de programmacommissie Nationaal Actieprogramma Diabetes, geeft de congresbezoekers een boodschap mee naar huis.

16.30 uur

Afsluiting, borrel en dinerbuffet

Prof. dr. Marcel Bouvy kijkt terug op de eerste dag van het KNMP Congres. Aansluitend zijn er een borrel en een dinerbuffet. Congresbezoekers hebben nog tot 20.00 uur de gelegenheid de expositie in Hal 3 te bezoeken.

 

6 oktober / Implementatiedag

08.30 uur

Ontvangst

09.30 uur

Opening

Prof. dr. Marcel Bouvy blikt terug op de Wetenschapsdag. KNMP-voorzitter Jan Smits geeft zijn jaarrede kort weer. Dagvoorzitter KNO-arts Eize Wielinga verzorgt een introductie op de Implementatiedag.

10.15 uur

Film 'Integrale zorg begint bij lokale samenwerking'

Film over de praktijk van integrale zorg.

10.30 uur

Richtlijnen: steun of drempel bij het maken van afspraken?

Lezing van Hans van Selm, huisarts in Alphen aan den Rijn.

10.50 uur

Richtlijnen voor het hele apotheekteam van belang

Lezing van Karen de Leest, apotheker bij Kring-apotheek De Roerdomp in Nieuwegein.

11.10 uur

Drie struikelblokken op weg naar integrale zorg

Drie sprekers – KNMP-jurist Frans Moss, ondernemer Jan Erik de Wildt en Pauline Calkoen van de CG-raad* – gaan dieper in op de vraag hoe struikelblokken op weg naar integrale zorg te vermijden.

* Onder voorbehoud

12.30 uur

Lunch

12.45 uur

Algemene Vergadering

Aan de orde komen onder meer de KNMP-districtsvorming, beleidsprioriteiten, de oprichting van sectie BO3, vernieuwing van het contributiestelsel, de CAO en de (her)verkiezing van een aantal leden van het hoofdbestuur, besturen, raden en commissies.

14.00 uur

Workshops

Voor apothekers over: de ontwikkeling van een gezamenlijk aanbod, (keten)afspraken, meten van werk voor prijsafspraken.

Voor leden van het apotheekteam over: motiverende gesprekken, medicatiebegeleiding, medicatie-incidenten, diabeteszorg in de praktijk, medicatiebeoordeling, lifestyle.

16.00 uur

Borrel

Congresbezoekers hebben nog tot 18.00 uur de gelegenheid de expositie te bezoeken.

 

Plattegrond en stands KNMP Congres 2010


Klik op de afbeelding voor de plattegrond in groter formaat.

Document acties

Back to top