Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Patiënt moet zien wat we voor hem doen’

PW Magazine 39 / 40, jaar 2010 - 01-10-2010 | door pw
Jaarrede KNMP-voorzitter Jan Smits

2010pw39p30smitsIs de apotheker zichtbaar genoeg voor de diabetespatiënt?

“Apothekers doen ontzettend veel goede dingen voor diabetespatiënten. De KNMP-zorgstandaard is dan ook een verankering van de inspanningen die door de apothekers zijn gedaan. Het is van groot belang dat de patiënt ziet wat we voor hem doen. Net zo belangrijk is het om dit te tonen aan zorgverzekeraars, andere zorgaanbieders en het ministerie van Volksgezondheid. De ‘KNMP-map van de maand’ gaat deze maand over diabetes. Deze map helpt apothekers om hun inspanningen beter over het voetlicht te brengen in de eigen apotheek.”

Op welke manier moedigt u tijdens het KNMP Congres apothekers aan de farmaceutische zorg te verankeren in de multidisciplinaire standaard Diabetes?

“Het is van groot belang dat apothekers naar buiten treden met hun kennis, expertise en patiëntgerichtheid. Een middel om dit voor patiënten te doen is door bijvoorbeeld informatieavonden te organiseren. Een aantal apotheken doet dit al, maar dit aantal zou nog veel groter moeten worden. Apothekers zullen ook samenwerking moeten zoeken met huisartsen, diabetesverpleegkundigen en andere zorgaanbieders. De farmaceutische zorg is voor diabetespatiënten een onmisbare schakel in de zorg. Maar die schakel moet wel goed afgestemd zijn met andere zorgaanbieders. En zij moeten ook weten wat de apothekers allemaal voor de patiënt kan betekenen.”

Wanneer is het KNMP Congres geslaagd?

“Het KNMP Congres is geslaagd wanneer iedereen geïnspireerd naar huis gaat en de volgende dag de kennis gewoon in praktijk brengt. Op het congres kunnen we van elkaar leren en elkaar motiveren.”

Document acties

Back to top