Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 11, jaar 2014

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Seretide opnieuw aan kop

Evenals in 2012 daalden de uitgaven aan Seretide in 2013 met € 10 miljoen. Toch voert het de lijst aan van pakketgeneesmiddelen met de hoogste uitgaven. Methylfenidaat is nieuw in de top 10.

14-03-2014 | door SFK

Elvitegravir en dolutegravir: einde van de hiv-pijplijn

Twee nieuwe hiv-middelen vormen naar verwachting het sluitstuk van de reeks hiv-middelen die afgelopen decennia beschikbaar kwamen. In dit profiel een bespreking en plaatsbepaling van deze middelen.

14-03-2014 | door David Burger

Gemeenten druk met transitie zorg naar wijken

Onderzoek van TNS NIPO geeft aan dat kiezers op 19 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen ouderenzorg het belangrijkste thema vinden. Wat gaat er de komende jaren gebeuren met de langdurige zorg in de wijken? Welke rol spelen apothekers daarbij?

14-03-2014 | door Frits Baltesen

Platform stimuleert farmaceutisch praktijkonderzoek

Wetenschappelijk praktijkonderzoek is essentieel voor het aantonen van de meerwaarde van de apotheker. PRISMA, een netwerk voor praktijkonderzoekers, biedt een platform om de onderzoeksresultaten te delen. De bestuursleden geven hun visie.

14-03-2014 | door KNMP

Formats voor veiliger zorg

Er is hard gewerkt aan een uniforme toedienlijst en een verbeterd medicatieoverzicht. Nu kunnen deze in de praktijk gebruikt worden. Softwarehuizen implementeren de formats in hun (Z)AIS.

14-03-2014 | door Brigit van Soest

Hiv-resistentie te slim af

De bestrijding van hiv in Afrika stuit op praktische en farmacologische problemen. Nevirapine tijdens de bevalling geeft gemakkelijk aanleiding tot resistentie. Enzyminductie kan dit probleem verminderen. Bij kinderen heeft farmacokinetisch onderzoek bijgedragen aan richtlijnen voor een juiste dosering.

14-03-2014 | door Quirine Fillekes

Op zoek naar betere PEP

Postexpositieprofylaxe (PEP) werd aanvankelijk toegepast na contact met hiv-besmet materiaal in spuiten of naalden, maar tegenwoordig vooral ook na seksaccidenten. Dit artikel geeft een overzicht van de middelen die geschikt zijn als PEP. De keuze voor de huidige PEP in het Radboud UMC wordt besproken en de eerste ervaringen worden geëvalueerd.

14-03-2014 | door David Burger, Bert Zomer, Jonneke Verdijk en Peter Koopmans

BTWist

column

14-03-2014 | door Leon Tinke

Correcties en aanvullingen

In PW 9 staat vermeld dat het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL) te Amsterdam samenwerkt met MyTomorrows. De ziekenhuisapotheek van het AVL laat weten dat dit niet het geval is.

14-03-2014 | door PW

Oordruppelcombinatie bij loopoor

Oordruppels met antibiotica en een ontstekingsremmer helpen bij kinderen met een loopoor beter dan een antibioticumdrank of een afwachtend beleid.

14-03-2014 | door PW

Aanvraag handelsvergunning Heplisav ingetrokken

De aanvraag voor een handelsvergunning voor het hepatitis B (rDNA) adjuvant vaccin (Heplisav) is ingetrokken.

14-03-2014 | door PW

Corifollitropine alfa vermijden bij polycysteusovariumsyndroom

De productinformatie van corifollitropine alfa (Elonva), een gemodificeerde vorm van follikelstimulerend hormoon (FSH), is aangepast.

14-03-2014 | door PW

Draden in paclitaxel-infusen

In een Abraxane-infuus kan draadvorming optreden. Het gaat om dunne, doorzichtige of witte tot gele eiwitachtige draden (1-2 mm) in de aangemaakte Abraxane-suspensie. Voor toediening is daarom visuele inspectie van de suspensie nodig.

14-03-2014 | door PW

Herexamen 2014 PW 11

Welke cholesterolsyntheseremmer (statine) hoeft niet ’s avonds te worden ingenomen? a. atorvastatine; b. fluvastatine; c. pravastatine; d. simvastatine.

14-03-2014 | door Geneesmiddel Informatie Centrum

Afrika

redactioneel

14-03-2014 | door Mariël Croon

Dienstapotheken voorlopig veilig, maar toekomst ongewis

Volgens de Stichting Dienstapotheken Nederland hebben bijna alle dienstapotheken een eigen tarief afgesproken met de regionale zorgverzekeraar. Hiermee lijkt de farmaceutische spoedzorg veilig. Maar komende jaren zijn onzeker want zorgverzekeraars kunnen een sanering niet uitsluiten. En krijgen dienstapotheken alle schade vergoed?

14-03-2014 | door Edwin Bos

Life long learning

Een apotheker die de tweejarige vervolgopleiding tot openbaar apotheker heeft afgerond mag zich specialist noemen. Dionne van Dijk is een van de eerste zes apothekers die vorige week het diploma ‘openbaar apotheker specialist’ kregen uitgereikt.

14-03-2014 | door Edwin Bos

COPD: opiaten veilig mits in lage dosis

Opiaten geven in lage dosering geen verhoogd risico op ziekenhuisopnamen en mortaliteit bij patiënten met ernstige COPD. Benzodiazepinen verhogen het risico op sterfte wel.

14-03-2014 | door Cindy Reinders

Antipsychotica: spierafbraak

Rabdomyolyse treedt vaker op bij gebruikers van antipsychotica, mogelijk door serotonerge en/of dopaminerge blokkade.

14-03-2014 | door PW

Gen verklaart lithiumrespons

Non-respons op een behandeling met lithium, wat bij een deel van de patiënten met bipolaire stoornis voorkomt, kan verklaard worden door genetische variaties in het gen dat codeert voor GADL1 (glutamate decarboxylase-like protein 1).

14-03-2014 | door PW

Meer VTE door antipsychotica

Antipsychotica verhogen het risico op veneuze trombo-embolie (VTE) met 50% (OR 1,54, BI95 1,28-1,86), zowel voor eerste als tweede generatie.

14-03-2014 | door PW

Belastingdienst: 6% BTW op eerste-uitgiftegesprek

Op de separate zorgprestatie eerste-uitgiftegesprek is het lage BTW-tarief van 6% van toepassing. Dat heeft de Belastingsdienst - na tussenkomst van de KNMP - in een brief aan apotheker Bart Smals van Apotheek de Klipper in 's-Gravenzande bevestigd. Elke apotheek in Nederland kan zich beroepen op dit standpunt van de Belastingdienst.

07-03-2014 | door DEB420720

Nieuwe besturen KNMP, LOA en WSO benoemd

Het bestuur van de KNMP heeft 6 maart op de Algemene Vergadering de samenstelling bekendgemaakt van de besturen van de Landelijke Openbare Apotheken (LOA) en de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO). Beide secties kiezen begin volgende week uit hun midden een voorzitter.

06-03-2014 | door f.baltesen@pw.nl

Eerste openbaar apotheker specialisten studeren af

Apothekers die de nieuwe vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist hebben afgerond mogen zich specialist noemen. Vorige week ontvingen de eerste zes apothekers hun diploma in het KNMP-hoofdkantoor in Den Haag.

05-03-2014 | door DEB420720
Back to top