Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meer VTE door antipsychotica

PW Magazine 11, jaar 2014 - 14-03-2014
Antipsychotica verhogen het risico op veneuze trombo-embolie (VTE) met 50% (OR 1,54, BI95 1,28-1,86), zowel voor eerste als tweede generatie.

Dat blijkt uit een recente meta-analyse (zeventien studies) vanwege eerdere tegenstrijdige resultaten [Drug Saf 2014, online 9 januari]. De algemene incidentie van VTE bedraagt 1 op de 1000/2000 patiënten per jaar met mogelijk pulmonale embolie (PE) tot gevolg. Uit slechts drie studies naar PE bleek dat risico niet significant verhoogd (OR 4,90, BI95 0,77-30,98), maar de power was laag.

Document acties

Back to top