Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Antipsychotica: spierafbraak

PW Magazine 11, jaar 2014 - 14-03-2014
Rabdomyolyse treedt vaker op bij gebruikers van antipsychotica, mogelijk door serotonerge en/of dopaminerge blokkade.

Dat blijkt uit een Amerikaanse retrospectieve cohortstudie onder 673 patiënten die met rabdomyolyse waren opgenomen [J Pharm Pract 2014, online 15 januari].

Van de onderzochte patiënten gebruikte 10,5% antipsychotica versus 1,3% van de algemene bevolking van de Verenigde Staten (p < 0,0001). Quetiapine werd het meest gebruikt, gevolgd door aripiprazol en 25% gebruikte twee of meer antipsychotica.

Document acties

Back to top