Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Draden in paclitaxel-infusen

PW Magazine 11, jaar 2014 - 14-03-2014
In een Abraxane-infuus kan draadvorming optreden. Het gaat om dunne, doorzichtige of witte tot gele eiwitachtige draden (1-2 mm) in de aangemaakte Abraxane-suspensie. Voor toediening is daarom visuele inspectie van de suspensie nodig.

Abraxane is een formulering waarin paclitaxel gebonden is aan albumine. Het middel wordt gebruikt bij gemetastaseerd mammacarcinoom en gemetastaseerd adenocarcinoom.

De suspensie dient melkachtig en homogeen te zijn, zonder zichtbare neerslag. Zijn er draden zichtbaar, dan moet het middel via een infuusset met een 15 µm-filter worden toegediend. Het filter verwijdert de draden zonder dat de eigenschappen van het geneesmiddel worden gewijzigd.

Dit schrijft de firma Celgene in een brief, een zogenoemde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar ziekenhuisapothekers, oncologen en alle genoemde specialisten in opleiding.

Document acties

Back to top