Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe besturen KNMP, LOA en WSO benoemd

PW Magazine 11, jaar 2014 - 06-03-2014
Het bestuur van de KNMP heeft 6 maart op de Algemene Vergadering de samenstelling bekendgemaakt van de besturen van de Landelijke Openbare Apotheken (LOA) en de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO). Beide secties kiezen begin volgende week uit hun midden een voorzitter.
Nieuwe besturen KNMP, LOA en WSO benoemd

Hiermee is de bestuurlijke vernieuwing van de KNMP een feit, waartoe vorig jaar is besloten. De inhoud en toekomst van het apothekersvak komen voortaan voor rekening van de WSO. De belangen van het apothekersbedrijf krijgen in de LOA aandacht. In de nieuwe structuur ontwikkelt het KNMP-bestuur het kaderbeleid - dit bestuur blijft verantwoordelijk voor het door de KNMP gevoerde beleid en stemt dat af met de LOA en de WSO.

Tijdens de vergadering traden vijf leden van het hoofdbestuur van de KNMP af en maakten plaats voor twee nieuwe leden. Maayke Fluitman, Fons Duchateau, Ruud Dessing, Mieke van Hattum en Paul Haarbosch vertrekken. Tot nieuwe leden werden gekozen Jan Pieter Schouten en Rob de Wolf. Ze vormen met Rik van der Meer en Marleen Barth het nieuwe vierkoppige KNMP-bestuur.

De leden van de sectie LOA hebben Dick Bouma, Raymond Braakhuis, Bart Tolhuisen, Bart Jansen, Rob Freitag, Kristian van Zijtveld en Gerben Klein Nulent gekozen in het bestuur van de LOA. Het nieuwe bestuur van de WSO bestaat sinds vandaag uit Marcel Bouvy, Tense Maats, Adrienne van Strien, Steven Verhagen-Smits en Peter Wognum.

Rik van der Meer prees bij het afscheid de bestuurders. “Fluitman vocht als een leeuw voor de vrije keuze van patiënten”, zei de KNMP-voorzitter. Hij prees Van Hattum voor haar inhoudelijke inzet bij de WSO.  Hij waardeerde de kritische houding van Haarbosch en zijn bijdragen aan de VZA, de VZVZ en het LSP. Van der Meer noemde Duchateau een bestuurder in hart en nieren: “Het is een zegen als je Fons in je bestuur hebt.” Dessing was vanwege vakantie niet aanwezig. Van der Meer bedankte alle ex-bestuurders voor “jullie tijd en liefde voor de KNMP”.

Beste team aan tafel

Van der Meer kijkt uit naar de samenwerking met de LOA en de WSO: “Hiermee wordt de toekomst van de apothekers veilig gesteld via de band van de inhoud. De gevleugelde slogan voor deze verenigingsstructuur is: ‘Het beste team aan tafel’.” De herkozen WSO-bestuurder Marcel Bouvy merkte op dat er nog veel werk te doen is in zijn sectie. “In de WSO nieuwe stijl kunnen we onze doelen slagvaardiger realiseren”, aldus Bouvy.

In de algemene vergadering werd verder een motie besproken van het district Noordwest-1, waarin deze leden de KNMP oproepen zich “sterk te maken tegen het stoppen van Ozis, zolang het LSP onvoldoende dekking biedt”. Reden voor de bezorgdheid is dat het aantal geregistreerde opt-in-verklaringen achterloopt bij de verwachtingen. Van der Meer zei dat de motie een bestendiging is van het huidige beleid van de KNMP en dat hij geen bezwaar ziet in het aannemen van de motie: “Het signaal dat apothekers zich zorgen maken over de veiligheid van hun patiënten is goed, maar we moeten niet uitstralen dat opt-in door de patiënt niet nodig is”.

Document acties

Back to top