Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Eerste openbaar apotheker specialisten studeren af

PW Magazine 11, jaar 2014 - 05-03-2014
Apothekers die de nieuwe vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist hebben afgerond mogen zich specialist noemen. Vorige week ontvingen de eerste zes apothekers hun diploma in het KNMP-hoofdkantoor in Den Haag.
Eerste openbaar apotheker specialisten studeren af

De zes openbaar apotheker specialisten, allemaal vrouwen, zijn twee jaar geleden na de master farmacie gestart met deze nieuwe opleiding. Henk Buurma, directeur van de Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist, reikte de eerste zes diploma’s uit. In mei dit jaar ontvangt een tweede groep apothekers een diploma. Jaarlijks starten meerdere groepen, van gemiddeld zo’n vijftien apothekers, aan de opleiding.

Sinds 1995 moet elke (basis)apotheker die geregistreerd wil worden als openbaar apotheker een tweejarige opleiding volgen. Voor deze nieuwe opleiding heeft de Wetenschappelijke Sectie Openbare Apothekers van de KNMP de bestaande registratiefase gemoderniseerd.

De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist vindt bijna volledig plaats op de werkplek. Een apotheker die deze opleiding volgt – de apotheker in opleiding tot specialist (ApIOS) – werkt in een openbare of poliklinische apotheek.

De apotheker krijgt daar van zijn opleider feedback op onder andere eerste- en tweede-uitgiftegesprekken, medicatiebeoordelingen, FTO-besprekingen en functioneringsgesprekken.

BIG-register

Naast de opleiding in de apotheek volgt de apotheker centraal onderwijs over onder andere farmacotherapie, productzorg en management.

Gedurende de gehele opleiding worden de apothekers getoetst en beoordeeld op hun competenties, zowel in de apotheek als in het centrale onderwijs. Ze houden zelf de uitkomsten van de toetsing en de beoordeling bij in een online portfolio.

Een aantekening in het BIG-register als ‘specialist’ is nog niet aan de orde voor deze eerste lichting openbaar apotheker specialisten. De KNMP is hierover in gesprek met het ministerie van VWS.

Een aantekening betekent onder andere dat de titel ‘openbaar apotheker specialist’ beschermd is. Ziekenhuisapothekers hebben wel zo’n aantekening in het BIG-register, net als diverse medisch specialisten en huisartsen.

Document acties

Back to top