Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 45, jaar 2013

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Invloed op de farmaceutische zorg

Op de praktijkdag van het KNMP Congres verzorgden de Speciale Interesse Groepen (SIG’s), waaronder SIG Diabetes en SIG Hart- en Vaatziekten (HVZ) workshops. De KNMP Richtlijnen kwamen aan bod evenals casuïstiek met cardiovasculaire knelpunten.

08-11-2013 | door Inka Nanninga en Fong Sodihardjo-Yuen

Objectief

Apothekers en huisartsen in de eerste lijn missen objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is daarom een audiovisueel Medicijnjournaal gestart. Apotheker Marloes Dankers stelt het journaal samen.

08-11-2013 | door Edwin Bos

Zichtbaar als geneesmiddeldeskundige

Meer persoonlijk contact en een grotere invloed op de farmacotherapie. Zo zien de deelnemers aan vijf toekomsttafels over de farmaceutische zorg de rol van de apotheker over tien jaar. Dat zijn taken die ook de zorgconsument de apotheker graag ziet vervullen.

08-11-2013 | door Linda de Graaf

Trage start taboedoorbrekende maatregel

Artsen zijn vanaf 1 augustus verplicht de reden van voorschrijven op het recept te vermelden bij 23 geneesmiddelen. Ook moeten zij de apotheker informeren over afwijkende nierfuncties. Deze wettelijke regeling is een belangrijke stap in de samenwerking tussen arts en apotheker. Maar de artsen zijn terughoudend en de automatisering in de tweede lijn vormt nog een groot obstakel.

08-11-2013 | door Edwin Bos

Onrust onder apothekers over IGZ-controles

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft veel poliklinische apotheken en dienstapotheken in het afgelopen half jaar gecontroleerd. Tot ontsteltenis van de apothekers confronteren de inspecteurs hen met eisen voor receptcontrole en een actueel medicatieoverzicht die afwijken van de beroepsnormen. Apothekers weten niet meer waar ze aan toe zijn. “Het kan niet zo zijn dat de partij die toetst, ook zelf de regels maakt.”

08-11-2013 | door Edwin Bos

Inspectiebezoek

redactioneel

08-11-2013 | door Edwin Bos

Meer invloed leden op het beleid van de KNMP

De bestuurlijke vernieuwing van de KNMP is in volle gang. Zo kunnen de leden binnenkort de bestuursleden kiezen van de nieuw te vormen secties voor apotheekeigenaren en voor wetenschappelijke ontwikkeling.

08-11-2013 | door KNMP

100ste promotie Beijnen

Prof. dr. Jos Beijnen trad 16 oktober voor de honderdste keer op als promotor.

08-11-2013 | door PW

Nieuwe, kortere versie van de CQ-index Farmacie

Versie 1.2 van de CQ-index Farmacie wordt begin 2014 gepubliceerd met 28 vragen; deze versie is veel korter dan de oude lijst met 69 vragen. De meetbureaus hebben vastgesteld dat respondenten de oude vragenlijst in vijftien tot twintig minuten invulden. De nieuwe vragenlijst kan waarschijnlijk binnen tien minuten worden ingevuld.

08-11-2013 | door PW

Klantervaring telt in farmacie-inkoopbeleid

Zorgverzekeraar Achmea wil apothekers belonen die zich inzetten voor een betere farmaceutische zorg. Beoordeling van de kwaliteit gebeurt met indicatoren over uitkomsten van zorg, met mystery guests en met onderzoek naar klantervaring. Daartoe zijn de klantervaringen in 381 apotheken geanalyseerd.

08-11-2013 | door J.A.H.J. Hoenen, M. Zuidgeest, B. van der Veen-van Diepen, P. Stam

Toekomstbestendig

column

08-11-2013 | door Rik van der Meer

Apotheek A15: academisch karakter centraal

De productieafdeling van de ziekenhuisapotheek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam verhuist naar een industrieterrein in Gorinchem. “Geneesmiddelbereidingen blijven nodig voor zorg op maat”, zegt ziekenhuisapotheker András Vermes. “De nieuwe locatie biedt mogelijkheden tot groei.”

08-11-2013 | door c.reinders@knmp.nl

Risicocommunicatie over bijwerkingen moet beter

Bij het verbeteren van risicocommunicatie over bijwerkingen van geneesmiddelen dienen zowel geneesmiddelautoriteiten als artsen en apothekers betrokken te zijn. Dat stelt Sigrid Piening, promovenda bij de afdeling Klinische Farmacologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

07-11-2013 | door PW

Nieuwe injectiepen peginterferon

MSD introduceert begin november 2013 een nieuwe injectiepen onder de naam Pegintron Clearclick. Deze pen bevat peginterferon alfa-2b, te gebruiken in combinatie met oraal ribavirine en boceprevir.

07-11-2013 | door PW

Pepermuntolie bij IBS

Pepermuntolie werkt bij patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom (IBS). Dat is de conclusie uit een meta-analyse opgesteld door auteurs uit de Verenigde Staten en Canada.

07-11-2013 | door PW

Guanfacine: alternatief bij ADHD

Guanfacine is een alternatief voor de behandeling van ADHD bij kinderen en pubers. Dat stellen psychiaters uit de Verenigde Staten nadat ze een analyse van de wereldliteratuur uitvoerden.

06-11-2013 | door Koos Brouwers

Gebrek vitamine D bij ouderen

Gezonde voeding en voldoende inname van vitamine D is problematisch bij zelfstandig wonende ouderen boven de 70 jaar.

06-11-2013 | door PW

Voldoende vitamine D bij multiple sclerose

Correctie van te lage vitamine D-spiegels is bij MS-patiënten belangrijk voor vermindering van de ziekteactiviteit.

06-11-2013 | door PW

EMA onderzoekt antibioticaresistentie

Het EMA gaat uitgebreid onderzoek doen naar het gebruik van antimicrobiële middelen in de (pluim)veeteelt en het voorkomen van multiresistente gramnegatieve bacteriën, meticillineresistente stafylokokken, vancomycineresistente enterokokken en andere bacteriën.

05-11-2013 | door PW

COX-2-remmer voor kinderen

Kinderen die overgevoelig zijn voor een klassieke NSAID zijn in veel gevallen wel te behandelen met een COX-2-remmer.

05-11-2013 | door PW

Gebruik opioïden neemt sterk toe

Naar verwachting verstrekken Nederlandse apotheken dit jaar aan 200.000 mensen de opioïde pijnstiller oxycodon. Dat zijn er tweemaal zo veel als in 2008. Ook van fentanyl en buprenorfine blijft het gebruik sterk toenemen, terwijl dat van morfine al enige jaren een beperkte variatie vertoont.

04-11-2013 | door SFK

Dosisverlaging bestrijdt anemie

Verlaging van de ribavirinedosis is even effectief als toediening van epoëtine bij de behandeling van anemie ontstaan door de standaardbehandeling bij hepatitis C (genotype 1).

04-11-2013 | door PW

‘Onnodig na Tuitjenhorn regels aan te scherpen’

Moeten na ‘Tuitjenhorn’ de regels aangescherpt worden? Het Nederlands Huisartsen Genootschap en SIG-voorzitter Wilma Göttgens vinden dat onnodig. De IGZ wijst op de strikte regels en wetten die er al zijn voor huisarts en apotheker, zoals een verplichte kwartaalrapportage over het opiatenregister.

01-11-2013 | door DEB420720

Risico op acute hartdood alleen bij hoge dosis domperidon

Alleen bij een domperidondosis van meer dan 30 mg per dag is het risico op acute hartdood verhoogd.

31-10-2013 | door DEB422443

Nieuwe brancheorganisatie in de eerste lijn

De Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) en de Landelijke Organisatie voor Ketenzorg (LOK) vormen met ingang van 1 januari 2014 een nieuwe vereniging. De naam wordt eind november bekendgemaakt.

28-10-2013 | door DEB420720
Back to top