Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Toekomstbestendig

PW Magazine 45, jaar 2013 - 08-11-2013 | door Rik van der Meer
column

Enkele weken geleden was ik aanwezig bij een door de KNMP georganiseerde conferentie over de toekomst van de studie farmacie. Dat is nou typisch een onderwerp dat ons apothekers allemaal na aan het hart ligt.

Tijdens deze conferentie maakte professor Douwe Breimer de aanwezigen nog eens opmerkzaam op het feit dat elke start van een nieuw geneesmiddel – of een andere sterkte, voeg ik daar zelf aan toe – de start is van een n=1-experiment.

Goed gebruik van een geneesmiddel brengt nu eenmaal met zich mee dat er een academisch geschoolde professional is. Een academisch geschoolde professional die in staat is dat experiment te begeleiden. Enerzijds omdat de kennis omtrent het product bij hem of haar aanwezig is en anderzijds omdat hij of zij de kennis heeft om te beoordelen of het product (nog) wel bij de gebruiker past.

Mij sterkte deze stelling in de gedachte dat wij als apothekers door moeten gaan met het ontwikkelen van de zorgprestatie ‘medicatiebegeleidend apotheker’. Kijk maar eens naar de actualiteit zoals de discussie over de Diane-35-pil waar medicatiebegeleiding een belangrijke rol speelt. De kennis die wij opdoen over de voor- en nadelen van dit soort producten dient verzameld te worden om weloverwogen keuzes te maken.

Bij die keuzes zullen gebruikers een steeds grotere eigen rol gaan spelen. Sterker nog, de zogeheten ‘Google-generatie’ van nu zal straks ongetwijfeld een ander soort apotheker nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk om toekomstige apothekers een toekomstbestendige universitaire opleiding te bieden. Daar zet de KNMP zich samen met onze leden, universiteiten en andere betrokkenen voor in.

Document acties

Back to top