Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 24, jaar 2013

14 juni 2013

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Macht

redactioneel

14-06-2013 | door Edwin Bos

Falende controles

column

14-06-2013 | door Steven Verhagen-Smits

Off-labelgebruik: bij gebrek aan beter

Naar schatting de helft van alle voorgeschreven geneesmiddelen wordt off-label voorgeschreven. Dit is dan weliswaar niet evidence-based, maar doorgaans wel opinion-based, en veelal vastgelegd in protocollen. Link wordt het pas als off-labelgebruik niet rationeel is.

14-06-2013 | door Michiel Tent

‘NMa en NZa gaan hun boekje te buiten’

Mededingingsadvocaat Marc Wiggers concludeert in een recent proefschrift dat de mededingings- en zorgautoriteiten NMa en NZa de afgelopen jaren fouten hebben gemaakt. Wat hem betreft mag de NZa worden opgeheven.

14-06-2013 | door Frits Baltesen

Benauwd door bètablokkers

Een man zonder astma of COPD wordt benauwd door bètablokkers. Zo erg dat hij naar de spoedeisende hulp moet. Enige tijd later krijgt hij toch weer zo’n middel voorgeschreven, met een tweede ziekenhuisopname tot gevolg.

14-06-2013 | door Mike Nettekoven

Risicofactoren

Medicatiebewaking op risicofactoren vergroot de patiëntveiligheid. Apotheker Dorine Hazelzet van Apotheek Allart werkt sinds eind vorig jaar met een module die deze nieuwe vorm van medicatiebewaking mogelijk maakt. “Bewaken op risicofactoren is een belangrijke stap voorwaarts.”

14-06-2013 | door Edwin Bos

‘CAO biedt meer zekerheid dan richtlijnen’

Apothekers die in dienstverband werkzaam zijn, kunnen voortaan terecht bij de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) voor de behartiging van hun arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele belangen.

14-06-2013 | door KNMP

Kies voor zorgverlening

Naast het snel en veilig verstrekken van geneesmiddelen moet de apotheek zich richten op zorgverlening. In zijn proefschrift laat promovendus Timothy Broesamle zien hoe apotheken zo’n nieuwe zorgservice het best kunnen ontwikkelen. De lokale situatie is daarbij belangrijker dan wat wetenschappers aanreiken.

14-06-2013 | door Linda de Graaf

Touwtrekken om nieuwe richtlijn lyme

Nu al is er forse kritiek op de nieuwe richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van de ziekte van Lyme, die nog in de maak is. Robert Bolderdijk, voormalig hoofd van een microbiologisch laboratorium en zelf lymepatiënt, schreef een uitgebreid commentaar. “Patiënten worden het bos in gestuurd.”

13-06-2013 | door Marc de Leeuw

Vraaggestuurde zorg bij type 2 diabetes

Handelen huisartsen in hun voorschrijfbeleid naar de standaarden van het NHG en gebruiken patiënten hun diabetesmedicatie zoals is voorgeschreven? Dat waren de vragen uit een promotieonderzoek van apotheker Egbert Lamberts op de afdeling Farmaco-epidemiologie en Farmacotherapie van de Universiteit van Utrecht.

13-06-2013 | door PW

Nadere inzichten na risicobeoordelingen

Het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) komt met een aantal nieuwe aanbevelingen en herbeoordelingen van geneesmiddelen.

13-06-2013 | door PW

Ouderen doen vaker labtest

Ouderen laten vaker een aangevraagde laboratoriumtest uitvoeren dan jongeren. Die onttrekken zich relatief vaak aan het ondergaan van laboratoriumtest.

13-06-2013 | door PW

Lustpil verhoogt vrouwelijk libido

Een combinatiepreparaat met testosteron en een PDE-5-remmer verhoogt het vrouwelijk libido. Datzelfde geldt voor vrouwen die testosteron kregen in combinatie met een 5HT1a-agonist. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek.

12-06-2013 | door Koos Brouwers

Leverschade bij tolvaptan

Tolvaptan (Samsca) kan leiden tot leverbeschadiging. Dat blijkt uit een klinisch onderzoek naar gebruik van dit middel bij autosomale dominante polycystische nierziekte (ADPKD).

12-06-2013 | door PW

Medicijngebruik ouderen onduidelijk

Of onnodig medicijngebruik bij ouderen vaak voorkomt, is nog moeilijk vast te stellen op basis van de gepubliceerde literatuurgegevens.

12-06-2013 | door PW

Geleidelijke toename uitgaven NOAC’s

Na de uitbreiding van de vergoedingsmogelijkheden voor de NOAC’s, per 1 december 2012, is een explosieve toename van de uitgaven uitgebleven. Bij voortgezet beleid komen de uitgaven in 2013 op basis van de apotheekinkoopprijzen uit op € 12 miljoen.

11-06-2013 | door SFK

Combinatie geeft hogere botdichtheid

Een combinatie van teriparatide en denosumab geeft sneller een hogere botdichtheid bij postmenopauzale vrouwen dan deze middelen afzonderlijk.

11-06-2013 | door PW

Tuchtcollege Groningen waarschuwt apotheker

Het tuchtcollege heeft een apotheker een waarschuwing gegeven omdat zij alleen tegen betaling Seroxat wilde leveren aan een patiënt, ondanks medische noodzaak. De patiënt accepteerde dit niet en diende hierover een klacht in.

10-06-2013 | door DEB420720

Tweede Kamer uit kritiek op overheveling medicijnen

Ondanks kritiek van veel fracties in de Tweede Kamer, houdt minister Edith Schippers van VWS vast aan de overheveling van dure geneesmiddelen naar ziekenhuizen. Onder meer PvdA, PVV en SP stelden in een algemeen overleg in de Tweede Kamer voor om de overhevelingoperatie terug te draaien, ook omdat de besparingen tot nu toe tegenvallen, lieten ze blijken.

07-06-2013 | door f.baltesen@pw.nl

Eerstelijnsorganisaties: handen ineen voor therapietrouw

Acht partijen in de eerstelijnszorg, verenigd in de Verenigde Eerste Lijns Organisaties (VELO), hebben een strategische alliantie gevormd om actief de beste zorg in de buurt, dichtbij de patiënt, te bevorderen. Zij zullen met hun leden en achterban intensief samenwerken om onder meer de therapietrouw te bevorderen.

06-06-2013 | door f.baltesen@pw.nl

Apotheek Zorgbureau LGR failliet

Het Apotheek Zorgbureau Leiden, Gouda en Rijnmond heeft faillissement aangevraagd. Door de financiële druk is het aantal participerende apotheken bijna gehalveerd. Het Apotheek Zorgbureau kan door de gaten die vallen in de regionale dekking geen 1-loket-functie meer vervullen.

04-06-2013 | door DEB420720
Back to top