Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tuchtcollege Groningen waarschuwt apotheker

Apotheker vraagt betaling ondanks medische noodzaak

PW Magazine 24, jaar 2013 - 10-06-2013
Het tuchtcollege heeft een apotheker een waarschuwing gegeven omdat zij alleen tegen betaling Seroxat wilde leveren aan een patiënt, ondanks medische noodzaak. De patiënt accepteerde dit niet en diende hierover een klacht in.
Tuchtcollege Groningen waarschuwt apotheker

De patiënt gebruikte sinds 2002 Seroxat, dat haar in eerste instantie door een andere apotheek werd verstrekt. Sinds 2006 levert de apotheker, die nu een waarschuwing heeft gekregen van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen, het middel aan deze patiënt. Op het recept staat vermeld: ‘graag originele Seroxat ivm maagklachten en verminderde werking’.

In augustus 2012 besloot een waarnemer van de apotheker de patiënt het generieke paroxetine te geven in plaats van Seroxat. Op basis van de afleverhistorie van de apotheek concludeerde de waarnemend apotheker dat de patiënt jarenlang ten onrechte Seroxat zonder betaling had ontvangen. De apotheker keurde de beslissing van de waarnemer goed en vond ook dat de patiënt paroxetine zou moeten gebruiken.

In een gesprek met de patiënt had de apotheker opgemerkt dat paroxetine inmiddels geen preferent middel meer was en dat zij de kosten van Seroxat door Menzis vergoed zou krijgen. Maar vanwege de, in de visie van de apotheker, onterechte leveringen van Seroxat in het verleden was de apotheker niet bereid Seroxat te verstrekken zonder betaling van de patiënt.

Voor de patiënt was dit in september 2012 aanleiding om een klacht in te dienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen. De klaagster verwijt de apotheker dat zij haar Seroxat niet wilde leveren zonder dat zij daarvoor moest betalen, ondanks medische noodzaak. Verder toonde de patiënt aan dat zij bij haar vorige apotheek vier keer zonder succes paroxetine heeft gebruikt.

Medische noodzaak

De apotheker voerde als verweer onder andere aan dat op het recept niet de term ‘medische noodzaak’ stond. Hierdoor zou Menzis, volgens de apotheker, de kosten van Seroxat wellicht niet vergoeden. Het college vindt dit geen reden de aflevering te weigeren. De apotheker had bij onduidelijkheid omtrent de vergoeding of de medische noodzaak contact moeten opnemen met de verzekeraar respectievelijk de huisarts.

Verder neemt het college het de apotheker kwalijk dat zij bleef weigeren Seroxat zonder betaling af te leveren, nadat zij zelf had geconstateerd dat voor Seroxat geen preferent middel meer bestond. Op basis van bovenstaande punten stelt het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen dat de apotheker tekort is geschoten in haar plicht tot het verlenen van adequate farmaceutische zorg. Het college acht de klacht gegrond en heeft de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Document acties

Reacties

17-06-2013 11:09
A.K. van Nunen zegt:

Er is wel degelijk een goede reden de kosten voor seroxat voor eigen rekening te laten afrekenen.
Klinisch gezien is er geen medische noodzaak voor te geven. Er staan geen laboratorium gegevens bij.
Waarom zou de gemeenschap moeten betalen voor subjectieve kenmerken. We zijn ondertussen het verschil tussen de geneeskunst en -kunde gepasseerd. Als apothekers is er met de huidige regelgeving geen onderscheid meer te maken.
Wil de zorgverzekeraar uitbetalen dan moet dit bij de zorgverzekeraar geregeld worden. Het is ook fout dat de basis verzekering nog zoveel vrijheden voor de cliënt laat houden.

Back to top