Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vraaggestuurde zorg bij type 2 diabetes

PW Magazine 24, jaar 2013 - 13-06-2013
Handelen huisartsen in hun voorschrijfbeleid naar de standaarden van het NHG en gebruiken patiënten hun diabetesmedicatie zoals is voorgeschreven? Dat waren de vragen uit een promotieonderzoek van apotheker Egbert Lamberts op de afdeling Farmaco-epidemiologie en Farmacotherapie van de Universiteit van Utrecht.

Wat was de aanleiding?

“De NHG-Standaard is gebaseerd op de uitkomsten van ’gecontroleerd klinisch onderzoek’ (RCTs). Dit type onderzoek wordt gebruikt om de balans tussen werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen te testen. De praktijk is vaak anders. Zo kan de arts afwijken van de richtlijn en een ander middel voorschrijven of kan de patiënt het middel anders gebruiken dan bedoeld. Wij voerden observationeel onderzoek uit met patiëntuitkomsten in de dagelijkse praktijk.

Wat hebt u onderzocht en gevonden?

“We keken of huisartsen conform de NHG-Standaard voorschrijven, hoe patiënten de medicatie in de praktijk gebruikten en of gebruik van medicatie invloed heeft op de instelling van diabetes type 2. Verder onderzochten we de informatiebehoefte van patiënten. De data van het Diabetes Centrum in Hoorn zijn gebruikt en vervolgens gekoppeld aan apotheekdata. Huisartsen in de regio volgen de NHG-Standaard relatief goed op en patiënten zijn relatief trouw aan hun medicatievoorschriften. De informatiebehoefte van patiënten is groot. Deze informatie wordt voornamelijk bij de huisarts verkregen, de apotheek is vooral het afleverpunt. De patiënt onderkent wel de kennis en kunde van de apotheker.”

Wat betekenen de resultaten?

“Het is bekend dat in de praktijk de effectiviteit van geneesmiddelen niet volledig wordt benut. Uitkomstenonderzoek draagt bij aan het monitoren van medicamenteuze behandelingen in de praktijk en aan mogelijke nieuwe verdienmodellen voor de apotheek en andere zorgverleners.”

Document acties

Back to top