Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nadere inzichten na risicobeoordelingen

PW Magazine 24, jaar 2013 - 13-06-2013
Het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) komt met een aantal nieuwe aanbevelingen en herbeoordelingen van geneesmiddelen.

Het PRAC heeft vastgesteld dat de baten/risicobalans van almitrine negatief is. Daarom beveelt het PRAC aan de handelsvergunningen van almitrine-bevattende geneesmiddelen in Europa in te trekken. Zulke geneesmiddelen zijn niet in Nederland geregistreerd.

Diane-35 en generieken blijven beschikbaar voor specifieke patiëntengroepen, zoals bij ernstig acne. Er volgt een aanscherping van de waarschuwingen op het gebied van veneuze trombo-embolieën.

Het PRAC gaat de kans op hartproblemen bij gebruik van Protelos/Osseor (strontiumranelaat) opnieuw beoordelen en zal een aanbeveling doen of verdere maatregelen nodig zijn.

De combinatie van RAAS-remmers wordt eveneens herbeoordeeld voor de indicatie hoge bloeddruk en hartfalen. De herbeoordeling start vanwege zorgen over een verhoogde kans op hyperkaliëmie, te lage bloeddruk en de kans op nierfalen bij gecombineerd gebruik van ACE-remmers en ATII-agonisten.

Document acties

Back to top