Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheek Zorgbureau LGR failliet

PW Magazine 24, jaar 2013 - 04-06-2013
Het Apotheek Zorgbureau Leiden, Gouda en Rijnmond heeft faillissement aangevraagd. Door de financiële druk is het aantal participerende apotheken bijna gehalveerd. Het Apotheek Zorgbureau kan door de gaten die vallen in de regionale dekking geen 1-loket-functie meer vervullen.
Apotheek Zorgbureau LGR failliet

De financiële situatie van het Apotheek Zorgbureau Leiden, Gouda en Rijnmond (AZb) is al jaren zorgelijk. Het AZb ondersteunt de farmaceutische patiëntenzorg van de aangesloten apotheken in de regio Midden Holland en Rijnland door middel van scholingen en het opzetten van projecten. Daarnaast vervult het zorgbureau een 1-loket-functie op het gebied van specialistische geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en de dienstverlening rondom onder andere diabeteszorg, wondverzorging en specialistische thuiszorg.

Door het beleid van overheid en zorgverzekeraars komen deze producten echter steeds meer onder druk te staan of verdwijnen ze zelfs helemaal uit de apotheek.

Daarnaast heeft de financiële druk op apotheken er volgens het AZb toe geleid dat het aantal deelnemende apotheken in de afgelopen jaren is teruggelopen van 140 naar thans 75. Naar verwachting volgen de komende maanden nog meer opzeggingen. Door dit slinkende ledental kan het AZb geen goede 1-loket-functie meer vervullen in de regio. De bijdrage van de resterende leden is onvoldoende om het AZb te laten voortbestaan.

Partners

In de afgelopen jaren heeft het AZb naar eigen zeggen op allerlei manieren getracht partners te vinden. Partijen zoals thuisorganisaties, ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven willen volgens het bureau graag gebruikmaken van de diensten van het AZb, maar vooralsnog zonder een financiële bijdrage te leveren. Uit een onlangs gehouden enquête onder de leden bleek nog steeds grote behoefte te bestaan aan ondersteuning, expertise en scholing vanuit het AZb. Echter de inschrijvingen voor scholing zijn dit jaar nihil.

Het AZb is veertien jaar geleden gestart als een initiatief van 110 apotheken uit het gebied Midden-Holland en Rijnland.

Document acties

Reacties

04-06-2013 11:34
R. Fransens zegt:

De spoeling wordt steeds dunner met dank aan de politiek en de zorgverzekeraars. Een het einde is nog lang niet in zicht.

04-06-2013 17:44
J.C. Kortekaas zegt:

Verzekeraars weigeren Zorg in te kopen.

Het beste voorbeeld is de Transmurale Zorg in Groot Den Haag, die al decennia bestaat. Zelfs Rik van der Meer krijgt zijn eigen love-baby niet betaald.

Biggers zijn immers ingeschreven in het Big-register dus verplicht zorg te leveren, anders dreigt het Medisch Tuchtcollege of de IGZ. Zorg is zo gratis.

Alleen distributie is grotendeels betaald werk. Al oordeelde de vorige eeuw het Medisch Tuchtcollege al dat insuline zonder betalen diende te worden meegegeven.

Distributie is alleen in noodgevallen gratis, Zorg altijd.

Zo is het spel zo zijn de regels en zo wordt het ingekocht.

Back to top