Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Leverschade bij tolvaptan

PW Magazine 24, jaar 2013 - 12-06-2013
Tolvaptan (Samsca) kan leiden tot leverbeschadiging. Dat blijkt uit een klinisch onderzoek naar gebruik van dit middel bij autosomale dominante polycystische nierziekte (ADPKD).

Tolvaptan is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met hyponatriëmie als gevolg van het syndroom van inadequate antidiuretische hormoonsecretie (SIADH). In een onderzoek werd tolvaptan in hogere doses toegediend dan de doses die horen bij de goedgekeurde indicatie. Het geneesmiddel is in Europa niet geregistreerd voor de behandeling van ADPKD. Verhoogde leverfunctietestwaarden bij gebruik van tolvaptan binnen de goedgekeurde indicatie, met lagere doseringen, kunnen niet worden uitgesloten. De fabrikant waarschuwt dat leverfunctietesten nodig zijn wanneer patiënten bij gebruik van tolvaptan symptomen van leverbeschadiging melden. Tolvaptan moet dan onmiddellijk worden gestaakt.

Document acties

Back to top