Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Eerstelijnsorganisaties: handen ineen voor therapietrouw

PW Magazine 24, jaar 2013 - 06-06-2013
Acht partijen in de eerstelijnszorg, verenigd in de Verenigde Eerste Lijns Organisaties (VELO), hebben een strategische alliantie gevormd om actief de beste zorg in de buurt, dichtbij de patiënt, te bevorderen. Zij zullen met hun leden en achterban intensief samenwerken om onder meer de therapietrouw te bevorderen.
Eerstelijnsorganisaties: handen ineen voor therapietrouw

De VELO-partijen willen de therapietrouw samen met de patiënt verbeteren en daarmee meer rendement halen uit de behandeling, de medicatieveiligheid optimaliseren en verspilling van geneesmiddelen tegengaan. KNMP, LHV, V&VN en ActiZ laten met best practices en innovaties zien hoe therapietrouw kan worden verbeterd. Dat gebeurt door samenwerking tussen huisarts, apotheker en wijkverpleegkundige.

De VELO-partijen pleiten er in een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, het ministerie van VWS, de politiek en zorgverzekeraars voor de belemmeringen voor samenwerking weg te nemen. Vorige week deed het Platform Medicatieveiligheid Care, waarin nog meer partijen zijn verenigd, een soortgelijke oproep.

Het motto van de acht VELO-zorgpartners is: ‘Beste zorg in de buurt: therapietrouw!’ Daarvoor is het nodig dat zorgverleners goed samenwerken in de wijk, dichtbij de patiënt. Ze willen niet worden gehinderd door regels en randvoorwaarden die dit tegenwerken. “Dat geeft ruimte voor meer maatwerk voor de patiënt, een betere kwaliteit van zorg en hogere therapietrouw”, aldus een woordvoerder van VELO. Daardoor wordt automatisch de verspilling in de zorg, dus ook van medicijnen, verminderd.

De VELO-partijen hebben de handen ineen geslagen om ook gezamenlijke nascholing op het gebied van therapietrouw te organiseren. Binnenkort start ook de voorbereiding van een groot landelijk congres over deze aanpak van therapietrouw, dat in het voorjaar van 2014 gaat plaatsvinden.

Document acties

Back to top