Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 20, jaar 2013

17 mei 2013

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Z.G.A.N.

Bij dit PW

17-05-2013 | door Léon Tinke

Retourtje apotheek

column

17-05-2013 | door Steven Verhagen-Smits

Pijnstilling: vaste tijden

Bij ouderen kunnen hypoglykemieën zich vaak atypisch presenteren. Een combinatie van diverse orale antidiabetica in een redelijk hoge dosering bezorgde een 72-jarige mevrouw met artrose veel extra ongemak.

17-05-2013 | door Mike Nettekoven

Masterdiploma

17-05-2013 | door KNMP

Nieuwe leden

17-05-2013 | door KNMP

Gezamenlijk nadenken over de toekomst

Tijdens de aanstaande districtsledenbijeenkomsten start de KNMP met de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op de farmaceutische zorg in 2023. De KNMP wil dit gezamenlijk doen met de eigen leden, met stakeholders en opinieleiders in de zorg. Het motto: ‘goede farmaceutische zorg, voor vandaag en morgen’.

17-05-2013 | door KNMP

Nieuwe vorm medicatiebewaking stap dichterbij

Zorgverleners werken steeds meer samen, waardoor apothekers meer bronnen moeten raadplegen voor medicatiebewaking. Binnen de huidige systemen leidt dit vaak tot niet-relevante meldingen en ontbrekende labwaarden. Met beslisregels en een door de Stichting StatusScoop ontwikkelde nieuwe infrastructuur zijn die problemen de wereld uit, zeggen de bedenkers.

17-05-2013 | door DEB420720

Medicatiebeoordeling

Medicatiebeoordelingen implementeren in de apotheek is een zeer intensief traject. Apotheker Samar Dijkman-Mardo van Service Apotheek Sorghvliet werkt daarom samen met farmaciestudenten. “Studenten selecteren de patiënten, leggen alles vast en beoordelen de medicatie samen met de apothekers.”

17-05-2013 | door Edwin Bos

Betaling farmabedrijven openbaar

In het onlangs gelanceerde Transparantieregister Zorg kunnen patiënten opzoeken welke financiële relaties hun behandelaars hebben met de farmaceutische industrie. Vorig jaar betaalden de farmaceutische bedrijven € 30 miljoen aan zorgaanbieders en zorginstellingen.

17-05-2013 | door Edwin Bos

Review bij baxterpatiënt

Een medicatiebeoordeling vermindert het aantal problemen met geneesmiddelen en laat het LDL-cholesterol dalen. Een effect op de kwaliteit van leven kon promovendus Henk-Frans Kwint echter niet aantonen. Toch beveelt hij een review aan bij elke patiënt die een medicatierol gebruikt.

17-05-2013 | door Linda de Graaf

Piepen door RSV

Maandelijkse injecties van palivizumab (Synagis) tijdens het RSV-seizoen resulteerden in een relatieve reductie van 61% van het aantal dagen met luchtwegklachten, ook daalde het aantal episodes in het eerste levensjaar met 10%.

17-05-2013 | door PW

Huidkanker effectiever te behandelen

Door een nieuw belichtingsschema in combinatie met ALA-crème toe te passen bij fotodynamische therapie wordt de behandeling van basaalcelcarcinoom, een vorm van huidkanker, veel effectiever en waarschijnlijk ook goedkoper. Dat concludeert dermatologe Hanke de Vijlder in haar promotieonderzoek aan het Erasmus MC te Rotterdam.

17-05-2013 | door PW

Ziekenhuisapothekers laten zich meer zien

Ziekenhuisapothekers willen vaker aan de maatschappij laten zien wat ze precies doen. Daarom gaan ze projecten uitvoeren in samenwerking met onder meer zorgverzekeraars, ouderenbonden, de farmaceutische industrie en patiëntenverenigingen. Over de concrete invulling vindt een discussie plaats tijdens de Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen op 30 en 31 mei in Nunspeet.

16-05-2013 | door Marc de Leeuw

Bijnierpatiënten willen ‘apotheek op de hoek’

Bijnierpatiënten willen graag beter contact met apothekers. Zij zijn enorm afhankelijk van medicatie, maar vooral van de continuïteit van de medicatie. Daar schort het nogal eens aan, bijvoorbeeld als leveringsproblemen ‘gaten’ in het medicatiepatroon veroorzaken. “Apothekers moeten hun patiënten gewoon kennen. Net als een autodealer zijn klanten kent.”

16-05-2013 | door Marc de Leeuw

Studie naar gebruik hiv-remmers tijdens zwangerschap

Er is nog weinig bekend over de farmacokinetiek van antiretrovirale middelen tijdens de zwangerschap. Promovenda Angela Colbers van het UMC St Radboud in Nijmegen hoopt hierin verandering te brengen. Drie vragen aan Colbers.

16-05-2013 | door PW

Advies vergoeding alitretinoïne

De Commissie Farmaceutische Hulp van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) adviseert minister Schippers van VWS om alitretinoïne (Toctino) 10 en 30 mg capsules op te nemen in bijlage 1B van het GVS.

16-05-2013 | door PW

Minder melatonine, meer diabetes

Een lagere melatonineafgifte is geassocieerd met een hoger risico op het ontwikkelen van diabetes type 2.

16-05-2013 | door PW

RA: beter tocilizumab dan adalimumab

Monotherapie met tocilizumab geeft een significante verbetering van de symptomen van reumatoïde artritis ten opzichte van monotherapie met adalimumab bij patiënten die geen methotrexaat kunnen gebruiken.

15-05-2013 | door Loes Ariaans

Jaarverslag EMA 2012

De EMA ontving in 2012 96 aanvragen voor een handelsvergunning, zo blijkt uit het jaarverslag 2012, dat onlangs is gepubliceerd.

15-05-2013 | door PW

Bendamustine beter dan R-CHOP

Bij patiënten met een indolent of mantelcellymfoom zorgt de combinatie bendamustine en rituximab voor een langere progressievrije overleving en minder bijwerkingen dan de R-CHOP-chemokuur (rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine en prednisolon).

15-05-2013 | door PW

Registratieplicht veterinaire homeopathie

Er geldt nieuwe regelgeving omtrent homeopathische geneesmiddelen voor dieren.

14-05-2013 | door PW

Dutasteride remt progressie BPH

Mannen die een vergrote prostaat hebben, maar geen of weinig klachten, hebben toch baat bij behandeling met dutasteride.

14-05-2013 | door PW

Krappe arbeidsmarkt nieuwe apothekers

De arbeidsmarkt voor nieuwe openbaar apothekers ziet er ongunstig uit, nu het aantal werkzame openbaar apothekers in 2012 met 58 personen is afgenomen. Ook zijn in 2012 minder apothekers afgestudeerd. De belangstelling voor de studie farmacie blijft echter groot.

14-05-2013 | door SFK

KNMP-plan voor sectie openbare apotheken

De openbare apothekers krijgen binnen de KNMP een sectie om hun bedrijfsbelangen beter te behartigen, stelt het hoofdbestuur voor. Deze sectie krijgt een eigen voorzitter, maar de KNMP staat borg voor de eenheid van beleid.

14-05-2013 | door f.baltesen@pw.nl

GGZ verbetert de medicatieveiligheid

De medicatieveiligheid in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg is volgens de Inspectie verbeterd. De instellingen besteden meer aandacht aan de beheersing van risico’s, maar de opslag van geneesmiddelen en de medicatieoverdracht blijven aandacht vragen.

07-05-2013 | door DEB420720
Back to top