Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Studie naar gebruik hiv-remmers tijdens zwangerschap

PW Magazine 20, jaar 2013 - 16-05-2013
Er is nog weinig bekend over de farmacokinetiek van antiretrovirale middelen tijdens de zwangerschap. Promovenda Angela Colbers van het UMC St Radboud in Nijmegen hoopt hierin verandering te brengen. Drie vragen aan Colbers.

Wat was de aanleiding?

“Van een aantal antiretrovirale middelen is bekend dat de bloedspiegels tijdens de zwangerschap lager zijn dan normaal. Dit zou kunnen leiden tot een verminderd effect, ontwikkeling van resistentie en overdracht van het virus naar het ongeboren kind. Van veel nieuwere middelen is nog niet bekend hoe zij zich gedragen tijdens de zwangerschap. Om hier meer over te weten te komen, hebben we het Pharmacokinetics of newly developed antiretroviral agents in hiv-infected pregnant women (Panna)-onderzoek opgezet. Hierin onderzoeken we de farmacokinetiek van veertien antiretrovirale middelen bij zwangere vrouwen met hiv.”

Hoe doet u dit?

“We nemen in het derde trimester van de zwangerschap een farmacokinetische curve af en vergelijken deze met een curve die 4-6 weken na de bevalling wordt afgenomen. Indien mogelijk nemen we na de geboorte ook navelstrengbloed af, om iets te kunnen zeggen over de passage door de placenta. Daarnaast kijken we naar de hiv-status van zowel de moeder als het kind en eventuele aangeboren afwijkingen.”

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

“Op dit moment zijn er 86 vrouwen geïncludeerd, verspreid over zeventien deelnemende behandelcentra in Europa. De resultaten voor tenofovir en emtricitabine hebben we onlangs gepubliceerd in het tijdschrift AIDS [2013;27(5):739-48]. De blootstelling aan deze middelen bleek tijdens de zwangerschap 25% lager, maar dit resulteerde niet in virologisch falen of transmissie van moeder naar kind. Gegevens over atazanavir, darunavir, raltegravir en maraviroc hebben we inmiddels gepresenteerd op congressen. Bijzonder is dat Amerikaanse en Britse richtlijnen al naar deze resultaten verwijzen. Ik hoop dan ook dat ons onderzoek zal bijdragen aan de optimalisatie van de behandeling van zwangere vrouwen met hiv.”

Document acties

Back to top