Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Krappe arbeidsmarkt nieuwe apothekers

PW Magazine 20, jaar 2013 - 14-05-2013 | door SFK
De arbeidsmarkt voor nieuwe openbaar apothekers ziet er ongunstig uit, nu het aantal werkzame openbaar apothekers in 2012 met 58 personen is afgenomen. Ook zijn in 2012 minder apothekers afgestudeerd. De belangstelling voor de studie farmacie blijft echter groot.

sfk logo

Eind 2012 stonden 634 personen ingeschreven als eerstejaarsstudent aan de farmaceutische opleidingen in Utrecht (354), Groningen (129) en Leiden (141). Hiermee bereikt het aantal eerstejaarsstudenten farmacie wederom een nieuw record, na de piek van 586 studenten eind 2011. Voor deze sterke toename zijn de aanmeldingen aan de farmaceutische faculteiten in Utrecht (15 meer dan vorig jaar) en Leiden (32 meer) verantwoordelijk. Naar aanleiding van het toegenomen aantal eerstejaars in 2011 had de Utrechtse opleiding vorig jaar al aangekondigd opnieuw een numerus fixus voor farmaceutische wetenschappen te willen invoeren. Voor het komende studiejaar, 2013/2014, is deze numerus fixus van 300 eerstejaarsstudenten farmacie in Utrecht geëffectueerd. Het aantal studenten dat zich inschrijft voor de studie farmacie in Utrecht, zal eind 2013 dus lager uitkomen dan nu.

Meer studenten

Volgens de universiteiten stonden aan het begin van dit jaar 2.714 studenten aan de drie farmaceutische opleidingen in Nederland ingeschreven. Dit zijn er, mede dankzij de sterke toename van het aantal eerstejaarsstudenten in 2012, 132 meer dan een jaar eerder. Het aantal studenten farmaceutische wetenschappen in Utrecht is in 2012 met 39 gestegen van 1.374 tot 1.413 personen. In Groningen nam het aantal studenten aan de farmaceutische opleiding toe van 805 tot 857 ingeschrevenen. Ook het aantal studenten dat de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen in Leiden volgt, is gegroeid. In totaal volgden 444 personen deze studie, 41 studenten meer dan een jaar eerder. De Leidse opleiding leidt niet op tot apotheker, maar tot wetenschappelijk onderzoeker op het terrein van geneesmiddelen. Ook farmaciestudenten in Groningen en Utrecht kunnen deze studierichting kiezen.

Minder apothekers

Het aantal personen dat de farmaceutische faculteiten in Utrecht en Groningen met een apothekersdiploma verlaat, liet vanaf 2008 een stijgende lijn zien. Echter, het afgelopen jaar liep het aantal personen dat met succes hun masterexamen farmacie aflegde met 27 terug tot 172. Veel van de recent afgestudeerde apothekers zijn hun studie zes jaar geleden, zo rond 2006, begonnen. Aangezien er dat jaar even veel eerstejaarsstudenten waren als in 2005, is de verwachting gerechtvaardigd dat in 2012 ook ongeveer evenveel apothekers hun masteropleiding voltooiden als in 2011. Het is de SFK niet bekend wat de oorzaak is van het lagere aantal afgestudeerde apothekers.

Op slot

Het beschikbaar komen van nieuwe apothekers op de markt leidt echter niet tot meer apothekers in de openbare farmacie. Historisch gezien koos zo’n 70% van de recent afgestudeerde apothekers voor de openbare farmacie. Het is echter de vraag of dit percentage nog wordt gehaald, nu de arbeidsmarktperspectieven binnen de branche minder gunstig zijn. Zoals de SFK al eerder rapporteerde, nam het aantal werkzame beherend en tweede apothekers het afgelopen jaar af met 58 personen. De daling van het totaal aantal werkzame openbaar apothekers in 2012 ondanks het aanbod van nieuwe apothekers, wijst er op dat de arbeidsmarkt voor apothekers op slot zit.

2013pw20p09

Document acties

Back to top