Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP-plan voor sectie openbare apotheken

Kans om bedrijfsbelangen beter te behartigen

PW Magazine 20, jaar 2013 - 14-05-2013
De openbare apothekers krijgen binnen de KNMP een sectie om hun bedrijfsbelangen beter te behartigen, stelt het hoofdbestuur voor. Deze sectie krijgt een eigen voorzitter, maar de KNMP staat borg voor de eenheid van beleid.
KNMP-plan voor sectie openbare apotheken

Het hoofdbestuur van de KNMP heeft het plan klaar voor de vorming van een aparte sectie die zich richt op de randvoorwaarden voor openbare farmaceutische zorg. Daarmee krijgen de apotheekbedrijven een plaats voor besluitvorming over hun bedrijfsbelangen. De sectie gaat Landelijke Openbare Apotheken (LOA) heten. Het voorstel voor de oprichting van de LOA staat beschreven in het document ‘Naar een toekomstbestendige KNMP’. Het voorstel komt de komende weken aan de orde op de districtsledenbijeenkomsten.

De LOA is nodig om de openbare apotheekbedrijven de kans te geven gezamenlijk beleid te ontwikkelen, schrijft het hoofdbestuur in zijn voorstel. Om te voorkomen dat de bedrijven in toenemende mate onafhankelijk opereren, wordt de LOA onderdeel van de KNMP: “Anders zou dat ten koste gaan van de samenhang tussen vakinhoud en bedrijfsbelang,” aldus het document. De KNMP staat borg voor de eenheid van beleid. “Dat betekent dat de rol van het hoofdbestuur herijking behoeft,” schrijft het hoofdbestuur.

‘Naar een toekomstbestendige KNMP’ dient drie hoofddoelen. Eén: een herkenbaar verband voor openbare apotheekbedrijven, waardoor ze beleid kunnen ontwikkelen in dossiers die het bedrijfsbelang raken. Twee: versterking van organen waar beroepsbeoefenaren kunnen werken aan vakinhoud, met bijzondere aandacht voor hun beleidsvormende rol. Drie: een structuur waarmee het hoofdbestuur van de KNMP ruimte kan geven aan beleidsontwikkeling door andere onderdelen van de KNMP, zoals de LOA en de WSO, met behoud van eenheid van beleid.

De LOA krijgt binnen de gezamenlijk vastgestelde kaders en procedures de ruimte om het beleid te bepalen voor het bedrijfsbelang. De LOA wordt daarmee geen adviesorgaan, maar een sectie met eigen bevoegdheden, een eigen voorzitter en een democratische structuur. Externe vertegenwoordiging vindt plaats onder de vlag van de KNMP, in afstemming tussen hoofdbestuur en secties.

Het is de bedoeling dat alle eigenaren van de openbare apotheekbedrijven lid worden van de LOA, zodat er duidelijkheid is over de koers die eigenaren willen varen binnen de gestelde kaders. Het voornemen is om de nieuwe structuur begin 2014 te laten ingaan.

‘Naar een toekomstbestendige KNMP’ is tot stand gekomen in samenwerking met extern deskundige Frans Huizenga. Huizenga is aanwezig op de districtsledenbijeenkomsten om de nieuwe structuur uit te leggen.

Document acties

Reacties

23-05-2013 20:52
D.T. Hendriksz zegt:

Het gaat hier om de apotheekketens en niet om de klassieke openbare apotheken, de zelfstandigen. Voor die groep is al een andere sectie opgericht. Al die secties mogen aan de riemen zitten en roeien voor wat ze waard zijn. Het is de KNMP die aan het roer denkt te staan en VWS die de trom slaat. ZN en ZN-leden laten de zweep wel knallen.

Laten we hopen dat Walgreens de overname van Alliance Boots geheel doorzet en ook in Nederland orde op zaken gaat stellen; neen zeggen tegen Overheid en Verzekeraars! Eerst visie, dan financiering en dan de normen.

De KNMP voert een achterhoede gevecht om het eigen verdienmodel. Ten koste van de openbare farmacie in dit land.

Back to top