Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 17, jaar 2013

dossier Hart en vaten

26 april 2013

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Nascholing op KNMP tv

U kunt op KNMP tv een nieuwe nascholing vinden over de praktijk rond de KNMP Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM).

26-04-2013 | door KNMP

Voordeel van twijfel voor PPI + clopidogrel

De mogelijke interactie tussen clopidogrel en protonpompremmers (PPI’s) houdt de wetenschap al lange tijd bezig, maar onderzoeken van de laatste jaren blijven elkaar tegenspreken. Ook meta-analyses komen tot verschillende conclusies. Al met al zijn er nog steeds onvoldoende aanwijzingen om de combinatie te ontraden.

26-04-2013 | door A. de Koff en J.J.W. Ros

Kennis

redactioneel

26-04-2013 | door Marc de Leeuw

Medicatiebewaking verfijnd en uitgebreid

De KNMP gaat medicatiebewaking met medisch-farmaceutische beslisregels (MFB’s) landelijk beschikbaar stellen voor implementatie. Deze beslisregels verfijnen de medicatiebewaking: ze onderdrukken irrelevante signalen en maken de medicatiebewaking meer patiëntspecifiek. “Je krijgt real time tegelijk met het signaal de oplossing.”

26-04-2013 | door Marc de Leeuw

ZorgkaartNederland.nl

column

26-04-2013 | door Wilma Göttgens

Impasse dreigt bij aanpak van CVRM

Langzaam komt een eind aan de daling van het aantal doden door hart- en vaatziekten en dreigt een impasse. Hoe verder? Betere medicatie kan in de toekomst meer gezondheidswinst opleveren, denken wetenschappers. Ze zien ook potentie in biomarkers. “Maar wat echt zoden aan de dijk zet is preventie door een betere leefstijl.”

26-04-2013 | door Frits Baltesen

Opvallend actief ondanks vijf hartinfarcten

Op zijn 28ste kreeg hij zijn eerste hartinfarct. Dertig jaar en nog vier infarcten verder is Adri Drubbel actiever dan menig gezonde leeftijdgenoot. Hij werkt drie dagen per week en doet daarnaast veel vrijwilligerswerk voor met name de Hart&Vaatgroep. Met dank aan veel en goede medicatie. “Het jaarlijkse medicatieconsult bij mijn apotheker vind ik heel prettig.”

26-04-2013 | door Michiel Tent

Richtlijn CVRM ‘bijschaven’, zorgstandaard updaten

De SIG Hart- en vaatziekten (HVZ) is één van de Special Interest Groups (SIG’s) binnen de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO). Een terugblik op 2012 en een vooruitblik op 2013.

26-04-2013 | door Fong Sodihardjo-Yuen

NOAC-protocol

Ziekenhuisapotheker Jan Gerard Maring voerde samen met onder meer cardiologen en trombosediensten een risico-inventarisatie uit van de nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s). Dit leidde tot een vooralsnog terughoudend voorschrijfbeleid.

26-04-2013 | door Marc de Leeuw

‘Leef gezond en blijf vooral therapietrouw’

Een gezonde leefstijl is de beste remedie tegen hart- en vaatziekten. Maar de best bewezen interventies zijn nog steeds medicamenteus. Van overmedicalisering is volgens vijf deskundigen dan ook geen sprake. “Opsporing van risicopatiënten en verbetering van therapietrouw vragen nog veel aandacht.”

26-04-2013 | door Edwin Bos

Nieuwe orale antistollingsmiddelen in opmars

Artsen schrijven geleidelijk aan steeds meer nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s) voor. Toch zijn er nog wel wat vragen en kanttekeningen bij het gebruik van deze middelen. Zo loopt de invoering van de in de leidraad aanbevolen randvoorwaarden heel wat trager dan het tempo waarin NOAC’s patiënten bereiken.

25-04-2013 | door Marc de Leeuw en Edwin Bos

Bijspijkeren op gebied CVRM blijkt zinvol

Tom Schalekamp en Prem Adhien bundelden hun kennis om apothekers nascholing op het gebied van cardiovasculair risicomanagement te geven. “Deze cursus bleek in verschillende opzichten een eyeopener te zijn voor apothekers.”

25-04-2013 | door Marc de Leeuw

Statine halveert kans op familiaire hart- en vaatziekte

Behandeling met een statine halveert de kans op hart- en vaatziekten bij mensen uit families waar de ziekte al op jonge leeftijd voorkomt. Dit blijkt uit promotieonderzoek van arts-onderzoeker Ties Mulders aan het AMC in Amsterdam.

25-04-2013 | door PW

Atherosclerose al bij mummies

Atherosclerose is geen moderne ziekte, maar komt al vierduizend jaar voor.

25-04-2013 | door PW

NOAC’s: optie voor preventie VTE

De nieuwe orale anticoagulantia dabigatran en apixaban zijn geschikt voor de preventie van veneuze trombo-embolie (VTE). Dat blijkt uit twee publicaties in de New England Journal of Medicine.

24-04-2013 | door Loes Ariaans

Verbeteringen

24-04-2013 | door PW

Hypocalciëmie bij kinderen door cinacalcet

De firma Amgen waarschuwt in een brief aan zorgverleners om patiënten die cinacalcet (Mimpara) gebruiken, zorgvuldig te controleren op het optreden van hypocalciëmie.

24-04-2013 | door PW

Positief advies hiv-combinatie

Het hiv-combinatiepreparaat Stribild een positief advies van de CHMP.

24-04-2013 | door PW

Cangrelor werkt goed bij PCI

Cangrelor, toegediend tijdens een percutane coronaire interventie (PCI), is significant effectiever dan clopidogrel in het voorkomen van ischemische events zonder toename van bloedingen.

23-04-2013 | door PW

Positief advies subcutaan immunoglobuline

HyQvia, een oplossing met 10% normaal humaan immunoglobuline voor subcutaan gebruik, heeft een positief advies gekregen van de CHMP.

23-04-2013 | door PW

Positief oordeel teriflunomide en dimethylfumaraat

De CHMP heeft een positief advies uitgebracht voor twee geneesmiddelen bij multiple sclerose (MS).

22-04-2013 | door PW

DHF: spironolacton matig effect

Spironolacton verbetert de diastolische linkerventrikelfunctie bij diastolisch hartfalen (DHF), maar niet de maximale inspanningscapaciteit, symptomen of kwaliteit van leven.

22-04-2013 | door PW

Kwart bevolking gebruikt CVRM-medicatie

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2012 aan één op de vier Nederlanders een of meerdere CVRM-geneesmiddelen. Rond de leeftijd van 80 jaar is dit aan meer dan vier op de vijf. Het gebruik van geneesmiddelen voor CVRM maakt 40% uit van het totale geneesmiddelengebruik binnen het wettelijk verzekerd pakket.

22-04-2013 | door SFK

Faillissement voor De Centrale Apotheek

De Centrale Apotheek, ‘leverancier van recepten en farmaceutische zorg aan huisartsen’, is failliet verklaard. Volgens Marijke Dirksen, directeur van de in Roden gevestigde apotheek, heeft de investeerder zich teruggetrokken. “Voor nieuwkomers is het erg taai om iets te veranderen in de openbare farmacie.”

18-04-2013 | door DEB420720

Testmedicijnen voor uitbehandelde patiënten

Uitbehandelde patiënten kunnen binnenkort mogelijk medicijnen krijgen die nog niet op de markt zijn. Een nieuwe organisatie van artsen, patiënten en enkele geldschieters - myTomorrows - treedt namens patiënten in overleg met ontwikkelaars van de geneesmiddelen met het verzoek om producten die nog niet op de markt zijn eerder aan patiënten te verstrekken.

16-04-2013 | door f.baltesen@pw.nl
Back to top