Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

DHF: spironolacton matig effect

PW Magazine 17, jaar 2013 - 22-04-2013
Spironolacton verbetert de diastolische linkerventrikelfunctie bij diastolisch hartfalen (DHF), maar niet de maximale inspanningscapaciteit, symptomen of kwaliteit van leven.

Dit blijkt uit de Aldo-DHF-studie [JAMA. 2013;309(8):781-791]. De onderzoekers vonden na twaalf maanden gebruik van spironolacton een verbeterde einddiastolische vulling, afgenomen linker ventrikelmassa en verlaging van het NT-proBNP. Of deze bevindingen klinisch relevant zijn, zal onderzoek bij een grotere populatie moeten uitwijzen.

Document acties

Back to top