Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Verbeteringen

PW Magazine 17, jaar 2013 - 24-04-2013

• In het artikel ‘Veiliger gebruik psychofarmaca noodzakelijk’ in PW 13 zijn fouten geslopen. ‘Op de activiteit van CYP1A2 is onder andere van invloed inductie door medicamenten, ontstekingsmediatoren of voedingsmiddelen.’ Dat moet zijn: ‘inductie of inhibitie door medicamenten of voedingsmiddelen en inhibitie door ontstekingsmediatoren’. In het kader: ‘de klaring van dit middel kan toenemen omdat patiënten niet meer in de gelegenheid zijn om te roken of omdat ze een infectie hebben. Dat moet zijn: afnemen. Verder is de zin ‘MAO-remmers hebben invloed op de stolling en bij gebruik van cumarines dient de trombosedienst geïnformeerd te worden’ per abuis afgedrukt.

• In PW 16 was een kop in de rubriek Wetenschap niet correct. Juist is dat pneumokokkenvaccinatie niet kosteneffectief is bij risicogroepen zoals personen met een chronische hart-, lever-, nier- of longaandoening. Dit geldt dus niet bij kinderen (zoals de kop meldde). Bij hen is pneumokokkenvaccinatie wel kosteneffectief.

Document acties

Back to top