Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatiebewaking verfijnd en uitgebreid

KNMP stelt MFB’s landelijk beschikbaar

PW Magazine 17, jaar 2013 - 26-04-2013
De KNMP gaat medicatiebewaking met medisch-farmaceutische beslisregels (MFB’s) landelijk beschikbaar stellen voor implementatie. Deze beslisregels verfijnen de medicatiebewaking: ze onderdrukken irrelevante signalen en maken de medicatiebewaking meer patiëntspecifiek. “Je krijgt real time tegelijk met het signaal de oplossing.”
Medicatiebewaking verfijnd en uitgebreid

Kern van de nieuwe generatie medicatiebewaking zijn de medisch-farmaceutische beslisregels (MFB’s), een soort beslisbomen die in het medicatiebewakingssysteem zijn ingebouwd. De KNMP werkt op dit moment aan de landelijke invoering van deze MFB’s.

“MFB’s zorgen voor onderdrukking van irrelevante medicatiebewakingssignalen en maken dat klinisch relevante signalen beter naar voren komen”, zegt KNMP-voorzitter Rik van der Meer.

Inmiddels zijn 220 MFB’s gereed, onder meer op het gebied van maagprotectie, opioïden en laxantia, nierfunctie en andere labwaarden. De KNMP ontwikkelde deze in samenspraak met het veld, Stichting Healthbase en een multidisciplinaire expertgroep.

Van der Meer schetst het verschil tussen medicatiebewaking met MFB’s en de huidige vorm van medicatiebewaking. “Nu kun je medicatiebewakingssignalen op drie niveaus afhandelen: de assistent mag dit doen, de apotheker moet eraan te pas komen of het signaal kan worden genegeerd. Eventueel kunnen signalen later nog afgehandeld worden. Met de MFB’s beschikken we over een systematiek waarbij je real time tegelijk met het signaal de oplossing krijgt, op maat voor de patiënt. Stel er komt een nierfunctiewaarde vanuit de huisartsenpraktijk of het laboratorium binnen in het apotheekinformatiesysteem, dan geeft het AIS meteen via een MFB aan of aanpassing van de medicatie nodig is.”

De techniek is er, inhoudelijk zijn de wetenschappelijk onderbouwde MFB’s gereed. “De volgende stap is dat we deze samen met de softwarehuizen implementeren in de apotheeksystemen”, zegt Van der Meer. “Het zou helpen als apothekers hier ook om vragen bij hun leverancier.”

Lokale initiatieven

Er zijn al diverse lokale initiatieven met MFB’s. Zo werken diverse ziekenhuisapotheken er al geruime tijd mee. “De bedoeling is dat de MFB’s de nieuwe standaard zijn voor de medicatiebewaking. We streven ernaar dat medisch-farmaceutische informatie voor elke patiënt volgens dezelfde eenduidige richtlijn wordt geïnterpreteerd, maar dat er tegelijkertijd ook ruimte is voor de al werkende en nieuwe MFB’s.”

Van der Meer verwacht dat ‘komend jaar’ apothekers in heel Nederland kunnen gaan werken met MFB’s. “Dit levert voor patiënten meer zorg op maat op. Elke Nederlander heeft hier recht op. En voor apothekers is het zeer belangrijk de MFB’s te implementeren, ze kunnen zo hun zorgverlenerschap beter uitoefenen. Het werken met labgerelateerde MFB’s, in eerste instantie gericht op de nierfunctie, vergt specifieke kennis waarbij wij apothekers onder andere ondersteunen met nascholingen.”

Document acties

Back to top