Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Cangrelor werkt goed bij PCI

PW Magazine 17, jaar 2013 - 23-04-2013
Cangrelor, toegediend tijdens een percutane coronaire interventie (PCI), is significant effectiever dan clopidogrel in het voorkomen van ischemische events zonder toename van bloedingen.

Dit blijkt uit dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek bij ruim 11.000 patiënten die een PCI ondergingen [NEJM, online publicatie 10 maart 2013].

Patiënten kregen na randomisatie een oplaaddosis cangrelor, gevolgd door infusie tijdens de ingreep, of een oplaaddosis van 300 of 600 mg clopidogrel. Na afloop van de infusie met cangrelor kregen patiënten alsnog 600 mg clopidogrel, de patiënten die al clopidogrel hadden gehad kregen placebo.

Na 48 uur bereikten minder patiënten in de cangrelorgroep het samengestelde eindpunt van overlijden, myocardinfarct, revascularisatie of stenttrombose. Stenttrombose kwam minder vaak voor in de cangrelorgroep. Er was geen verschil in het optreden van ernstige bloedingen, wel veroorzaakte cangrelor vaker voorbijgaande dyspnoe.

Document acties

Back to top