Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 10, jaar 2012

9 maart 2012

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Het medicatieoverzicht uit het AIS van alle apotheken

In de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten is de verplichting opgenomen dat medicatiegegevens van een patiënt beschikbaar moeten worden gesteld aan andere zorgverleners. Het medicatieoverzicht uit het AIS is een hulpmiddel om medicatiegegevens over te dragen aan andere zorgverleners.

09-03-2012 | door Ka-Chun Cheung

‘We doen het voor de patiënt’

Een verdere verbetering van de farmaceutische zorg, dat is het doel van alle veranderingen die begin dit jaar hun beslag hebben gekregen. Maar hoe gaat dat in de praktijk, met prestatiebekostiging, contracteerbeleid, vrije prijzen, declaraties en teamwerk? En met de zorg aan de patiënt? De KNMP ontving tijdens negen districtsledenbijeenkomsten in februari feedback vanuit de achterban.

09-03-2012 | door Imad el Kaka

Geneesmiddelengebruik verschilt per regio

Inwoners van Noord-Nederland gebruiken naar verhouding meer ACE-remmers en maagmiddelen, terwijl in het zuiden juist meer cholesterolverlagers en antithrombotica worden gebruikt. Orale diabetesmedicatie lijkt vooral in een aantal grote steden meer dan gemiddeld te worden gebruikt.

09-03-2012 | door SFK

Krabben en smeren

column

09-03-2012 | door Steven Verhagen-Smits

Gallisch

Bij dit PW

09-03-2012 | door Léon Tinke

‘Goede begeleiding nieuwe antistollingsmiddelen nodig’

Prof. dr. Hugo ten Cate, internist-vasculair geneeskundige en hoogleraar aan het Maastricht Uiversitair Medisch Centrum, bespreekt de kwaliteit van de INR-instellingen.

09-03-2012 | door PW

‘Secundaire preventie is geweldig vooruitgegaan’

Prof. dr. Freek Verheugt, cardioloog in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, bespreekt de toepassing van antithrombotica na het acuut coronair syndroom.

09-03-2012 | door PW

KNMP Wetenschapsdag Bloedstollend

overzicht programma

09-03-2012 | door PW

‘Apothekers hebben een kennisachterstand’

Nieuwe orale antistollingsmiddelen, zoals dabigatran en rivaroxaban, hebben een meer specifiek aangrijpingspunt en meer voorspelbare en stabielere farmacokinetische eigenschappen.

09-03-2012 | door PW

‘Veilig gebruik centrale taak apotheker’

KNMP-voorzitter Jan Smits heeft hoge verwachtingen van de Wetenschapsdag Bloedstollend.

09-03-2012 | door PW

Catheterablatie beïnvloedt boezem

Wanneer een patiënt catheterablatie ondergaat, heeft dat invloed op de linkerboezem van het hart. Promovendus Irene Hof toonde aan dat zowel het normale hartritme als het ontstaan van littekenweefsel door de catheterablatie de linkerboezem beïnvloeden.

09-03-2012 | door DEB422443

Nieuwe geneesmiddelen

Het CHMP staat positief tegenover de toelating van tetravalent meningokokkenvaccin, pixantron en granisetronpleister.

09-03-2012 | door PW

Protonpompremmers bevoordelen C. difficile

Protonpompremmers (PPI’s) verhogen het risico op diarree veroorzaakt door Clostridium difficile. Hiervoor waarschuwt de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

09-03-2012 | door PW

Met prednisolon behandelde muizen niet insulineresistent

Muizen behandeld met prednisolon bleken niet insulineresistent te zijn. Dit blijkt uit promotieonderzoek van medisch biologe Anke Laskewitz aan de Rijksuniversiteit Groningen. Drie vragen aan Laskewitz.

09-03-2012 | door PW

Thuis cumarines meten prettig voor patiënt

Na implantatie van een aortakunstklep moet Cees de Graaff levenslang antistollingsmedicatie gebruiken.Hij bepaalt zelf zijn stollingstijd. Bij de trombosedienst komt hij maar twee keer per jaar: om het meetapparaat te ijken en om strips te halen. “Maar dit kan ook prima via de apotheek lopen.”

09-03-2012 | door Mike Nettekoven

Altruïsme drijft patiënt bij meldingen Lareb

Patiënten kunnen sinds 2003 bijdragen aan geneesmiddelenbewaking door bijwerkingen te melden bij Lareb. Die patiëntmeldingen vormen een waardevolle aanvulling op de meldingen van zorgverleners. Patiënten worden gedreven door altruïstische en persoonlijke motieven en hun meldingen helpen bij de detectie van onbekende bijwerkingen.

09-03-2012 | door Florence van Hunsel

Aspirine even goed als warfarine

Acetylsalicylzuur helpt even goed als warfarine om beroerte en sterfte te voorkomen onder patiënten met hartfalen. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van dr. Shunichi Homma, hoogleraar geneeskunde aan de Columbia University in New York.

09-03-2012 | door DEB422443

Cofact werkt rivaroxaban tegen

Vierstollingsfactorenconcentraat (Cofact) heft bij gezonde personen onmiddellijk en compleet de werking van rivaroxaban op.

09-03-2012 | door DEB422443

Dabigatran: meer winst dan warfarine

Dabigatran heeft een gunstiger risico/batenbalans dan warfarine. Dabigatran is alleen in de hoge dosering van 150 mg kosteneffectief bij patiënten met een verhoogd risico op een beroerte of bij personen bij wie de INR moeilijk instelbaar is.

09-03-2012 | door Marc de Leeuw

Antistollingstherapie wacht grote doorbraak

De nieuwe orale antistollingsmiddelen lijken aan de vooravond te staan van een grote doorbraak. Vergeleken met de vitamine K-antagonisten zijn ze veel patiëntvriendelijker in gebruik terwijl hun effectiviteit niet minder is. Maar er zijn nog wat kanttekeningen bij te plaatsen.

09-03-2012 | door Marc de Leeuw

Zichtbaar

Apotheken hebben een lokale zorgfunctie. Apotheker Annelies Rijksen grijpt alles aan om haar zichtbaarheid in de wijk te vergroten. Ze leest schoolkinderen voor en spreekt op avonden voor ouderen. “Ik hoop dat we dit kunnen blijven doen.”

08-03-2012 | door Edwin Bos

Zorgen over toenemende medicalisering van de jeugd

De sterke stijging in het gebruik van ADHD-medicatie en de daarmee gepaard gaande toenemende medicalisering van de jeugd baart het ministerie van VWS zorgen. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner heeft dit gemeld aan de Tweede Kamer.

06-03-2012 | door DEB420720

Apothekers op televisie

De KNMP werkt mee aan het tv-programma RTL Consult. In dit programma vertellen medisch specialisten over de nieuwste behandelmethoden. Zij doen dit aan de hand van portretten van patiënten. De apotheek heeft een vaste plaats in het programma.

06-03-2012 | door DEB420720

Slaapmedicatie: risico op vroegtijdige sterfte

Gebruikers van slaapmedicatie sterven mogelijk eerder, blijkt uit onderzoek. Ze overleden in de onderzoeksperiode 3,5 tot ruim vijf keer vaker dan mensen met een even goede gezondheid, afkomstig uit dezelfde regio. Verder verhoogt deze medicatie het risico op kanker.

05-03-2012 | door DEB422443

Indicatoren: invullen tot eind april

Apothekers hebben de hele maand april de tijd om de kwaliteitsindicatoren over 2011 in te vullen.

01-03-2012 | door DEB422443

Onvoldoende vertrouwen in integrale bekostiging

Zorgverzekeraars hebben weinig vertrouwen in integrale bekostiging voor ketenzorg. Ze hebben geen inzicht in welke zorg ze krijgen voor hun geld. Dat concludeert de evaluatiecommissie Integrale Bekostiging.

28-02-2012 | door DEB420720
Back to top