Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Slaapmedicatie: risico op vroegtijdige sterfte

Ook verhoogd risico op kanker

PW Magazine 10, jaar 2012 - 05-03-2012
Gebruikers van slaapmedicatie sterven mogelijk eerder, blijkt uit onderzoek. Ze overleden in de onderzoeksperiode 3,5 tot ruim vijf keer vaker dan mensen met een even goede gezondheid, afkomstig uit dezelfde regio. Verder verhoogt deze medicatie het risico op kanker.
Slaapmedicatie: risico op vroegtijdige sterfte

Dat blijkt uit onderzoek van Daniele Kripke en collega’s in BMJ Open [BMJ Open 2012;2:e000850]. De onderzoekers bekeken gegevens van 10.529 gebruikers van slaapmedicatie (benzodiazepinen, barbituraten en sedatieve antihistaminica). Deze vergeleken ze met gegevens van 23.676 personen die geen slaapmedicatie gebruiken. Beide groepen waren gematcht op leeftijd, leefstijl en comorbiditeit.

Gemiddeld volgden de onderzoekers deze groepen 2,5 jaar. Gebruikers werden op basis van de gebruiksfrequentie ingedeeld in drie klassen: 1-18, 18-132 en >132 doses per jaar.

Na correctie voor onder andere leefstijlfactoren (zoals roken) en kanker, bleek dat in de groep met het laagste slaapmiddelengebruik 3,6 keer zoveel mensen overleden als in een vergelijkbare groep niet-gebruikers. Bij de gemiddelde en meest frequente gebruikers liep deze factor op tot 4,43 respectievelijk 5,32. De meest voorgeschreven middelen, zolpidem en temazepam, gaven een gelijk risico op sterfte binnen de onderzoeksperiode.

Wat verder opviel was dat de groep die slaapmedicatie het frequentst gebruikte een 1,35 maal verhoogd risico op kanker had.

Volgens een ruwe schatting van de onderzoekers zouden in de Verenigde Staten in 2010 tussen de 320.000 en 507.000 extra doden gevallen zijn onder gebruikers van slaappillen.

Verklaring

De onderzoekers kunnen geen verklaring geven voor de verhoogde sterfte. Ze wijzen op een zwakte van de studie; vertekening van de resultaten door verstorende variabelen konden ze niet helemaal uitsluiten. Ook stellen ze dat de oorzakelijkheid van het gevonden verband niet hard kan worden gemaakt omdat het geen dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek betreft.

De onderzoekers pleiten ervoor slaapproblemen op een niet-medicamenteuze manier te behandelen en terughoudend te zijn bij het gebruik van slaapmedicatie. De magere effecten van slaapmedicatie wegen niet op tegen het substantieel verhoogde risico op sterfte.

Het is niet de eerste keer dat er een verband wordt gelegd tussen sterfte, slaap en kalmeringsmiddelen. Twee jaar geleden toonden Canadese onderzoekers aan dat deze medicatie de sterfte met 36% verhoogt [Can J Psychiatry 2010;55(9):558-67].

Document acties

Reacties

08-03-2012 11:38
C.M. de Leeuw zegt:

De betekenis is: zolpidem en temazepam verhoogden in gelijke mate het risico op vroegtijdige sterfte ten opzichte van niet gebruikers.

Redactie PW

08-03-2012 21:28
D.T. Hendriksz zegt:

Sterfgevallen en mortaliteit
(Data are for the US and are final 2009 data; For the most recent preliminary data see Deaths: Preliminary Data for 2010 [PDF - 724 KB] ) (De gegevens zijn voor de VS en zijn definitief gegevens van 2009; Voor de meest recente voorlopige gegevens zie Deaths: Voorlopige gegevens voor 2010 [PDF - 724 KB] )


•Number of deaths: 2,437,163 Aantal doden: 2437163
•Death rate: 793.8 deaths per 100,000 population Sterftecijfer: 793,8 doden per 100.000 inwoners
•Life expectancy: 78.5 years Levensverwachting: 78,5 jaar
•Infant Mortality rate: 6.39 deaths per 1,000 live births Zuigelingensterfte: 6,39 sterfgevallen per 1000 levendgeborenen
Number of deaths for leading causes of death: Aantal doden voor de belangrijkste oorzaken van overlijden:
•Heart disease: 599,413 Hart-en vaatziekten: 599.413
•Cancer: 567,628 Kanker: 567.628
•Chronic lower respiratory diseases: 137,353 Chronische aandoeningen van de luchtwegen lager: 137.353
•Stroke (cerebrovascular diseases): 128,842 Stroke (cerebrovasculaire aandoeningen): 128.842
•Accidents (unintentional injuries): 118,021 Ongevallen (onopzettelijke verwondingen): 118.021
•Alzheimer's disease: 79,003 De ziekte van Alzheimer: 79.003
•Diabetes: 68,705 Diabetes: 68.705
•Influenza and Pneumonia: 53,692 Griep en longontsteking: 53.692
•Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis: 48,935 Nefritis, nefrotisch syndroom en nefrose: 48.935
•Intentional self-harm (suicide): 36,909 Opzettelijke zelfverwonding (zelfmoord): 36.909
Source: Deaths: Final Data for 2009, tables 1, 7, 10, 20 [PDF - 1.4 MB] Bron: Sterfgevallen: definitieve gegevens voor 2009, tabellen 1, 7, 10, 20 [PDF - 1,4 MB]

En wil dit artikel ons doen geloven dat de sterfte voor 500.000 is veroorzaakt door slaapmedicatie? En hoe zit dat dan wereldwijd? Zie de statistieken.

Zoals de onderzoekers het zelf al aangeven; "zij wijzen op een zwakte van de studie......Verstorende variabelen konden niet worden uitgesloten."

Een van de variabelen is het gezond verstand en of dat ontbrak.

Back to top