Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Dabigatran: meer winst dan warfarine

PW Magazine 10, jaar 2012 - 09-03-2012
Dabigatran heeft een gunstiger risico/batenbalans dan warfarine. Dabigatran is alleen in de hoge dosering van 150 mg kosteneffectief bij patiënten met een verhoogd risico op een beroerte of bij personen bij wie de INR moeilijk instelbaar is.
Dabigatran: meer winst dan warfarine

Dat blijkt uit Brits onderzoek [BMJ 2011;343:d6333].De onderzoekers voerden een kwantitatieve risico/batenanalyse uit in combinatie met een analyse van de kosten. Daarvoor gebruikten ze een simulatiemodel dat de bevindingen van de RELY-studie (Randomized Evaluation of Long-Term Anticoagulation Therapy) extrapoleerde naar de situatie waarin patiënten dit middel levenslang gebruiken.

Voor hun studie maakten ze cohorten van 50.000 fictieve patiënten met een gemiddeld tot hoog risico op beroerte. De onderzoekers berekenden hoeveel quality adjusted life years (QALY’s) dabigatran opleverde vergeleken met warfarine. Dat vergeleken ze met de extra kosten van dabigatran ten opzichte van warfarine.

Uit de kwantitatieve risico/batenanalyse kwam naar voren dat dabigatran vergeleken met warfarine gezondheidswinst oplevert. De hoge dosis van dabigatran was daarbij het meest effectief. Zo leefden personen die dabigatran 110 mg respectievelijk 150 mg tweemaal daags gebruikten respectievelijk 1,1 en 2,4 maanden langer dan gebruikers van warfarine.

Dabigatran 110 mg verlaagde het lifetime-risico op een beroerte of systemische embolie met 12,5% ten opzichte van warfarine; dabigatran 150 mg verlaagde dat met 27,4% ten opzichte van warfarine. Bloedingen kwamen bij de hoge dosering dabigatran vaker voor (8,8%) dan bij de lage dosering (4,0%). Er was geen verschil in optreden van myocardinfarcten tussen beide doseringen van dabigatran. Wel was het risico om ergens in het leven een hartinfarct te krijgen bij dabigatran 19% hoger dan warfarine.

De genoemde gezondheidswinst van dabigatran was het grootst bij mensen die hun INR het slechtst onder controle krijgen en het laagst bij mensen met een goede INR-controle.

Mogelijk is dabigatran 150 mg een kosteneffectief alternatief voor warfarine met £ 23.082 per gewonnen QALY. De dosis van 110 mg bleek te weinig gezondheidswinst op te leveren en is ook niet kosteneffectief. Dat ondersteunt volgens de auteurs de beslissing van de FDA om geen goedkeuring te geven voor de 110 mg dosering van dabigatran.

Document acties

Back to top