Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aspirine even goed als warfarine

PW Magazine 10, jaar 2012 - 09-03-2012
Acetylsalicylzuur helpt even goed als warfarine om beroerte en sterfte te voorkomen onder patiënten met hartfalen. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van dr. Shunichi Homma, hoogleraar geneeskunde aan de Columbia University in New York.

De resultaten werden gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikan Stroke Association in New Orleans, begin februari. Bij deze studie waren 2300 patiënten met hartfalen en een normaal hartritme betrokken. De gemiddelde leeftijd was 61 jaar. Patiënten zijn gemiddeld 3,5 jaar gevolgd. Sterfte en ischemische beroerte kwamen voor bij 8% van de acetylsalicylzuurgebruikers en 7,5% van de warfarinegebruikers, een niet statistisch significant verschil.

Document acties

Back to top