Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zorgen over toenemende medicalisering van de jeugd

PW Magazine 10, jaar 2012 - 06-03-2012
De sterke stijging in het gebruik van ADHD-medicatie en de daarmee gepaard gaande toenemende medicalisering van de jeugd baart het ministerie van VWS zorgen. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner heeft dit gemeld aan de Tweede Kamer.

Volgens de staatssecretaris loopt de stijging van het aantal diagnoses voor ADHD en daarmee van het medicatiegebruik mee in de stijgende vraag naar professionele zorg in de algehele jeugdzorg. Samen met minister Edith Schippers wil ze de discussie over de medicalisering van de jeugd onder en met de betrokken beroepsgroepen op gang brengen.

De twee bewindsvrouwen hebben de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het Nederlandse Huisartsen Genootschap en de Landelijke Huisartsen Vereniging gevraagd naar hun visie op het adequaat diagnosticeren van ADHD en het voorschrijven van medicatie bij ADHD.

Document acties

Back to top