Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011

23 december 2011

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Vertrouwen

Bij dit PW

23-12-2011 | door Léon Tinke

Actie ‘2012’

column

23-12-2011 | door Rob Sebes

Medicatiemodule

De medicatiemodule EPD (MEPD) won dit jaar de Patiëntveiligheidsprijs van het UMC St Radboud in Nijmegen. Ziekenhuisapotheker Hein van Onzenoort neemt deel aan het projectteam dat het systeem heeft ontwikkeld. De eerste resultaten zijn positief.

23-12-2011 | door René Groeneveld

Aanmelding als lid

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

23-12-2011 | door KNMP

Informeer de patiënt!

Hoe licht u patiënten aan de balie in over de veranderingen in de zorg? Rond 3 januari ontvangt u het KNMP informatiepakket.

23-12-2011 | door KNMP

Geen patiëntenzorg zonder productzorg

Met productzorg hebben alle apothekers dagelijks te maken, bereidend én niet-bereidend, uit eerste én tweede lijn. Het is het zorgen voor een goed geneesmiddel tot aan het moment van toedienen. Wat staat in 2012 op stapel op het gebied van productzorg?

23-12-2011 | door Doerine Postma

Op weg naar naadloze farmaceutische zorg

Vier apothekers zijn in 2011 benoemd tot hoogleraar; een bijzondere, zo niet unieke samenloop in de Nederlandse farmacie. Alle vier hebben ze hun sporen verdiend in de ziekenhuisfarmacie. Op de drempel van 2012 geven ze hun visie op hun vak en de farmacie in het algemeen.

23-12-2011 | door DEB400060

Let op hyperammoniëmie

Valproïnezuur verlaagt carnitinespiegels wat kan leiden tot hyperammoniëmie of hyperammonemische encefalopathie bij normale leverwaarden. Mogelijk is er sprake van een onderdiagnose [1-4].

23-12-2011 | door Lan Kiauw de Munck-Khoe

Protesterende onderbuik

Opname in en ontslag uit het ziekenhuis is voor een geneesmiddelengebruiker een risicovolle onderneming. Alertheid van de verwerker van de ontslagreceptuur is noodzakelijk om deze risico’s te verkleinen, vindt poliklinisch apotheker Rik Ensing.

23-12-2011 | door Rik Ensing

Apotheker actiever in farmacovigilantie

De regels voor geneesmiddelenbewaking worden op korte termijn herzien. Dit heeft een impact op de dagelijkse praktijk van apothekers. De nieuwe werkwijze biedt hen onder meer de kans zich te profileren als geneesmiddelspecialist die communiceert met de patiënt.

23-12-2011 | door Hanneke Later-Nijland en Marie-Hélène Schutjens

‘Sturing op kwaliteit, ruimte voor innovatie’

Nog even de kerstdis en het vuurwerk, en dan gelden in de openbare farmacie prestatiebekostiging en vrije tarieven. Voor patiënten, apotheekteams en zorgverzekeraars begint op 1 januari 2012 een nieuwe en nog onbekende wereld. De inzet: sturing op kwaliteit en ruimte voor innovatie. Léon Tinke, algemeen directeur van de KNMP, is voorzichtig optimistisch maar ziet ook knelpunten.

23-12-2011 | door Frank van Wijck

Sproeivriesdrogen verbetert oplosgedrag

De biologische beschikbaarheid van lipofiele geneesmiddelen kan toenemen door formulering als nanokristallen. Hiervoor is een nieuw vriesdroogproces ontwikkeld. Versneld invriezen in een sproeivriesdroogproces maakt grootschalige productie mogelijk. Daarbij blijkt de oplossnelheid van het geneesmiddel zelfs nog toe te nemen.

23-12-2011 | door Hans de Waard, Wouter L.J. Hinrichs en Henderik W. Frijlink

Klinische farmacie op weg naar transparantie

De farmaceutische zorg voor een patiënt in het ziekenhuis heeft een wezenlijke invloed op het behandelresultaat en maakt in veel gevallen een substantieel deel uit van de kosten. Het is vreemd dat dit binnen het DBC-systeem niet zichtbaar is gemaakt. De herziening van de DBC-systematiek in 2012 biedt een kans om deze transparantie in te voeren.

23-12-2011 | door Mathieu Tjoeng, Ed Wiltink en Jacob Hofdijk

Kinderwens: stel anti-epileptica bij

Gebruikers van anti-epileptica die zwanger willen worden, moeten hun kinderwens ruim voor de conceptie kenbaar maken bij de neuroloog. Zo kan de medicatie hierop afgestemd worden.

23-12-2011 | door DEB409904

Ramelteon beïnvloedt rijden tóch

De melatonine-agonist ramelteon, een nieuw type slaapmiddel, heeft in de ochtend (negen tot elf uur na inname) negatieve effecten op de rijvaardigheid.

23-12-2011 | door DEB409904

Indacaterol verslaat tiotropium

Het β2-sympaticomimeticum indacaterol geeft betere klinische uitkomsten dan het anticholinergicum tiotropium bij patiënten met matig tot ernstig COPD.

23-12-2011 | door DEB409904

Keek op de week

Drie jaar na de invoering van de nieuwe tariefstructuur verstrekken Nederlandse apotheken 7% van de geneesmiddelen op basis van weekuitgiftes. Acetylsalicylzuur voert de lijst aan. Twee derde van deze weekleveringen is bestemd voor een vrouw.

23-12-2011 | door SFK

Indicatie-uitbreiding trastuzumab, cetuximab en interferon beta-1b

De CHMP adviseerde positief over de volgende indicatie-uitbreidingen.

23-12-2011 | door DEB409904

Panitumumab: bepaal mutatiestatus

De KRAS-mutatiestatus van de tumor is bepalend voor de behandelresultaten met Vectibix (panitumumab) bij patiënten met colontumoren.

23-12-2011 | door DEB409904

Nozinan blijft beschikbaar

Nozinan-injectievloeistof 25 mg/ml (levomepromazine, RVG 00346) blijft toch beschikbaar op de Nederlandse markt.

23-12-2011 | door DEB409904

Preventief aspirine slikken onnodig voor gezonde vrouwen

Gezonde vrouwen die om de dag 100 mg acetylsalicylzuur slikken, zien nauwelijks vermindering in het aantal cardiovasculaire events. Dit blijkt uit onderzoek dat recent is verschenen. Drie vragen aan medeauteur prof. dr. Frank Visseren, internist/vasculair geneeskundige van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

22-12-2011 | door DEB409904

Intermitterende inhalaties net zo goed

Een dagelijkse lage dosering budesonide is niet beter dan een kortdurende kuur met een hoge dosis om astma-exacerbaties bij kinderen te verminderen. Dit concluderen Amerikaanse onderzoekers na een studie onder 278 kinderen.

22-12-2011 | door DEB409904

Doorstart Proeftuin Farmacie Groningen

Proeftuin Farmacie Groningen (PFG) is gered van de ondergang. Eerder dit jaar trok de belangrijkste financier Menzis zich terug, maar inmiddels is een andere zorgverzekeraar bereid aan de proeftuin deel te nemen. In een kort geding eiste de PFG vorige week nog tevergeefs dat Menzis tot eind volgend jaar zou betalen.

16-12-2011 | door DEB420720

Verbetering

16-12-2011 | door PW

CBG: UAD-paracetamol max vijftig stuks

De verpakkingsgrootte van paracetamol geleverd via het UAD-kanaal mag maximaal vijftig eenheden bedragen. Een besluit hierover heeft het CBG bekrachtigd tijdens de Collegevergadering van 24 november.

15-12-2011 | door DEB422443

Primeur: video legt geneesmiddelbijsluiter uit

AstraZeneca gaat video-uitleg geven bij bijsluiters. Vanaf nu kunnen patiënten die een bepaald geneesmiddel tegen kanker gebruiken, toegang krijgen tot een website met deze 'uitleg-video’s'.

13-12-2011 | door DEB422443

Oud-prof Porsius schrijft medicijnboek voor breed publiek

Speciaal voor een 'breed' publiek heeft emeritus hoogleraar farmacotherapie Arijan Porsius het boek 'Kijk op medicijnen' geschreven waarin hij uitlegt hoe geneesmiddelen werken. Ook komt erin aan bod hoe diverse partijen – zoals apothekers, artsen, patiënten en farmaceutische industrieën – hiermee in de praktijk omgaan. Daarnaast geeft hij ruim aandacht aan pathologie en pathofysiologie.

13-12-2011 | door DEB422443
Back to top