Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Actie ‘2012’

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 23-12-2011 | door Rob Sebes
column

Als KNMP-lid heeft u de afgelopen weken een opvallend groot aantal ‘updates’ ontvangen onder het kopje ‘Actualiteiten 2012’. Hierin maakt de KNMP melding van onderwerpen die voor u en uw apotheekteams van groot belang zijn voor volgend jaar. Enerzijds gaat het om uitleg, anderzijds neemt de KNMP over deze onderwerpen heldere standpunten in.

Uiteraard is het primaire doel van deze reeks de eigen achterban te informeren. Maar nadrukkelijk geeft de KNMP de inhoud van updates ook door aan leden van de Tweede Kamer, het ministerie van VWS, de top van zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en de (vak)media. De KNMP legt de vinger op de zere plek. Dat gebeurt in persoonlijke contacten, brieven en persberichten.

Met deze actie wil de KNMP niet alleen aandacht voor deze onderwerpen vragen bij dergelijke belangrijke relaties. Het is zeker ook de bedoeling dat de verantwoordelijke instanties en personen in actie komen om onduidelijkheden en onrechtvaardigheden weg te werken. Voor de apotheker, de apotheekteams en de patiënten.

Neem de zogeheten prestaties vier en vijf, die gaan over opname in en ontslag uit het ziekenhuis. Zorgverzekeraars gaan hier voor wat betreft de honorering aan de apotheek verschillend mee om. Of het gedoe over de maagzuurremmers en de TNF-alfaremmers. Allemaal punten waarover de politiek en andere belangrijke geledingen vaak te licht denken.

Het kan en mag niet zo zijn dat u en uw apotheekteam straks van patiënten en politici wagonladingen kritiek krijgen voor zaken waar u zelf geen invloed op heeft. De KNMP wil dat vóór zijn en spreekt daarom anderen aan op hun verantwoordelijkheid. Kortom, actie voor 2012!

Document acties

Back to top