Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Keek op de week

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 23-12-2011 | door SFK
Drie jaar na de invoering van de nieuwe tariefstructuur verstrekken Nederlandse apotheken 7% van de geneesmiddelen op basis van weekuitgiftes. Acetylsalicylzuur voert de lijst aan. Twee derde van deze weekleveringen is bestemd voor een vrouw.

sfk logo

De afgelopen jaren heeft de verstrekking van geneesmiddelen via geneesmiddeldistributiesystemen (GDS) een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Apothekers passen deze systematiek toe bij patiënten die niet meer zelf in staat zijn om de juiste geneesmiddelen op de juiste momenten in te nemen. Ook zorginstellingen die de verantwoordelijkheid dragen voor het juiste gebruik van de geneesmiddelen door hun bewoners maken gebruik van deze vorm van verstrekking van geneesmiddelen. Hierbij zijn de geneesmiddelen per patiënt per innamemoment verpakt. Het verpakken van geneesmiddelen en het printen van de informatie op de verpakking, zoals patiënt- en geneesmiddelgegevens en de inname-instructie, verloopt volledig geautomatiseerd.

De KNMP heeft een norm voor geautomatiseerde geneesmiddeldistributiesystemen gepubliceerd in samenwerking met de NVZA en het Platform GDS-bedrijven in de Farmacie.

De norm beschrijft waaraan de kwaliteit van de geneesmiddelverstrekkingen via de GDS-systematiek moet voldoen.

Voor deze vorm van geneesmiddelenverstrekking heeft de NZa bij de invoering van de gedifferentieerde tariefstructuur in juli 2008 de prestatie weekuitgifte vastgesteld. Deze prestatie mag wekelijks bij de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.

Ontwikkelingen

In het derde kwartaal van 2008, direct na de invoering van de nieuwe tariefstructuur, maakten de weekleveringen 21,3% uit van het totaal aantal verstrekkingen. In de afgelopen drie jaar is dit geleidelijk aan gestegen naar 35,8%. Een beter beeld voor de mate waarin geneesmiddelen via weekuitgiftes worden verstrekt, is een vergelijking op basis van standaard dagdoseringen (DDD). Op deze wijze uitgedrukt verstrekten de Nederlandse openbare apotheken in het derde kwartaal van 2011 7,0% van alle geneesmiddelen via weekuitgiften. Dat percentage is bijna tweemaal zo hoog als de 3,7% in het derde kwartaal van 2008. Bijna twee derde (65%) van de weekleveringen is bestemd voor vrouwen.

Dat het verstrekken van geneesmiddelen met een vergoeding op weekbasis voornamelijk bij ouderen plaatsvindt, behoeft, gezien de groep patiënten waarvoor deze vorm van verstrekken is bedoeld, geen betoog. Slechts 10% van de weekleveringen is bestemd voor mensen van 55 jaar of jonger. 10% is bestemd voor mensen die 90 jaar of ouder zijn.

Meeste weekleveringen

Trombcoytenaggregatieremmer acetylsalicylzuur voert de lijst aan van geneesmiddelen die apotheken het vaakst in weekleveringen verstrekken: 6,4% van alle weekleveringen. In de top 10 van de meest op weekbasis verstrekte geneesmiddelen blijken in een andere volgorde zeven geneesmiddelen voor te komen die ook staan in de top 10 van geneesmiddelen die niet op weekbasis zijn verstrekt. Diclofenac, oxazepam en levothyroxine komen daarin voor in plaats van furosemide, isosorbidemonnitraat en amlodipine.

Naar verhouding

Methadon voert de lijst aan van geneesmiddelen die apotheken naar verhouding het meest op weekbasis declareren. In de tweede helft van dit jaar verstrekten de apotheken ruim 40% van de hoeveelheid methadon, op basis van DDD’s, in de vorm van weekuitgiftes.

2011pw51p09

Document acties

Back to top