Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

Apothekers informeren in wijken met lage coronavaccinatiegraad

Apothekers in wijken van grote steden waar de vaccinatiegraad achterblijft, worden gevraagd informatiemateriaal over de coronavaccinatie te delen. Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer in een stand van zakenbrief over het coronavirus.

PW46 - 19-11-2021 | door KNMP

Vertrouwen

Onlangs mocht ik twee interessante trainingen volgen over het voeren van onderhandelingen, één in theorie en één met een praktijkoefening. Dan krijg je weer eens scherp welke fases er in het gehele proces zitten.

PW46 - 19-11-2021 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

SFK brengt voorschrijven van huisartsen in beeld

Voorschrijfgegevens eigen FTO-artsen gespiegeld aan landelijke gemiddelden

De nieuwe rapportage Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) geeft apothekers inzicht in het voorschrijfgedrag van hun huisartsen op de gebieden opioïden en diabetes. Naast actuele voorschrijfcijfers geeft de MVH ook de ontwikkeling door de tijd weer. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW46 - 19-11-2021 | door SFK

Dapagliflozine nu ook voor behandeling jongere diabetespatiënten

Dapagliflozine (Forxiga) heeft een positief advies ontvangen van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van de indicatie.

PW46 - 19-11-2021 | door PW

Goede buur

‘Gedoe’ klinkt makkelijker op te lossen, toch?

Tijdens een inspiratiedag bij onze zuiderburen werd door een Belgische collega-apotheker het woord proximiteit geïntroduceerd.

PW46 - 19-11-2021 | door Linda van den Goor, bestuurslid VJA en beherend apotheker Apotheek Slotermeer Amsterdam

Solidair

Duurzaam is hét woord van deze tijd. Ook binnen de farmacie klinkt het veelvuldig, als een strijdbare kreet om de toekomst aan te kunnen. Op congressen, symposia, webinars; overal duiken deskundigen op om hun visie te geven op een groene, duurzame farmacie. Ook in het PW, begin oktober.

PW46 - 19-11-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Onnodige opname voorkomen

Specialistisch team in actie bij kwetsbare ouderen op SEH.

Het multidisciplinaire team waarvan Madelon Butterhoff deel uitmaakt, verleent specialistische geriatrische zorg aan de poort van het ziekenhuis: de spoedeisende hulp (SEH). “Een mooie samenwerking tussen geriatrie en apotheek.”

PW46 - 18-11-2021 | door Delia Titre

Herexamen 2021 PW46

Welke uitspraak over hypogonadisme bij mannen is onwaar?

PW46 - 17-11-2021 | door Scott Wishaw, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Partijen willen geld vrijmaken voor Kickstart Medicatieoverdracht

VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen geld vrijmaken voor het programma Kickstart Medicatieoverdracht. Tijdens de VWS-begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer dienden deze partijen een amendement in om hieraan budget toe te kennen.

PW45 - 12-11-2021 | door KNMP

Friese apothekers starten in november met vaccinatiepilot

Een aantal Friese apothekers start deze maand met een pilot waarbij apotheken worden ingericht als vaccinatielocatie. Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) in een stand van zakenbrief over COVID-19 aan de Tweede Kamer.

PW45 - 12-11-2021 | door KNMP

Afstoffen

Wat velen al zagen aankomen, gebeurde op 2 november toen het kabinet in een persconferentie weer een aantal maatregelen moest aankondigen om de coronapandemie te beteugelen. Maatregelen die ook impact hebben op het dagelijks werk van de apotheker. Daarom zijn we op het verenigingsbureau direct samen met het bestuur in actie gekomen om te bezien hoe te handelen om de leden ook nu weer effectief te ondersteunen.

PW45 - 12-11-2021 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Meer overzicht bij cytostatica

Patiëntveiligheid verbetert met Cytostatica Management Systeem.

Eén systeem voor het voorschrijven, beoordelen, bereiden en toedienen van cytostatica. De ziekenhuisapothekers en poliklinisch apothekers in het Meander Medisch Centrum zijn positief over het Cytostatica Management Systeem.

PW45 - 12-11-2021 | door Linda de Jonge

Positief CHMP-oordeel voor oncolyticacombinatie

Het monoklonaal antilichaam pembrolizumab (Keytruda) en de tyrosinekinaseremmer lenvatinib (Kisplyx) ontvingen een positief advies van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) voor verruiming van hun toepassing. Ze zijn in combinatie geïndiceerd als eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom. Pembrolizumab is bij deze indicatie al geregistreerd, maar dan in combinatie met axitinib, dat eveneens een tyrosinekinaseremmer is. Ook lenvatinib is bij niercelcarcinoom geregistreerd, maar dan in combinatie met het immunosuppressivum everolimus na een eerdere behandeling met een middel dat aangrijpt op de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF).

PW45 - 12-11-2021 | door PW

Meeste oncolytica poliklinisch verstrekt

Wijkapotheken verstrekten vooral cutane oncolytica

Openbare apotheken verstrekten in de eerste helft van 2021 215.000 maal een oncolyticum. Het soort oncolyticum verschilde per type apotheek. Wijkapotheken verstrekten andere oncolytica dan poliklinische apotheken. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW45 - 12-11-2021 | door SFK

Menstruatiecup

Het is goed dat we het heel goed uitzoeken.

De afgelopen maanden stroomden zo’n 14.000 meldingen over menstruatiestoornissen na coronavaccinaties bij ons binnen. Variërend van doorbraakbloedingen, hevige menstruatie, uitblijven of vaker menstrueren tot postmenopauzale bloedingen.

PW45 - 12-11-2021 | door Agnes Kant, directeur Bijwerkingencentrum Lareb

Geldvraag

Dankzij de coronapandemie is er volop aandacht voor de mRNA-vaccins, maar kunnen deze ook een rol spelen in de strijd tegen kanker? Deze vraag wierp het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie onlangs op, om hem vervolgens bevestigend te beantwoorden.

PW45 - 12-11-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Herexamen 2021 PW45

Wat is waar over het nieuwe insuline Lyumjev?

PW45 - 10-11-2021 | door Marloes Dankers, manager projecten en overheid Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Rijden met morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis

In Nederland geldt per geneesmiddel een door de KNMP ontwikkeld advies met betrekking tot de rijvaardigheid van de patiënt. Daarnaast zijn er in 2017 wettelijke grenswaarden opgesteld voor drugs in het verkeer. Deze grenswaarden gelden voor dexamfetamine, morfine en medicinale cannabis, ook wanneer deze middelen op recept zijn voorgeschreven.

PW44 - 05-11-2021 | door Els Dik

Twee apotheekbereidingen per 2022 niet langer vergoed

Bij de wegwerpspuiten met heparine is geen sprake van rationele farmacotherapie

De aanspraakstatus van een aantal apotheekbereidingen verandert per 1 januari 2022 van ‘vergoed’ in ‘vergoeding onder voorwaarde’ en ‘niet vergoed’. Dat blijkt uit het overzicht van (doorgeleverde) apotheekbereidingen die de zorgverzekeraars hebben bekendgemaakt.

PW44 - 05-11-2021 | door Annemieke Horikx en Shiwai Ng

KNMP-bestuurders op internationale podia

KNMP-bestuurders spraken recent op internationale podia over onder meer geneesmiddelentekorten, bekostigingssystematiek en gegevensuitwisseling tussen zorgverleners.

PW44 - 05-11-2021 | door KNMP

Document acties

Back to top