Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

Herexamen 2021 PW13

Voor welke aandoening is dapaglifozine nog meer geregistreerd?

PW13 - 31-03-2021 | door Kaling Xian, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

SFK-rapportage angina pectoris in nieuw jasje

De rapportage Angina pectoris van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) heeft een nieuwe vormgeving. In één oogopslag biedt deze nu alle overzichten met patiëntenselecties, indicatoren en FTO-overzichten. Ook zijn de grafieken en gegevens makkelijk te exporteren voor onder meer presentaties of een FTO. Andere SFK-rapportages volgen.

PW12 - 26-03-2021 | door Desi van Eendenburg

Apothekers kunnen zich inschrijven voor VJA-zichtbaarheidscampagne

Apothekers kunnen zich kosteloos inschrijven voor deelname aan de zichtbaarheidscampagne van de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA). De campagneweek ‘Wat kan de apotheker voor jou betekenen?’ vindt plaats van 31 mei tot en met 6 juni 2021.

PW12 - 26-03-2021 | door KNMP

PBM-regeling voor verstrekking medische mondneusmaskers

Apothekers kunnen via een regeling voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) medische mondneusmaskers verstrekken aan mantelzorgers en PGB-gefinancierde zorgverleners.

PW12 - 26-03-2021 | door KNMP

Doe mee!

Nu de nationale verkiezingen achter ons liggen is het de hoogste tijd om stil te staan bij de verenigingsdemocratie binnen de KNMP. Ook bij ons valt er iets te kiezen, want zowel in het bestuur als binnen de secties LOA, WSO en AGM komen er dit jaar bestuurszetels vacant.

PW12 - 26-03-2021 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Talentvolle specialisten opleiden

Jonge apothekers krijgen zo gevarieerder beeld van openbare farmacie.

Als vaste opleider voor ApIOSsen besteedt Suzette Engels veel tijd aan jonge, talentvolle collega’s, die hierdoor een beter beeld krijgen van de openbare farmacie. “Het specialisme is het meer dan waard.”

PW12 - 26-03-2021 | door Frans van den Houdt

Bedaquiline: ook voor jongere kinderen met multiresistente tuberculose

Ook jongere kinderen kunnen naar verwachting straks bedaquiline (Sirturo) on-label voorgeschreven krijgen. Over verruiming van de indicatie heeft de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) positief geadviseerd.

PW12 - 26-03-2021 | door PW

Hoogste uitgaven aan twee DOAC-antistollingsmiddelen

Maagzuurremmer pantoprazol nieuw in top 10 geneesmiddeluitgaven 2020

Ruim 160.000 gebruikers kregen in 2020 van Nederlandse openbaar apothekers een verstrekking van rivaroxaban. In de ranglijst van geneesmiddelen met de hoogste uitgaven wordt dit antistollingsmiddel direct gevolgd door een ander antistollingsmiddel, apixaban. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW12 - 26-03-2021 | door SFK

Murphy

Gelukkig toonde de patiënt enorm veel begrip en geduld.

Op de meest onvoorspelbare momenten is ‘ie daar ineens weer, onaangekondigd en ongewenst: die wet van Murphy. Ik word al een paar weken achtervolgd door een recept, waarbij werkelijk alles mis- of langs elkaar heen loopt.

PW12 - 26-03-2021 | door Esther Kuipers, openbaar apotheker

Maatjes

Alleen door persoonlijke aandacht kan de echte behoefte van de patiënt achterhaald worden en de juiste farmaceutische zorg worden geleverd

Iedereen verdient een maatje, vindt het Oranjefonds. Ze zijn er in allerlei soort en maten: van wandelmaatje tot boodschappenmaatje, van huiswerkmaatje tot sportmaatje. Wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal wat extra aandacht geven aan een ander. Aan iemand die dat nodig heeft, aandacht, ondersteuning of begeleiding. En omdat er volgens het Oranjefonds altijd wel iemand in de omgeving is die extra hulp kan gebruiken voeren ze al enige tijd de campagne ‘Word ook maatje voor een ander’.

PW12 - 26-03-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Herexamen 2021 PW12

Wat is de reden om anticonceptiepleisters te vermijden bij patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan?

PW12 - 24-03-2021 | door T.K.L. van Donselaar-Pham, afdeling medicatiebewaking, Stichting Health Base, Houten

Minder gebruikers van astma/COPD-middelen

Voor het eerst in tien jaar hogere kosten voor luchtwegmedicatie in 2020

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 1,46 miljoen mensen een astma/COPD-geneesmiddel. Dat zijn ongeveer 80.000 gebruikers minder dan een jaar eerder. Toch namen de geneesmiddelkosten vorig jaar met € 4 miljoen toe tot € 292 miljoen. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW11 - 19-03-2021 | door SKF

Samenleving

Grote zorgen zijn er over de gezondheidsachterstanden en complexe ongelijkheid die daaraan ten grondslag ligt

We moeten koers zetten richting een mentaal weerbare, gezonde samenleving en minder richting medische zorg voor het individu, vindt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Vooruitlopend op de kabinetsformatie verschijnt onder de titel ‘Wissels omzetten voor een veerkrachtige samenleving’ een advies voor een nieuw kabinet en parlement over hoe we in de toekomst gezond en prettig kunnen leven in Nederland.

PW11 - 19-03-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Overlijdens

Corona lijkt me een nare dood.

Onze meldingen van overlijden na vaccinatie met een coronavaccin waren veel in het nieuws. Overlijden ná vaccinatie betekent niet door vaccinatie.

PW11 - 19-03-2021 | door Agnes Kant, directeur Bijwerkingencentrum Lareb

Minder angio-oedeem-aanvallen door kallikreïne-remmer

Het weesgeneesmiddel berotralstat (Orladeyo) heeft van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) een positief advies gekregen voor een handelsvergunning. Het middel is bedoeld ter preventie van angio-oedeemaanvallen bij hereditair angio-oedeem (HAE).

PW11 - 19-03-2021 | door PW

‘Weetje’ in dertig seconden

Vrolijke filmpjes op @medicijnweetje, maar inhoudelijk altijd correct.

Op een luchtige en creatieve manier voorlichting geven over het gebruik van medicijnen en zelfzorg. Met dat doel plaatst Maurice Buijs, samen met masterstudent farmacie Maud Vromen, korte filmpjes en berichten op het Instagram-account @medicijnweetje. “Zien we een leuk onderwerp, dan gaan we direct aan de slag.”

PW11 - 19-03-2021 | door Edwin Bos

Orale dosis bij verminderde nierfunctie niet aanpassen

Doseringsadvies amoxicilline/clavulaanzuur herzien

Signalen uit de praktijk over het advies van amoxicilline/clavulaanzuur oraal bij verminderde nierfunctie hebben ertoe geleid dat de Werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie en dialyse simulaties heeft laten uitvoeren. Op basis van de resultaten heeft deze werkgroep besloten dat het aanpassen van de orale dosering bij verminderde nierfunctie en dialyse niet langer nodig is.

PW11 - 19-03-2021 | door Brigit Wensveen en Minke Kranenborg, Geneesmiddel Informatie Centrum KNMP

KNMP verzoekt VWS belofte na te komen om FMD-kosten te vergoeden

KNMP, LHV, NVZA en NAPCO verzoeken, namens apotheekhoudenden, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de belofte na te komen om de kosten voor de implementatie van de Falsified Medicines Directive (FMD) te vergoeden. Dat staat in een gezamenlijke brief aan VWS.

PW11 - 19-03-2021 | door KNMP

Document COVID-19-vaccins vol achtergrondinformatie

De KNMP heeft een overzichtsdocument gepubliceerd vol met achtergrondinformatie over COVID-19-vaccins.

PW11 - 19-03-2021 | door KNMP

Driehoek

Een goed samenspel binnen de driehoek bestuur-leden-bureau is voor elke vereniging van eminent belang. Het is een waardevolle constatering dat de leden zowel het bestuur als het bureau van de KNMP voeden met sterke feedback en goede input.

PW11 - 19-03-2021 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Document acties

Back to top