Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

Pneumokokken-vaccinatie van start bij oudste personen uit de doelgroep

Begin april is er een nieuwe flacon arseentrioxide (Trisenox) op de markt gekomen. De flacon vervangt de huidige ampullen en is twee keer zo geconcentreerd. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen adviseert zorgverleners de komende tijd goed op te letten bij het voor toediening gereedmaken van het middel. Door verwisseling kunnen medicatiefouten optreden. Arseentrioxide wordt gebruikt bij volwassen patiënten met acute promyelocytaire leukemie.

PW18 - 01-05-2020 | door PW

‘Ik ben geen lobbyist, wel een heel trotse apotheker’

Een dag met... Bart Smals

Voorheen was hij apotheker in ’s Gravenzande, sinds augustus 2019 is hij Tweede Kamerlid voor de VVD. Zijn portefeuille: arbeidsomstandigheden, inspectie en toezicht, mbo en groen onderwijs. Op politiek gebied is hij door de wol geverfd: hij was vijf jaar VVD-fractievoorzitter in de gemeente Delft. In deze aflevering van de rubriek ‘Een dag met …’ krijgt Bart Smals het podium.

PW18 - 01-05-2020 | door Quirine Tacken

VWS: voldoende midazolam in de markt volgens monitor LCG

Voorlopig is er voldoende midazolam beschikbaar, toont de monitor van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmid- delen (LCG) aan. Dat meldt VWS-minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

PW18 - 01-05-2020 | door KNMP

Districtsleden-webinars in teken van medicatieoverdracht

Het thema van de districtsleden-webinars is ‘Medicatieoverdracht, van richtlijn naar praktijk’. De reguliere districtsle- denbijeenkomsten vinden vanwege de coronacrisis online plaats.

PW18 - 01-05-2020 | door KNMP

Game changer

In nog geen twee maanden is de wereld compleet veranderd. Net als vele anderen dragen apothekers actief bij om de gezondheidszorg draaiende te houden. Veelal op de achtergrond. Maar, gezien de vele cadeautjes en kaartjes op internet en in de apotheek, ook zichtbaar voor patiënten.

PW18 - 01-05-2020 | door Marcel Kooij, bestuurslid WSO

Stop met klakkeloos herhalen

Multidisciplinaire aanpak nodig van medicatieverslaving.

Het symposium over medicatieverslaving in de Gelderse Vallei ging niet door in maart, maar apotheker Sjaima Abdoelrahman blijft zich vol energie inzetten voor een multidisciplinaire aanpak van dit groeiende probleem.

PW18 - 01-05-2020 | door Frans van den Houdt

Apothekers brengen verleende zorg aan patiënten in beeld

SFK ondersteunt met patiëntenselectie bij indicatoren landelijke uitvraag

De – uitgestelde – landelijke uitvraag van de kwaliteitsindicatoren voor apotheken start per 1 mei 2020. De SFK onder- steunt daarbij de apothekers met de selectie van patiënten voor zes indicatoren waarbij de verleende zorg aan specifieke patiëntengroepen wordt beoordeeld. Apothekers gaan zelf na of de zorg voldoende is geweest. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW18 - 01-05-2020 | door SFK

Pleistervraag

Ik ben blij dat ik het medicatieproces heb kunnen verbeteren.

Een tijd geleden werd ik gebeld door een specialist ouderengeneeskunde met een vraag over een mogelijke rivastigmine-intoxicatie. Ik vroeg haar naar de achtergrond en zij antwoordde: “Ik heb hier een meneer met vijf rivastigminepleisters op zijn rug.”

PW18 - 01-05-2020 | door Lucienne van den Boogerd, apotheker ouderenzorg

Beperkingen

Het is net oorlog. Tegenwoordig is dat regelmatig te horen en te lezen. “Want ook toen mocht je niet naar buiten.” Of: “In de openbare ruimte mogen we niet gaan en staan waar we willen, we weten niet hoe lang de maatregelen duren en hoe dit verder gaat.”

PW18 - 01-05-2020 | door Frans van den Houdt

Herexamen 2020 PW18

Is de voorgeschreven dosering juist voor een kuurtje amoxicilline bij een kind van 6 jaar?

PW18 - 29-04-2020 | door Marika de Hoop-Sommen, GIC en Kinderformularium 1 reactie

Q&A

We hebben de berichtgeving over het coronavirus op KNMP.nl georganiseerd rondom de Q&A’s. De vragen en antwoorden zijn inmiddels in bijna twintig categorieën opgedeeld, uiteenlopend van COVID-19 en NSAID’s en personeel en kosten tot herregistratie.

PW17 - 24-04-2020 | door Eric Janson,algemeen directeur KNMP

Herregistratieperiode specialistentitels verlengd met halfjaar

Alle lopende (her)registratieperiodes van openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers worden verlengd met een halfjaar.

PW17 - 24-04-2020 | door KNMP

VWS: beschikbaarheid geneesmiddelen borgen

Het is belangrijk om de beschikbaarheid van midazolam en andere geneesmiddelen voor alle patiënten te borgen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer. Het ministerie is hierover in overleg met onder meer de KNMP en het Landelijke Coördinatiecentrum Geneesmiddelen.

PW17 - 24-04-2020 | door KNMP

Naar betere farmazorg in Kosovo

Apothekers in Kosovo moeten zich verantwoordelijk voelen voor afgeleverde medicatie.

Ze begrijpt dat een jong land als Kosovo niet zomaar over een AIS kan beschikken. “Maar een medicatiegesprek voeren met een patiënt kan wél”, zegt Ariana Cakiqi. Haar ambitie: dat apothekers in Kosovo zich verantwoordelijk voelen voor de medicatie die ze afleveren.

PW17 - 24-04-2020 | door Annemiek Veelenturf 1 reactie

Prijsstijgingen na uitstel aanscherping prijzenwet

Hogere prijzen bieden extra financiële armslag van € 20 miljoen op jaarbasis

De minister voor Medische Zorg kondigde op 26 maart 2020 uitstel aan van de aanscherping van de Wet geneesmiddelprijzen (Wgp) tot in ieder geval 1 oktober 2020 en bood daarmee partijen in de geneesmiddelenketen financiële armslag. De SFK constateert een stijging van de geneesmiddelprijzen per 1 april 2020 van gemiddeld 0,6%. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW17 - 24-04-2020 | door SFK

Stoppen

Met een geneesmiddel starten is makkelijk, stoppen is een ander verhaal.

Het is relatief gemakkelijk om te starten met een geneesmiddel. Voor het starten van een geneesmiddel zijn honderden richtlijnen. Wanneer start je nou exact, hoe bouwen we op, welk middel is eerste keus?

PW17 - 24-04-2020 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen,ziekenhuisapotheker

Trots en troost

Troost in tijden van corona. Het zou de titel kunnen zijn van een boek vol verhalen over mensen die troost bieden en troost ontvangen. Zoals de internist die tijdens zijn dienst Bach speelde op zijn viool voor de opgenomen coronapatiënten. Of de vele mensen die een T-shirt met rood hart voor hun raam hangen om alle zorgverleners een hart onder de riem te steken. Of de buurman van de apotheek die op een kaartje met bloemen schrijft dat ‘de meiden wel een bosje verdiend hebben’.

PW17 - 24-04-2020 | door Frans van den Houdt

Herexamen 2020 PW17

Met welke medicijnen moet een patiënt stoppen in verband met het coronavirus?

PW17 - 22-04-2020 | door T.K.L. van Donselaar-Pham afdeling medicatiebewaking, Stichting health Base, Houten 2 reacties

Overheid

De coronacrisis brengt ons allen samen, zie bijvoorbeeld de poster die onlangs bij het PW was bijgestoken. Over de om de patiënt getekende kring van beroepsgroepen kreeg ik later te horen dat de schoonmakers ontbraken. Dit is een rake terechtwijzing, maar achteraf mis ik in dit gezelschap ook de ambtenaar.

PW16 - 17-04-2020 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Minister Martin van Rijn steekt hart onder de riem tijdens apotheekbezoek

Minister Martin van Rijn van Medische Zorg bezocht 8 april Apotheek Ridderveld in Alphen aan den Rijn en sprak daar met zorgverleners over de impact van het coronavirus op de farmaceutische zorgverlening. Na een eerdere schrifte-lijke steunbetuiging stak hij hen nu persoonlijk een hart onder de riem.

PW16 - 17-04-2020 | door KNMP

Document acties

Back to top