Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

Online KNMP Najaarscongres: inschrijving vanaf nu mogelijk

De inschrijving voor het online KNMP Najaarscongres 2021 op dinsdag 12 oktober is geopend. Het congres wordt live uitgezonden vanuit het World Forum te Den Haag en heeft als thema: Duurzame farmacie, samen doen. Schrijf u in vóór 1 oktober.

PW37 - 17-09-2021 | door KNMP

Vergezicht

Afgelopen weekend reed ik met mijn zoontje en een goede vriend en zijn zoons op de mountainbike een rondje Holterberg. Na een stevige klim kwamen we bovenop de Holterberg aan.

PW37 - 17-09-2021 | door Sijtze Blaauw, bestuurslid KNMP

KNMP-publieksfolders blijvend in ontwikkeling

Check of uw voorraad publieksfolders nog actueel is

De KNMP-publieksfolders zijn in de apotheek een bekend verschijnsel. De kleurige folders bevorderen verantwoord geneesmiddelengebruik en ondersteunen de zorgverlening door de apotheker. “De folders zijn een voorbeeld van service aan de patiënt op het gebied van farmaceutische zorg en voorlichting. De KNMP zorgt ervoor dat de folders up-to-date zijn en inspelen op de laatste ontwikkelingen.”

PW37 - 17-09-2021 | door Jeanne van Berkel

Chatten met de apotheker

Jeroen Bosch Ziekenhuis wil met live chat patiëntcontact verbeteren.

Via een live chat wil de apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis de patiëntenzorg optimaliseren. Mede-initiatiefnemer Thijs Balk hoopt op veel farmaceutisch-inhoudelijke vragen. Patiënten kunnen foto’s meesturen van een recept of doosje.

PW37 - 17-09-2021 | door Frans van den Houdt

Positief advies voor nieuw monoklonaal antilichaam tafasitamab

De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP staat positief tegenover het verlenen van een handelsvergunning voor gebruik van tafasitamab (Minjuvi) ter behandeling van volwassenen met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL). Het is in het bijzonder toepasbaar bij patiënten voor wie autologe stamceltransplantatie niet mogelijk is. Bij de start van de behandeling wordt het middel gecombineerd met lenalidomide; vervolgens wordt de behandeling voorgezet met tafasitamab als monotherapie.

PW37 - 17-09-2021 | door PW

Aantal jeugdige gebruikers antidepressiva 4% hoger

Groei in coronajaar 2020 sterker dan in eerdere jaren

Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 51.000 jongeren tussen de 6 en 24 jaar minstens een keer een antidepressivum. Hiermee ligt het aantal gebruikers 4% hoger dan in 2019. Deze toename is sterker dan in eerdere jaren en zit bij de jongvolwassenen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW37 - 17-09-2021 | door SFK

Bijvangst

We ontvangen niet zo vaak meldingen van bijwerkingen als mensen middelen op internet hebben gekocht, terwijl het helaas waarschijnlijk wel steeds vaker voorkomt.

Bij het bekijken van meldingen van bijwerkingen komen we soms meer op het spoor dan alleen bijwerkingen. Zo meldde een jonge vrouw een ernstige depressie en zelfmoordpoging na een dosisverhoging van methylfenidaat. De melder geeft aan dat ze de methylfenidaat heeft gekocht via medicijnen-kopen.net.

PW37 - 17-09-2021 | door Agnes Kant, directeur Bijwerkingencentrum Lareb

Beloning

Ze zoeken dagelijks naar het beste alternatief voor niet-beschikbare medicijnen, maar worden vervolgens afgeblaft omdat de patiënt teleurgesteld is over de andere kleur van het doosje of omdat hij niet van plan is te betalen voor die “flutuitleg die hij toch niet nodig heeft”. Ze willen meneer helpen met incontinentiematerialen maar mogen die niet leveren. Wanhoop, bij patiënt en assistent.

PW37 - 17-09-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Herexamen 2021 PW37

Wat is de number needed to treat (NNT) gedurende 1,5 jaar van dapagliflozine in het voorkómen van sterfte door cardiovasculaire oorzaken en verergering van hartfalen?

PW37 - 15-09-2021 | door Marloes Dankers, manager projecten en overheid Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Werk aan de winkel

Farmabuddy’s, medicatiemaatjes, valvoorkomers, naobervrijwilligers; op allerlei manier zetten heel veel mensen zich dag en nacht in om kwetsbare, nog thuiswonende ouderen te helpen bij hun medicatie, bij het voorkomen van vallen en het terugdringen van eenzaamheid.

PW36 - 10-09-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Complimentjes

En er gaat niets boven complimentjes, zo nu en dan!

Het is vijf uur, einde practicumdag. De vaatwassers met maatkolven staan op de achtergrond gezellig te ronken. Samen met een analist loop ik de zaal na en zet alles klaar voor de laatste groep die morgen de experimenten afrondt.

PW36 - 10-09-2021 | door Dinemarie Kweekel, ziekenhuisapotheker laboratorium

Kwetsbare ouderen opsporen

‘Patiënten praten makkelijker omdat ik niet de huisarts ben.’

Door het stellen van extra vragen tijdens medicatiebeoordelingen bepaalt apotheker Harmke Verlinden welke kwetsbare ouderen meer zorg nodig hebben. Via een zelf ontwikkelde app overlegt ze vervolgens met de huisartsen of een bezoek noodzakelijk is.

PW36 - 10-09-2021 | door Edwin Bos

Nieuwe enzymvervangende therapie bij ziekte van Pompe

Avalglucosidase alfa (Nexviadyme) ontving een positief advies van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) voor een handelsvergunning. Dit weesgeneesmiddel is bedoeld voor de behandeling van de ziekte van Pompe en wordt toegepast als enzymvervangende therapie.

PW36 - 10-09-2021 | door PW

KNMP: ‘PPI’s moeten beschikbaar blijven voor wie erop zijn aangewezen’

Protonpompremmers (PPI’s) moeten beschikbaar blijven voor mensen die daadwerkelijk zijn aangewezen op deze maagzuurremmers. Dat zegt de KNMP in een reactie op het Zorginstituut Nederland, dat concludeert dat PPI’s vaak onterecht worden voorgeschreven.

PW36 - 10-09-2021 | door KNMP

Face to face-panelbijeenkomsten over preventierol van apothekers

Welke rol willen openbaar apothekers de komende jaren spelen op het gebied van preventie? En wat is daarvoor nodig? Om hierover een visie te bepalen houdt de KNMP vier face to face-panelbijeenkomsten

PW36 - 10-09-2021 | door KNMP

Informeel

Om voor de KNMP zo goed mogelijke resultaten te boeken hebben wij als bestuurders zeer regelmatig overleg met verschillende stakeholders. De verschillende overheidsinstanties, de zorgverzekeraars en de andere zorgkoepels treffen we op gezette momenten in bestuurlijke overleggen met een agenda.

PW36 - 10-09-2021 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Preferentiegraad is gemiddeld 88%

Helft van de niet-preferent afgeleverde DDD’s betreft logistieke noodzaak

Openbare apotheken haalden in de eerste helft van 2021 een gemiddelde preferentiegraad van 88%. Bij sommige zorgverzekeraars heeft het gehaalde percentage invloed op de hoogte van de tarieven die apothekers ontvangen voor de door hen geleverde farmaceutische zorg. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW36 - 10-09-2021 | door SFK

Herexamen 2021 PW36

Welke stelling over het bereiden van een flucloxacilline-drank is waar?

PW36 - 08-09-2021 | door Astrid Annaciri, Laboratorium der Nederlandse Apothekers/KNMP

Stroop

Ruim vijf jaar geleden sprak ik Rob van Marum en Toine Egberts over de dringende noodzaak van een richtlijn deprescribing, zodat het voor artsen makkelijker zou worden te schrappen in vaak lange medicijnlijstjes van vooral oudere patiënten.

PW35 - 03-09-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Weggooien

Het argument “we kunnen de kwaliteit ervan niet garanderen” zal op een gegeven moment moeten verdwijnen.

In de auto naar huis hoorde ik op de radio dat er een petitie was opgestart tegen het vernietigen van de restvaccins van AstraZeneca. Hierin wordt verzocht deze restvaccins naar Namibië te sturen.

PW35 - 03-09-2021 | door Chiara Bernoster-van Rodijnen, apotheker ouderenzorg

Document acties

Back to top