Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

Herexamen 2023 PW23

Welk middel heeft de voorkeur bij de behandeling van endometritis met koorts?

PW23 - 07-06-2023 | door Delia Titre, redacteur Pharmaceutisch Weekblad en apotheker

Klein stapje

Voor kleine kwalen als oorpijn, keelpijn, bijholteontsteking, krentenbaard, gordelroos, geïnfecteerde insectenbeten en ongecompliceerde urineweginfecties bij vrouwen kunnen openbaar apothekers binnenkort een geneesmiddel voorschrijven. In Engeland, welteverstaan.

PW22 - 02-06-2023 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Pandemielessen

We zijn beter voorbereid op een volgende crisis.

Gelukkig ligt de coronacrisis achter ons. Tijdens de crisis bleek welke beroepen cruciaal waren in de samenleving. Bleek dat er wel degelijk goed samengewerkt kan worden in de gezondheidszorg, in plaats elkaar te beconcurreren. Bleek het belang van publieke gezondheidszorg. Volop zijn er evaluaties gaande over welke lessen geleerd kunnen en moeten worden van de pandemie.

PW22 - 02-06-2023 | door Agnes Kant, directeur Bijwerkingencentrum Lareb

PRAC vraagt opnieuw aandacht voor de risico’s van fluorchinolonen

De Europese geneesmiddelenbewakingscommissie PRAC vraagt opnieuw aandacht voor de risico’s bij het gebruik van fluorchinolonen.

PW22 - 02-06-2023 | door PW

Van lokaal naar World Wide Web

‘Soms is het een kwestie van farmacologisch redeneren.’

Wat begon als een protocol voor zijn eigen ziekenhuis, resulteerde in een website. Marcel van den Broek zette online wat het beleid is voor meer dan 250 niet-chemotherapeutische geneesmiddelen wanneer ze bij parenterale toediening buiten het bloedvat terechtkomen.

PW22 - 02-06-2023 | door Linda de Jonge

AGM-bijeenkomst over beoordeling en toelating van medicatie in het GVS

De sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) houdt op woensdag 21 juni 2023 een fysieke bijeenkomst met als thema ‘Het Geneesmiddelenvergoedingssysteem: beoordeling, toelating en mogelijke knelpunten’.

PW22 - 02-06-2023 | door KNMP

Minister Kuipers ziet definitief af van GVS-herberekening

Minister Ernst Kuipers (VWS) ziet definitief af van de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat besluit maakt de bewindspersoon kenbaar in een brief aan de Tweede Kamer.

PW22 - 02-06-2023 | door KNMP

Zorginkoopbeleid

Het stof van de contractering voor 2023 is nog maar nauwelijks neergedwarreld, en we zijn alweer aan het voorbereiden op 2024. Zoals elk jaar moesten de zorgverzekeraars voor 1 april het zorginkoopbeleid voor 2024 publiceren. We zien komend jaar een voortzetting van de aandacht voor de landelijk werkende internetapotheken. De KNMP staat op het standpunt dat elke apotheek ook een internetapotheek is, tenslotte bieden ongeveer tweeduizend apotheken allerlei mogelijkheden voor (online) bestellen en gratis thuisbezorgen.

PW22 - 02-06-2023 | door Reinier Bax, bestuurslid KNMP

Uitgavenstijging CVRM door meer gebruik dure middelen

Uitgaven in tien jaar tijd met ruim 50% gestegen, gebruik met bijna 10%

Openbare apotheken verstrekten in 2022 aan 4,2 miljoen mensen een geneesmiddel voor cardiovasculair risicomanagement. Afhankelijk van de specifieke CVRM-middelen die de patiënt gebruikt, lopen de gemiddelde kosten per gebruiker sterk uiteen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW22 - 02-06-2023 | door SFK

Herexamen 2023 PW22

Waar kunnen apothekers geneesmiddelentekorten melden?

PW22 - 31-05-2023 | door Astrid Annaciri, Laboratorium der Nederlandse Apothekers/KNMP

De Groene OK

Een positieve impact op de hele keten.

Recent was ik aanwezig op een invitational conference van het landelijk netwerk ‘De Groene OK’. Het thema was innovatie door inspiratie.

PW20en21 - 19-05-2023 | door Dinemarie Kweekel, ziekenhuisapotheker laboratorium

Eigenbelang

Vorige week mocht ik onze beroepsgroep vertegenwoordigen bij een congres van zorgverzekeraars. Het werd in het gezelschap van de minister van VWS een interessante, leerzame ontmoeting met mensen die in het dagelijks verkeer allemaal hun eigenbelangen hebben. Wij als apothekers trouwens niet uitgezonderd.

PW20en21 - 19-05-2023 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Drie kandidaten voor posities in het bestuur van de KNMP

Jos Lüers, Edgard Weening en Thomas Kanis stellen zich kandidaat voor het KNMP-bestuur. KNMP-leden kunnen van 1 tot en met 26 juni hun stem uitbrengen. Hiervoor ontvangen zij begin juni een e-mail met de stemuitnodiging.

PW20en21 - 19-05-2023 | door KNMP

Wijk in actie tegen diabetes

Apotheek onderdeel van het sociale netwerk 2diabeat.

Door zich in te zetten voor 2diabeat hoopt apotheker Nelly Pol-Tromp de opmars van diabetes type 2 in de Flevowijk in Kampen een halt toe te roepen. Ze doet dat samen met andere zorgverleners, maar ook met de lokale groenteboer en beheerder openbaar groen.

PW20en21 - 19-05-2023 | door Annemiek Veelenturf

Nieuw doseeradvies voor sirolimus bij kinderen

Voor de orale toediening van sirolimus heeft het Kinderformularium een nieuw doseeradvies ontwikkeld. Dit is toe te passen bij de behandeling van kinderen met de zeldzame vaattumor Kaposiform hemangioendothelioom (KHE) en vasculaire malformaties. Dit laatste zijn aangeboren afwijkingen van de bloedvaten of lymfevaten.

PW20en21 - 19-05-2023 | door PW

Gebruik antibiotica neemt toe met leeftijd

Na coronajaren weer meer gebruikers van antibiotica in 2022

Nederlandse apotheken verstrekten in 2022 aan 3,4 miljoen mensen een antibioticum; een toename van 16% ten opzichte van 2021. Ondanks de stijging is dit aantal nog altijd lager dan voor corona. Het gebruik van antibiotica verschilt per leeftijdscategorie. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW20en21 - 19-05-2023 | door SFK

Dieren

Influenza, Q-koorts, de ziekte van Lyme, Hepatitis E, Rift Valley fever; allemaal ziekten die de potentie hebben uit te groeien tot een pandemie. Of wordt het disease X, een nog onbekende ziekte?

PW20en21 - 19-05-2023 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Herexamen 2023 PW20en21

Wat is er aan de hand in de volgende situatie?

PW20en21 - 17-05-2023 | door Froukje Harkes-Idzinga, apotheker Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

3,4% medisch noodzakelijke afwijking preferentiebeleid

Apothekers wijken vaker af van het preferentiebeleid om logistieke redenen

Op veel geneesmiddelen voeren verzekeraars preferentiebeleid, waarbij de verzekeraar per werkzame stof bepaalt welke variant(en) wel en niet worden vergoed. De SFK onderzocht hoe vaak apothekers binnen het preferentiebeleid afwijken van het door de verzekeraar als preferent aangewezen geneesmiddel en waarom. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW19 - 12-05-2023 | door SFK

Veelbelovend

Na hun eerste oriëntatiebezoekjes aan Nederland kwamen de meeste EMA-medewerkers met enthousiaste verhalen terug in Londen over het vlakke land, de fietsmogelijkheden, de korte afstanden, het intensieve openbaar vervoer, hoorde ik in 2018 toen ik op bezoek was bij het Europees Medicijn Agentschap in de Britse hoofdstad. Eind 2017 was, in verband met de Brexit, de keus op Amsterdam gevallen als de nieuwe thuisbasis voor het EMA-hoofdkwartier, en de voorbereidingen voor de grote verhuizing waren in volle gang.

PW19 - 12-05-2023 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Document acties

Back to top