Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

Patiënten, senioren en apothekers: houd vitamine D in het basispakket

De KNMP laat in een gezamenlijke brief aan politiek Den Haag weten dat vitamine D thuishoort in het basispakket. Patiëntenverenigingen, seniorenorganisaties en de apothekersorganisatie maken zich grote zorgen over de medische, maatschappelijke en financiële gevolgen van uitstroom van vitamine D uit het verzekerde pakket.

PW23 - 10-06-2022 | door KNMP

Inschrijving geopend voor KNMP Voorjaarscongres 2022

De inschrijving is geopend voor het KNMP Voorjaarscongres 2022 op dinsdag 5 juli. Het congres vindt plaats in het Beatrix Theater te Utrecht en heeft als thema: Kinderen, van conceptie tot adolescentie.

PW23 - 10-06-2022 | door KNMP

DLB's

Over een week sluiten we de halfjaarlijkse reeks van tien districtsledenbijeenkomsten (DLB’s) af. Ergens halverwege de rit kunnen we een paar waarnemingen doen.

PW23 - 10-06-2022 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

DOAC’s weer aan kop in uitgaven top 10

Cholesterolverlager evolocumab en laxeermiddel macrogol nieuw in lijst

Net als in 2020 staan twee antistollingsmiddelen van het type DOAC - rivaroxaban en apixaban - bovenaan de lijst van geneesmiddelen met de hoogste uitgaven. Met € 190 miljoen en € 102 miljoen aan uitgaven in 2021 steken beide middelen ver boven de rest uit. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW23 - 10-06-2022 | door SFK

Herexamen PW23

Welke statines kunnen het beste voor de nacht worden ingenomen?

PW23 - 08-06-2022 | door Linda de Jonge, redacteur Pharmaceutisch Weekblad

Als eerste op nieuwe opleiding

Registratieopleiding was nuttig voor start van apothekerscarrière.

De registratieopleiding tot openbaar apotheker verliep wat stroef maar was bovenal nuttig, vindt Dirk Stobbe. Hij zat bij de eerste groep die de opleiding zo’n 25 jaar geleden moest doorlopen. “Ik hoorde voor het eerst hoe je een apotheek runt.”

PW21en22 - 27-05-2022 | door Delia Titre

Vitamine D uit pakket treft 1,5 miljoen mensen

Vooral ouderen en mensen met laag inkomen geraakt door pakketmaatregel

Het Zorginstituut Nederland heeft aan de minister geadviseerd om per 2023 alle vitamine D-geneesmiddelen – al dan niet in combinaties – uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te verwijderen. Hierdoor krijgen ruim 1,5 miljoen patiënten deze middelen niet meer vergoed. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW21en22 - 27-05-2022 | door SFK 1 reactie

Geactiveerd eptacog alfa toepasbaar bij ernstige bloedingen na bevalling

Geactiveerd eptacog alfa (NovoSeven) heeft van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies gekregen voor uitbreiding van de indicatie. Het middel is al inzetbaar voor de behandeling en profylaxe van bloedingen bij patiënten met aangeboren hemofilie A of B met bepaalde antistoffen, verworven hemofilie, aangeboren factor VII-deficiëntie en de ziekte van Glanzmann (trombasthenie).

PW21en22 - 27-05-2022 | door PW

2041

Een kleurrijke toekomst creëren voor apothekers.

De VJA en de vervolgopleiding hebben leuke, toevallige overeenkomsten. Toen de VJA haar 25ste verjaardag vierde, bestond de vervolgopleiding ook 25 jaar. Zo’n mijlpaal zette alle betrokken partijen weer aan het denken. Wat hebben we bereikt in deze 25 jaar en wat willen wij in de toekomst nog bereiken?

PW21en22 - 27-05-2022 | door Iris de Jong, voorzitter Vereniging van Jonge Apothekers

Vertekend beeld

Je zou het niet zeggen als je de met frisdrank en chips volgepropte winkelwagentjes de supermarkt ziet verlaten – evenals de wekelijkse aanbiedingen voor deze producten – maar de meerderheid van de Nederlanders vindt dat er meer aandacht moet gaan naar het bevorderen van een gezonde leefstijl. Tenminste, dat is wat een peiling van het Zorginstituut Nederland onder tweeduizend mensen uitwijst.

PW21en22 - 27-05-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Feest

Er is alle reden om feestelijk gestemd te zijn; de openbaar apotheker bestaat 25 jaar! Eigenlijk alweer iets langer, maar door de pandemie is het feestje twee jaar opgeschoven.

PW21en22 - 27-05-2022 | door Steven Verhagen-Smits, bestuurder KNMP

KNMP viert 25 jaar openbaar apotheker

De KNMP staat in de week van 7 juni stil bij 25 jaar openbaar apotheker. Dit heugelijk moment wordt gevierd met alle openbare apotheken in Nederland. In 1995 voerde de KNMP de verplichte registratiefase in en de vijfjaarlijkse herregistratieplicht voor opname in het KNMP-register.

PW21en22 - 27-05-2022 | door D.M. Titre

Opleiding tot kaderapotheker in het najaar weer van start

De tweejarige KNMP-opleiding tot kaderapotheker gaat in het najaar van 2022 weer van start. Deze opleiding stoomt openbaar apothekers klaar voor een spilfunctie in de regio, op inhoudelijk en strategisch gebied.

PW21en22 - 27-05-2022 | door KNMP

Herexamen 2022 PW21en22

Eerste keus bij de medicamenteuze behandeling van obstipatie bij opioïdgebruik is:

PW21en22 - 25-05-2022 | door Jeanne van Berkel, Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC)/KNMP

Pionieren

Of het nu gaat om geneeskunde, milieu, taalwetenschap, sterrenkunde of biologie, data science is een vaste waarde geworden in bijna alle disciplines van wetenschappelijk onderzoek, lees ik op de website van de Universiteit Leiden.

PW20 - 20-05-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Wat een ramp

De afgelopen twee jaar leken wel op een rampenfilm.

Ik heb een guilty pleasure. Ik kijk heel graag naar rampenfilms. Liefst zo catastrofaal mogelijk, met meteorieten, totale verwoesting en zombies.

PW20 - 20-05-2022 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

PRAC: gebruik defibrotide niet als profylaxe

Artsen zouden defibrotide (Defitelio) niet moeten voorschrijven als profylaxe voor veno-occlusieve ziekte (VOD) bij hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT). Hiervoor waarschuwt de PRAC, de veiligheidscommissie van het Europees Medicijn Agentschap (EMA).

PW20 - 20-05-2022 | door PW

Parallelimport in 2021 goed voor bijna 2% verstrekkingen en ruim 9% kosten

Kosten parallelimport dalen naar € 315 miljoen

De kosten van parallel-geïmporteerde geneesmiddelen zijn in 2021 gedaald met 18,4% tot € 315 miljoen. Het aandeel van deze groep in de totale kosten daalde naar 9,4%. Insuline aspart is, door preferentiebeleid, de grootste daler binnen deze groep. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW20 - 20-05-2022 | door SFK

Beroep uitgelegd in Het Klokhuis

Van tevoren bedachten we wat leuk, nuttig en leerzaam zou zijn.

Laten zien wat het beroep van een apotheker inhoudt. Ceren Zwijnenburg deed dit in televisieprogramma Het Klokhuis. Ze hoopte daarmee het brede publiek te informeren en kinderen enthousiast te maken.

PW20 - 20-05-2022 | door Linda de Jonge

De drie P’s

De drie P’s spelen vandaag de dag een grote rol in een openbare apotheek: Preferent, Pinnen en Personeel. De laatste tijd zijn veel beleidsplannen verschenen die een andere P benadrukken: Patiënt centraal.

pw20 - 20-05-2022 | door Jacco Pesser, bestuurslid KNMP

Document acties

Back to top