Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

Gebruik anti-emetica neemt toe met leeftijd

Bij jonge kinderen naar verhouding vaker gekozen voor serotonine-antagonisten

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2019 aan 360.000 mensen minimaal één keer een anti-emeticum dat tot het basispakket behoort. Dat zijn vrijwel evenveel gebruikers als het jaar daarvoor. Het gebruik van domperidon door de jongsten is in 2019 bijna gehalveerd.n Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW37 - 11-09-2020 | door Arlette Dinsbach

Vertrouwen

Hopelink krijgen patiënten hierdoor vertrouwen in apothekers.

Ojee, daar was het nieuwsbericht een aantal weken geleden: “Paracetamol vervuild met kankerverwekkende stof”. De moed zonk mij even in de schoenen. Niet weer. Ik bereidde me voor op de massa mensen die de volgende dag met vragen aan de balie zouden staan. “Kan ik de medicatie veilig gebruiken? Wat houdt het precies in? Wat nu?” Vragen die ik met enige onzekerheid moest beantwoorden, want ook ik weet niet precies wat er in de tabletten zit die ik aflever. Analysecertificaten zullen er zeker zijn, maar die heb ik niet paraat van alle medicatie die te verkrijgen is.

PW37 - 11-09-2020 | door Chiara Bernoster-van Rodijnen, apotheker ouderenzorg

Prijs voor creatief lesgeven

Arianna Pranger ‘beste docent’ van Leidse universiteit.

Ze verzint kennisquizen, prijsvragen en challenges om haar studenten zo aansprekend mogelijk bij de lesstof te betrekken. Het leverde Arianna Pranger de eretitel ‘beste docent’ op, waaraan ze onder meer een vaste plek in de fietsenstalling overhoudt.

PW37 - 11-09-2020 | door Annemiek Veelenturf

Taal en pijn

Taal kan pijn veroorzaken, maar deze juist ook stillen. Miljoenen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven waardoor ze instructies van hun apotheker niet goed begrijpen.

PW37 - 11-09-2020 | door Frans van den Houdt

Herexamen 2020 PW37

Hoeveel procent geneesmiddelresten kan een reguliere rioolwaterzuiveringsinstallatie zonder extra maatregelen verwijderen?

PW37 - 09-09-2020 | door Hanneke Zwikker (IVM)

Crizanlizumab ter preventie vaso-occlusieve crises bij sikkelcelziekte

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een voorwaardelijke handelsvergunning aanbevolen voor het geneesmiddel crizanlizumab (Adakveo).

PW36 - 04-09-2020 | door PW

EMA: geef uw mening

Het Europees medicijnagentschap (EMA) nodigt iedereen die gebruikmaakt van zijn communicatiekanalen uit de communication perception survey in te vullen.

PW36 - 04-09-2020 | door PW

Hoofdpijndossier

Berichtgeving over al dan niet vervuilde geneesmiddelen duikt de laatste jaren steeds vaker op. Inzake sartanen, ranitidine, metformine en recent paracetamol. Het lijkt onderhand op een hoofdpijndossier, maar gelukkig is er ook goed nieuws.

PW36 - 04-09-2020 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Workshops over toepassen Richtlijnen Geïndividualiseerde distributievorm en Astma

De KNMP geeft een tiental workshops voor apothekers om de herziene KNMP-richtlijn Geïndividualiseerde distributievorm (GDV) en de nieuwe richtlijn Astma te toetsen op toepassing en haalbaarheid.

PW36 - 04-09-2020 | door KNMP

KNMP: geen discussie over veiligheid paracetamol

De veiligheid van het gebruik van paracetamol staat voor de KNMP niet ter discussie. Dit blijkt na onderzoek door het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) van negentien verschillende merken paracetamol 500 mg-tabletten die zijn onderzocht op PCA.

PW36 - 04-09-2020 | door KNMP

Perspectief patiënt wint aan belang

Real world-data worden steeds belangrijker bij onderzoek.

Peter Mol is apotheker, geneesmiddelenbeoordelaar en sinds kort hoog­leraar drug regulatory science aan de medische faculteit Groningen. Zijn focus ligt op het verbeteren van het patiëntenperspectief, besluitvorming en gegevensuitwisseling.

PW36 - 04-09-2020 | door Frans van den Houdt

Vooroordeel

Ergert u niet, verwondert u slechts.

In het PW-artikel over racisme zei een collega dat ze vaak werd aangezien voor apothekersassistent, in plaats van apotheker. Ze dacht dat witte collega’s deze reacties nooit krijgen. Helaas, dat is zeker niet zo. Ook al draag ik een lange witte jas in het ziekenhuis, ik word regelmatig door patiënten aangesproken met “zuster”.

PW36 - 04-09-2020 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

Altijd

De apotheker is er altijd, daarom ben ik er ook zo ongelooflijk trots op, zei een professor farmacie onlangs tegen mij, en wees ter illustratie op het feit dat apotheekteams tijdens de coronacrisis altijd klaarstonden voor patiënten. En ik kan hem alleen maar gelijk geven.

PW36 - 04-09-2020 | door Frans van den Houdt

Herexamen 2020 PW36

Welke chinolonen hebben geen interactie met calcium?

PW36 - 02-09-2020 | door Bart Kremers, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Door coronacrisis 19% minder eerste uitgiften

Na piek in maart is aantal vervolguitgiften alweer vrijwel op niveau 2019

De crisis als gevolg van de COVID-19-uitbraak is ook aan de openbare apotheken niet onopgemerkt voorbijgegaan. Artsen schreven in de maanden maart tot en met juli van dit jaar 19% minder recepten uit voor nieuwe medicatie dan in 2019. Het aantal vervolguitgiften in diezelfde periode blijkt, na een aanvankelijke piek, vrijwel gelijk te zijn aan dat in 2019. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW36 - 31-08-2020 | door SFK

Vaginale ring met dapivirine in strijd tegen hiv-1-besmetting wereldwijd

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een positief advies gegeven over een handelsvergunning voor een vaginale dapivirine-ring om het risico op een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus type 1 (hiv-1) te verkleinen. Dit geneesmiddel, in combinatie met veiliger vrijen, is bestemd voor vrouwen die geen pre-expositieprofylaxe (PrEP) gebruiken, kunnen gebruiken of wanneer dit niet beschikbaar is.

PW35 - 28-08-2020 | door PW

Opleiding

Jaarlijks ontvangen ruim 120 collega’s na een tweejarige specialisatie-opleiding het diploma van openbaar apotheker. Deze opleiding is gestoeld op praktijkleren, ondersteund door centraal onderwijs.

PW35 - 28-08-2020 | door Peter Wognum, bestuurder KNMP

Steun KNMP voor betere bescherming van eerstelijnszorgverleners

De KNMP steunt de oproep van onder meer huisartsenvereniging LHV voor een betere bescherming van eerstelijnszorgverleners in coronatijd. Het pleidooi is gericht aan de Tweede Kamerleden die debatteerden over de recente ontwikkelingen van het coronavirus.

PW35 - 28-08-2020 | door KNMP

Rol apotheker beschreven in wetsvoorstel ‘Voltooid leven’

In het D66-wetsvoorstel ‘Voltooid leven’ is de rol van apothekers beschreven. Dat blijkt uit het ingediende wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra, die woordvoerder medische ethiek is.

PW35 - 28-08-2020 | door KNMP

App helpt patiënt met inname

Apotheker volgt medicatie-gebruik van patiënt thuis.

Om patiënten met multipel myeloom te helpen overzicht te houden over hun medicatie heeft apotheker Job Eijsink een app ontwikkeld met een geïntegreerde medicatiemodule. “Door een randomized controlled trial onderzoeken we de meerwaarde voor patiënten.”

PW35 - 28-08-2020 | door Edwin Bos

Document acties

Back to top