Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

Remdesivir nu ook bij patiënten met covid-19 zonder invasieve beademing

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap EMA beveelt aan om het compassionate use van remdesivir uit te breiden naar in het ziekenhuis opgenomen patiënten met ernstige COVID-19 die behandeling met zuurstof nodig hebben, niet-invasieve beademing of ECMO.

PW21 - 20-05-2020 | door PW

Districtswebinars: online best practices uitwisselen

De kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten staat centraal tijdens de district- sledenbijeenkomsten, die vanwege de coronacrisis online plaatsvinden. De KNMP-medewerkers die de webinars tussen 19 mei en 17 juni begeleiden, kijken ook uit naar een ander soort overdracht. “Via de chat hopen we veel interactie te bereiken.”

PW20 - 15-05-2020 | door KNMP

DLW’s

In de gezondheidszorg zijn we gewend om zaken af te korten, het liefst in drie letters. Soms komt er een combinatie voorbij waarvan je denkt: wat is dit nu weer? Bij dezen introduceer ik er ook één: de DLW’s. De Districts Leden Webinars, die de komende tijd in de plaats komen van onze vertrouwde DLB’s.

PW20 - 15-05-2020 | door Aris Prins,voorzitter KNMP

IGJ: tijdelijke aanpassing voorwaarden collegiaal doorleveren

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft tot 1 juli de voorwaarden gewijzigd voor het collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers. Dit blijkt uit een publicatie op de website van de IGJ.

PW20 - 15-05-2020 | door KNMP

KNMP is verheugd over vervolgstap tegengaan tekorten

De KNMP is verheugd over de vervolgstap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om geneesmiddelentekorten tegen te gaan. Eind vorig jaar pleitte VWS voor extra voorraden van geneesmiddelen.

PW20 - 15-05-2020 | door KNMP

Geen Aruba maar thuis in Drenthe

Ik ben nu oproep-kracht voor het Rode Kruis.

Haar buitenlandavontuur viel door de coronacrisis in het water, maar ziekenhuisapotheker Corinne Zon- dag laat zich niet uit het veld slaan en biedt nu in Nederland haar diensten aan. “Ik ben nu oproepkracht voor het Rode Kruis.”

PW20 - 15-05-2020 | door Frans van den Houdt

COVID-19

Meld bijwerkingen van COVID-19-medicatie.

Met grote bewondering zie ook ik de enorme inspanningen in de zorg voor grote aantallen patiënten met COVID-19. Het voelt raar om zelf verplicht thuis te werken en niet direct een bijdrage te kunnen leveren aan de strijd tegen het virus. Ik werd dan ook bevangen door het gevoel: bijwerkingen zijn nu toch maar bijzaak? Er zijn veel belangrijkere problemen?

PW20 - 15-05-2020 | door Agnes Kant, directeur Bijwerkingencentrum Lareb 1 reactie

Scheikunde

Epidemieën teisteren Europa, heet het hoofdstuk. Het gaat over de pest, over cholera, syfilis, de pokken, kinkhoest, difterie, tyfus, longontsteking, tuberculose. “Rond 1870 was de gemiddelde leeftijd in Europa en de Verenigde Staten slechts 36 jaar”, schrijft Piet Pijper in zijn indrukwekkende, ruim 550 pagina’s tellende populair wetenschappelijke boek ‘Schatgravers en Scheppers, verhalen over de ontdekkers en makers van geneesmiddelen’.

PW20 - 15-05-2020 | door Frans van den Houdt

Vergunning medicijnen met ranitidine uit voorzorg opgeschort

De Committee for Human Medicinal Products (CHMP) van het EMA raadt uit voorzorg opschorting aan van de handelsvergunning van alle geneesmiddelen die ranitidine bevatten vanwege de aanwezigheid van kleine hoeveelheden N-nitrosodimethylamine (NDMA).

PW20 - 14-05-2020 | door PW

Herexamen 2020 PW20

Welke dosis is onjuist bij de behandeling van een urineweginfectie?

PW20 - 13-05-2020 | door Marika de Hoop-Sommen, GIC en Kinderformularium

Minder PrEP-pillen via Nederlandse apotheken

GGD stelt PrEP-medicatie ter beschikking aan deelnemers landelijke regeling

Openbare apotheken verstrekten in 2019 aan ruim vijfduizend mensen minimaal één keer de PrEP-pil, ruim tweeduizend personen meer dan in 2018. Het aantal verstrekkingen door apotheken neemt sinds augustus 2019 echter af. Toen startte een landelijke regeling waarbinnen PrEP-medicatie ook door GGD’en wordt verstrekt. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW20 - 11-05-2020 | door SFK

KNMP ontsluit kengetallen van medicatieverstrekkingen

De KNMP ontsluit wekelijks kengetallen van medicatie¬verstrekkingen tijdens de coronacrisis. Het betreft een representatieve steekproef onder openbare en poliklinische apotheken en dienstapotheken in Nederland. De landelijke data geven een trend weer, regionaal en lokaal kan er sprake zijn van verschillen.

PW19 - 08-05-2020 | door KNMP

StiPCO-tegemoetkoming wordt eind juni uitbetaald

Openbaar apothekers die in 2019 StiPCO-scholing hebben gevolgd, ontvangen de hierbij behorende tegemoetkoming eind juni.

PW19 - 08-05-2020 | door KNMP

Vlinder

Een niet zichtbaar organisme dwingt hele economieën op de knieën. Grote reuzen als KLM denken na over hun toekomstige manier van bedrijfsvoering, hoe en wat kan én moet er anders. De opgelegde anderhalvemetermaatschappij vraagt om directe, ingrijpende aanpassingen. Geen enkel maatschappelijk segment blijft gespaard. Ook de zorg niet.

PW19 - 08-05-2020 | door Maayke Fluitman, voorzitter AGM 1 reactie

Omgaan met emoties

Programma 'omgaan met emoties' helpt ouders van kind dat zal overlijden.

Een ontslaggesprek voeren met ouders en hun kind dat komt te overlijden, blijft moeilijk. Het programma ‘Omgaan met emoties’, dat was genomineerd voor de KNMP-innovatieprijs, helpt apotheekmedewerkers van het centrum voor kinderoncologie om erover te praten.

PW19 - 08-05-2020 | door Cindy Reinders

Kosten diabetesmedicatie in 2019 met 2% gestegen

Toename vooral gevolg van stijging aantal gebruikers GLP-1-agonisten

Nederlandse apotheken verstrekten in 2019 aan 825.000 mensen diabetesmedicatie, vrijwel evenveel als in 2018. De daarmee gepaard gaande geneesmiddelkosten namen evenwel met 2% toe tot bijna € 224 miljoen. De prijsdaling van insuline degludec met ongeveer een derde per januari 2019 had daarop geen invloed. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW19 - 08-05-2020 | door SFK

Bijwerkingen van (hydroxy)-chloroquine afhankelijk van indicatie

Bij gebruik van chloroquine zijn bij Bijwerkingencentrum Lareb vooral huidreacties (19%), reacties op het centraal zenuwstelsel (10%) en psychische klachten (10%) gemeld. Bij hydroxychloroquine zijn de meest gemelde bijwerkingen huidreacties (20%) en maagdarmklachten (16%).

PW19 - 08-05-2020 | door PW

Solidari-tijd

We moeten de voordelen van eigen bereiding meer op de kaart zetten.

Toen ik mijn vorige column schreef, stonden we aan het begin van de coronacrisis. Onze grootste zorg was op dat moment nog een tekort aan handenalcohol. Inmiddels er een ‘intelligente lockdown’ en bepaalt het ene na het andere dreigende tekort aan ic-medicatie in veel ziekenhuisapotheken de waan van de dag.

PW19 - 08-05-2020 | door Dinemarie Kweekel, ziekenhuisapotheker laboratorium

Out of the box

De publicaties over dit onderwerp knallen de grond uit. Beeldend taalgebruik van een onderzoeker die zich ook enigszins verbaast over de stortvloed aan studies naar de werking van chloroquine en hydroxychloroquine bij COVID-19-patiënten. Vrijwel dagelijks worden studieresultaten gepubliceerd die ook nog eens steeds iets anders beweren. Met de uitersten van “veilig” en “effectief” tot “levensgevaarlijk” en “dodelijk”, en alles daartussen. Dit prikkelt sommige wetenschappers de gebaande paden links te laten liggen en out of the box te treden.

PW19 - 08-05-2020 | door Frans van den Houdt

Herexamen 2020 PW19

Met welke geneesmiddelen geeft de hiv-preventiepil pre-expositieprofylaxe (PrEP) een interactie?

PW19 - 06-05-2020 | door Marjorie Nelissen, apotheker IVM

Document acties

Back to top