Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

Geblinddoekt

Ik denk wel dat we nog een lange weg te gaan hebben.

Een metafoor van een collega over het beoordelen van medicatie: geblinddoekt autorijden. Geblinddoekt omdat we geen inzicht hebben in de labwaarden tijdens het controleren van de medicatie.

PW48 - 02-12-2022 | door Chiara Bernoster-van Rodijnen, apotheker ouderenzorg

Percentages

1% lijkt op het eerste gezicht niet veel. Maar als je behoort tot de 1% meest geciteerde wetenschappers ter wereld van de afgelopen tien jaar, dan heb je wel degelijk een prestatie van formaat geleverd. Op de internationale lijst Highly cited researchers 2022 staan twee Nederlandse ziekenhuisapothekers: Jos Beijnen en Jesse Swen.

PW48 - 02-12-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Herexamen 2022 PW48

Welke stelling(en) over diabetesmedicatie is/zijn waar?

PW48 - 30-11-2022 | door Linda de Jonge, redacteur Pharmaceutisch Weekblad en apotheker

Vijfhonderd reviews per jaar

Overnemen van medicatiebeoordelingen ontlast apotheker.

Meer contact met patiënten en zorgverleners en echt inhoudelijk bezig kunnen zijn, is wat volgens Marjolijn Roper-Venema haar werk als medicatiebeoordelaar bijzonder maakt. “Ik pik de krenten uit de pap.”

PW47 - 25-11-2022 | door Delia Titre

Indicatiegebied zanubrutinib verder uitgebreid na CHMP-advies

De tyrosinekinaseremmer zanubrutinib (Brukinsa) heeft opnieuw groen licht gekregen van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van het indicatiegebied.

PW47 - 25-11-2022 | door PW

Voor de zorg

Zorg nou gewoon eens eerst voor de mensen in de zorg.

Maandagochtend, 7:30 uur, in de vertrouwde rij voor de kledinguitgifte. De zorg is al gestart met de dag.

PW47 - 25-11-2022 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

Betaalbaarheid

Voor de behandeling van kanker komen in de nabije toekomst verschillende nieuwe cel- en gentherapieën op de markt, naast al beschikbare gelijksoortige kankerbehandelingen, en therapieën voor zeldzame genetische aandoeningen zoals spinale musculaire atrofie (SMA) en metachromatische leukodystrofie (MLD).

PW47 - 25-11-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Zesduizend gebruikers oxycodon + paroxetine

Ademhalingsproblemen oxycodon erger bij combinatie met paroxetine

De SFK telde in 2021 in Nederland 450.000 gebruikers van oxycodon. Recent onderzoek wijst uit dat één van de bijwerkingen van oxycodon – ademnood – kan verergeren bij gelijktijdig gebruik met paroxetine. In 2021 waren er zesduizend mensen die mogelijk gelijktijdig oxycodon en paroxetine gebruikten. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW47 - 25-11-2022 | door SFK

Herexamen 2022 PW47

Mag een patiënt die recent een bariatrische ingreep heeft ondergaan een protonpompremmer gebruiken?

PW47 - 23-11-2022 | door Anneke Cancrinus, apotheker, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

De praktijk

Het is zover in de openbare farmacie: de Professionele Standaard gaat de NAN 2006 vervangen. Het sluitstuk hiervan vormt de richtlijn Praktijkvoering, die kort geleden is geautoriseerd. De focus verschuift hiermee definitief van de apotheek als bedrijf, naar de openbaar apotheker als zorgverlener.

PW46 - 18-11-2022 | door Steven Verhagen-Smits, bestuurslid KNMP

Drietal veranderingen per 1 januari in cao Apotheken

In de cao Apotheken wordt per 1 januari 2023 een drietal veranderingen doorgevoerd. De veranderingen hebben betrekking op de vakantie-uren, avondtoeslag en uitsplitsing van meerwerk en overwerk.

PW46 - 18-11-2022 | door KNMP

Minister wil termijn indienen openbare jaarverantwoording 2022 en 2023 verlengen

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) wil de termijn verlengen waarop apothekers en andere zorgaanbieders hun openbare jaarverantwoording over de boekjaren 2022 en 2023 moeten indienen.

PW46 - 18-11-2022 | door KNMP

Tussen kunst en farmacie

Prettige en natuurlijke sfeer creëren in nieuwe publieksruimtes.

Uitzoeken welke medicinale planten aan de basis staan van nog steeds toegepaste geneesmiddelen om ze vervolgens te kweken en fotograferen. Dat deed ziekenhuisapotheker Reinier van Hest samen met een kunstenares voor het project Flowerfields.

PW46 - 18-11-2022 | door Linda de Jonge

Hormonale anticonceptie: gebruik opnieuw lager

Afname aantal gebruiksters pil, toename bij langer werkende anticonceptiva

Openbare apotheken verstrekten in 2021 aan 1,4 miljoen vrouwen een hormonaal anticonceptivum, 60.000 minder dan in 2020 (-4%). Ondanks dat het gebruik van de pil terugliep blijft dit verreweg het meest gebruikte hormonaal anticonceptivum. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW46 - 18-11-2022 | door SFK

Dalbavancine en bupivacaïne ook te gebruiken bij kinderen

Artsen kunnen het antibioticum dalbavancine (Xydalba) en het lokale anestheticum bupivacaïne (Exparel) nu ook bij kinderen toepassen. Deze middelen kregen van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP hiervoor een positief advies.

PW46 - 18-11-2022 | door PW

Nummertjeszuil

“Volgende keer niet vergeten een nummertje te trekken hè!”

Ik heb een haat/liefdeverhouding met de nummertjeszuil. In principe is het liefde, als mensen doen en kiezen wat ze moeten doen of kiezen. Natuurlijk moeten we eenduidige keuzes formuleren, anders kunnen we niet van de ondergemiddelde patiënt verwachten dat hij de juiste keuze maakt. Een aantal herzieningen verder kan ik zeggen dat we wel content zijn met onze twee opties: “U heeft een afhaalbericht gekregen” of “overig”.

PW46 - 18-11-2022 | door Nancy Valentin-Ong, apotheker in De Lier

Deal

Dagelijks worden nog steeds heel veel goed bruikbare geneesmiddelen en medische hulpmiddelen weggegooid. Verspild. Op jaarbasis gaat het om vele miljoenen euro’s. Gelukkig zie je overal initiatieven ontstaan om die verspilling tegen te gaan. Maar veel meer is nodig om van verkwistende zorg, duurzame zorg te maken, doel van de onlangs door vele partijen ondertekende Green Deal zorg 3.0.

PW46 - 18-11-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Herexamen 2022 PW46

Waarin verschilt de behandeling van obstipatie door opioïden van obstipatie door een andere oorzaak?

PW46 - 16-11-2022 | door M. Dankers, apotheker Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Stekker

Kent u die grap over het verdwijnen van de fax uit de zorg? Hij verdween niet. Het begint inmiddels veel te lijken op een never ending story.

PW45 - 11-11-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Checkpointremmer cemiplimab ook inzetbaar bij baarmoederhalskanker

Cemiplimab (Libtayo) ontving van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies voor uitbreiding van het indicatiegebied.

11-11-2022 | door PW

Document acties

Back to top