Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

Mogelijk relatie tussen gezichtsoedeem en COVID-19-vaccin

De bijsluiter van het COVID-19-vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty) moet worden aangevuld met de bijwerking gezichtsoedeem bij mensen die een dermale filler hebben gehad. Ook de productinformatie moet hierop worden aangepast. Dit adviseert de veiligheidscommissie van het Europees medicijnagentschap, PRAC. Deze commissie concludeert op basis van verschillende meldingen in EudraVigilance, de Europese bijwerkingendata¬base, en literatuuronderzoek dat mogelijk een causale relatie bestaat tussen het optreden van de bijwerking en het vaccin.

PW21 - 28-05-2021 | door PW

Herexamen 2021 PW21

Bij een verandering van preferent label geeft de patiënt aan klachten te krijgen van het te verstrekken geneesmiddel. Wat doet u?

PW21 - 25-05-2021 | door S.D. Borgsteede, afdeling medicatiebewaking, Stichting Health Base, Houten

Heel praktisch

Praktijk Research In Samenwerking Met Apothekers, daar staan de letters PRISMA voor. Aan de vooravond van het jaarlijkse congres klinkt steevast de oproep aan openbaar apothekers aan de slag te gaan met praktijkonderzoek, en aan het PW om hiervoor reclame te maken. Want het aantal onderzoekende openbaar apothekers mag best omhoog.

PW19en20 - 14-05-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Risico's

“Sjonge, bij de supermarkt doen ze niet zo moeilijk.”

Onderweg naar de apotheek luisterde ik in de auto een stukje van de Apothekers Podcast. Dit vernieuwende initiatief van Harm Geers, wat mij betreft de terechte winnaar van de KNMP Zorginnovatieprijs 2021, zet de apotheker mooi op de kaart als medicatiespecialist. En hoewel ik niet echt tot de doelgroep behoor, vond ik de aflevering over besluitvorming en risico-inschatting erg interessant.

PW19en20 - 14-05-2021 | door Esther Kuipers, openbaar apotheker

Pemigatinib nieuwe orale tyrosinekinaseremmer

De nieuw ontwikkelde tyrosinekinaseremmer voor oraal gebruik pemigatinib (Pemazyre) remt fibroblast groeifactorreceptorfactor (FGFR) 1, 2 en 3. De afwijkende vorm van FGFR komt voor op het oppervlak van kankercellen bij galwegcarcinoom (cholangiocarcinoom). Door blokkade van FGFR voorkomt pemigatinib de groei van deze kankercellen.

PW19en20 - 14-05-2021 | door PW

Overgang: meer kennis is nodig

NHG-Standaard De Overgang is dringend aan herziening toe.

Meer bewustwording is nodig over klachten bij de overgang, zodat deze beter worden herkend en behandeld, vindt Eric van der Borg. “Artsen en apothekers moeten het onderwerp, zodra het weer kan, in een FTO bespreken.”

PW19en20 - 14-05-2021 | door Frans van den Houdt

Grote verschillen in kosten CVRM-medicatie

Weiniggebruikte nieuwe cholesterolverlagers toch in CVRM-uitgaven top 10

Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 4 miljoen mensen een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij cardiovas¬culair risicomanagement. De gemiddelde kosten per gebruiker kunnen sterk uiteenlopen, afhankelijk van de specifieke CVRM-middelen die de patiënt gebruikt. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW19en20 - 14-05-2021 | door SFK

Handreiking met adviezen voor begeleiding bij opioïdenafbouw beschikbaar

De ‘Handreiking afbouw opioïden’ is beschikbaar. Apothekers krijgen middels deze handreiking adviezen over het begeleiden van patiënten bij het afbouwen van opioïdegebruik.

PW19en20 - 14-05-2021 | door KNMP

Aanbevelingen over bijdrage apotheker richting informateur

De KNMP doet vier aanbevelingen voor de zorgparagraaf in het nieuwe regeerakkoord. In een formatiebrief vraagt zij aandacht voor geneesmiddelentekorten, de rol van apothekers in het vaccinatieproces, elektronische gegevensuitwisseling en bekostiging van farmaceutische patiëntenzorg.

PW19en20 - 14-05-2021 | door KNMP

Te veel om te kiezen

Er gebeurt veel in de zorg. Mooie initiatieven komen wekelijks tot mij. Uit de wijk, gemeente, provincies en regio’s. Opvallend genoeg zijn het doorgaans monodisciplinaire projecten. Niet dat daar geen pareltjes tussen zitten, integendeel. Maar opschalen naar landelijk niveau, of verankeren in richtlijnen of handreikingen, is weer een andere tak van sport. Dat vereist meer praktijkonderzoek en publicaties. Laat zien wat je doet, durf te shinen!

PW19en20 - 14-05-2021 | door Steven Verhagen-Smits, bestuurder KNMP

Herexamen 2021 PW19 en 20

Wat voor advies moet u geven over vergeten van de pil direct aansluitend aan de stopweek op dag 1?

PW19en20 - 12-05-2021 | door Bianca Soree, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Districtsledenwebinars: bekostiging en contractering

De bekostiging en contractering in de farmacie staan centraal tijdens de zes districtsledenwebinars (DLW’s), die plaatsvinden van 19 mei tot en met 2 juni 2021. Deze thema’s bepalen voor een groot deel de randvoorwaarden voor de uitoefening van het vak van ziekenhuisapotheker en openbaar apotheker. Apothekers krijgen tijdens de DLW’s inzage hierin en worden bijgepraat over actuele ontwikkelingen.

PW18 - 07-05-2021 | door Desi van Eendenburg

Gratis bestellen: baliekaartjes voor patiënten met vragen over corona

Apotheken kunnen kosteloos baliekaartjes bestellen om mee te geven aan patiënten met vragen over het coronavirus.

PW18 - 07-05-2021 | door KNMP

Vul verantwoording aanvraag zorgbonus uiterlijk 6 juni in

Apotheken die de zorgbonus hebben aangevraagd dienen deze uiterlijk 6 juni 2021 te verantwoorden. De verantwoording geldt voor zorgaanbieders die in 2020 een subsidie hebben ontvangen vanaf € 25.000. Dat stelt de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) op haar website.

PW18 - 07-05-2021 | door KNMP

Vaccinatiegegevens

Collega’s zullen ook in mei druk in de weer zijn met het ompakken en voor toediening gereed maken van vaccins. Maar hoewel het aantal vaccinaties stijgt, zijn er zorgen over de registratie ervan. Bij het RIVM is zo’n 70 procent van alle vaccinatiegegevens bekend. Hun systeem, CIMS, wordt gevuld door GGD‘en, ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. Met de gegevens worden de vaccinatiegraad en bijwerkingen in de gaten gehouden.

PW18 - 07-05-2021 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Farmacie in de wereld van ’t kind

Waan Yasen werkte mee aan jeugdboek Medicijnen.

Waan Yasen, werkzaam bij Service Apotheek Waldeck in Den Haag, werkte mee aan Medicijnen, een jeugdboek over de wereld van de farmacie. “Het is goed dat kinderen leren over ziek zijn, maar ook weten dat een pilletje hen beter kan maken.”

PW18 - 07-05-2021 | door Annemiek Veelenturf

Positief CHMP-advies voor nieuw fosfatidylinositol 3-kinase-remmer

De remmer van fosfatidylinositol 3-kinase p110δ (PI3Kδ) en PI3K-γ, duvelisib (Copiktra), heeft van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) een positief advies gekregen voor een handelsvergunning. Het is net als PI3Kδ-remmer, idelalisib, geïndiceerd bij chronische lymfatische leukemie (CLL) en refractair folliculair lymfoom (FL). Bij CLL kan het worden toegepast na falen van twee eerdere behandelingen en bij FL als deze refractair is na twee eerdere behandelingen.

PW18 - 07-05-2021 | door PW

Opnieuw minder opioïdgebruikers

Vooral eerste uitgiftes op voorschrift van medisch specialisten namen af

Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 1 miljoen mensen een pijnstiller uit de groep opioïden. Van hen ontvingen ruim 560.000 een sterkwer¬kende variant. In 2019 waren dat er nog bijna 585.000. Daarmee toonde 2020 – na de eerste daling in jaren in 2019 – opnieuw een afname, ditmaal met 3,7%. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW18 - 07-05-2021 | door SFK

Vergrootglas

Schoenmaker blijf bij je leest; dat moeten meer mensen doen.

Het is slecht nieuws dat van het AstraZeneca-vaccin een nieuwe ernstige bijwerking – die gelukkig weinig lijkt voor te komen – is ontdekt. Het is goed nieuws dat het meldsysteem van bijwerkingen werkt. Begrijpelijkerwijs is er veel aandacht voor bijwerkingen van coronavaccins. Ze liggen onder een vergrootglas, en ja dat kan leiden tot onrust. Maar als ze in plaats van onder een vergrootglas te liggen, onder het tapijt worden geveegd, zou dat terecht veel meer onrust geven.

PW18 - 07-05-2021 | door Agnes Kant, directeur Bijwerkingencentrum Lareb

Losse eindjes

Apothekers die nog steeds worstelen met hun opiumadministratie verdienen ook een luisterend oor

Een inspectie door medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is niet altijd fijn. Zorgt voor spanning. Logisch, want hoe leuk is het als iemand even je werk dat je naar eer en geweten verricht komt doorlichten? En dan ook nog constateert dat je steken laat vallen. En daar bovenop ook nog eens een fikse boete (een kleine zeventienduizend euro) oplegt. Logisch dat je daar dan niet al te relaxed op reageert. Woedend soms. Met de inspecteur als de gebeten hond.

PW18 - 07-05-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Document acties

Back to top