Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

Herexamen 2020 PW39

Wat is de indicatie van upadacitinib?

PW39 - 23-09-2020 | door Marloes Dankers (IVM)

Kans op leverschade door ulipristalacetaat 5 mg-tabletten

Ulipristalacetaat (Esmya) 5 mg-tabletten, gebruikt als behandeling voor symptomen van uterusmyomen (vleesbomen), kunnen leverschade veroorzaken inclusief de noodzaak tot een levertransplantatie. Dit bevestigt de veiligheidscommissie van het Europese Geneesmiddel Agentschap (EMA), de PRAC, na herbeoordeling van het geneesmiddel. De PRAC beveelt daarom intrekking van de handelsvergunningen van dit middel aan.

PW38 - 18-09-2020 | door PW

Een sterk beroep

Ons mooie beroep is altijd in ontwikkeling. Dat was vroeger zo in onze queeste naar nieuwe chemische verbindingen, en vandaag de dag zijn we zoekende naar onze rol als zorgverlener en medebehandelaar.

PW38 - 18-09-2020 | door Steven Verhagen-Smits, openbaar apotheker en lid KNMP-bestuur

Rol voor apothekers bij verbetering van zorg aan osteoporosepatiënten

Apothekers spelen een rol in de verbetering van de osteoporosezorg. Dat blijkt uit het rapport Verbetersignalement Osteoporose van het Zorg­instituut Nederland.

PW38 - 18-09-2020 | door KNMP

KNMP: maak testbeleid van toepassing op apothekers

Het coronatestbeleid moet uitdrukkelijk van toepassing zijn op apothekers en apotheekmedewerkers, zodat de continuïteit van farmaceutische patiëntenzorg kan worden geborgd. Dat stelt de KNMP in een brief aan het Rijks­instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

PW38 - 18-09-2020 | door KNMP

Specialist initiator van 29% antidepressiva

Bij vervolguitgiften van antidepressiva bedraagt aandeel specialisten 17%

Nederlandse apothekers verstrekten in 2019 aan bijna 1,1 miljoen mensen minimaal één keer een antidepressivum. Voor ongeveer 350.000 van hen was daarbij sprake van eerste uitgiften. De mate waarin een huisarts of een specialist daarvoor verantwoordelijk was, verschilt per antidepressivum.

PW38 - 18-09-2020 | door SFK

Moreel beraad

Patiëntenzorg eerst of eerst voor je medewerkers zorgen?

Een van de eerste en belangrijkste dilemma’s waarmee apothekers tijdens de coronacrisis werden geconfronteerd. “We moesten continu risico-afwegingen maken in onzekere tijden”, zegt Wilma Göttgens, die zich al decennia verdiept in morele dilemma’s in de farmaciepraktijk.

PW38 - 18-09-2020 | door Frans van den Houdt

Leve de lever

Een ingewikkeld verhaal, maar mijn moeder begreep het gelukkig.

“Dien, nou moet je me toch eens uitleggen over die paracetamol. Kan ik die gewoon nemen? Deze vraag kwam aan het begin van de zomer niet helemaal onverwacht. “Nou, mam, ik snap dat je bezorgd bent. Het lijkt erop dat in sommige tabletten een verontreiniging zit, die op de lange termijn kankerverwekkend kan zijn. Maar dat wordt nog onderzocht.”

PW38 - 18-09-2020 | door Dinemarie Kweekel,ziekenhuisapotheker laboratorium

Fysio biedt helpende hand

Allemaal verlenen we zorg aan veel kwetsbare patiënten.

Toen een coronabrandhaard ontstond in een nabijgelegen zorgcentrum in Heerde, schoten fysiotherapeuten apotheker Ruud Timmerman spontaan te hulp. “In hun praktijkkleding brachten ze medicatie rond met onze bezorgauto’s.”

PW38 - 18-09-2020 | door Maarke Roelofs

Herexamen 2020 PW38

Is het verantwoord om twee corticosteroïden te gebruiken bij patiënt van 67 jaar met overgewicht, diabeet is en COPD heeft ?

PW38 - 16-09-2020 | door Scott Wishaw, Geneesmiddel Informatie Centrum

Gebruik trabectedine bij ovarium-carcinoom ongewijzigd

Het Europees Geneesmiddel Agentschap (EMA) adviseert het gebruik van trabectedine (Yondelis) bij behandeling van ovariumcarcinoom niet te wijzigen. Dit concludeert zij na beoordeling van een onderzoek naar trabectedine als derdelijnsbehandeling bij patiënten met eierstokkanker. De studieresultaten worden opgenomen in de productinformatie van het geneesmiddel.

PW37 - 11-09-2020 | door PW

Bless you

“Gezondheid”; van kinds af aan zeggen we dat als iemand niest. Hoewel momenteel iedereen probeert zowel het hoesten als het niezen in te houden, zou je juist in deze tijd iedereen ‘gezondheid’ willen wensen. Gezondheid is een groot goed, niet alleen met een ronddwalend virus onder ons, maar eigenlijk altijd, gewoon, iedere dag.

PW37 - 11-09-2020 | door Maayke Fluitman, bestuurder KNMP

VVD: betrek apothekers bij voorkomen van geneesmiddelentekorten

De VVD stelt voor om apothekers te betrekken bij het structureel voorkomen van dreigende geneesmiddelentekorten in toekomstige crisissituaties. Dat staat in het initiatiefvoorstel van Tweede Kamerlid Hayke Veldman (VVD) in het verlengde van de coronacrisis.

PW37 - 11-09-2020 | door KNMP

Minister herijkt maximum geneesmiddelenprijzen Wgp

Minister Tamara van Ark (VWS) herijkt per 1 oktober 2020 de maximumprijzen voor geneesmiddelen in de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp). Dat besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

PW37 - 11-09-2020 | door KNMP

Gebruik anti-emetica neemt toe met leeftijd

Bij jonge kinderen naar verhouding vaker gekozen voor serotonine-antagonisten

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2019 aan 360.000 mensen minimaal één keer een anti-emeticum dat tot het basispakket behoort. Dat zijn vrijwel evenveel gebruikers als het jaar daarvoor. Het gebruik van domperidon door de jongsten is in 2019 bijna gehalveerd.n Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW37 - 11-09-2020 | door Arlette Dinsbach

Vertrouwen

Hopelijk krijgen patiënten hierdoor vertrouwen in apothekers.

Ojee, daar was het nieuwsbericht een aantal weken geleden: “Paracetamol vervuild met kankerverwekkende stof”. De moed zonk mij even in de schoenen. Niet weer. Ik bereidde me voor op de massa mensen die de volgende dag met vragen aan de balie zouden staan. “Kan ik de medicatie veilig gebruiken? Wat houdt het precies in? Wat nu?” Vragen die ik met enige onzekerheid moest beantwoorden, want ook ik weet niet precies wat er in de tabletten zit die ik aflever. Analysecertificaten zullen er zeker zijn, maar die heb ik niet paraat van alle medicatie die te verkrijgen is.

PW37 - 11-09-2020 | door Chiara Bernoster-van Rodijnen, apotheker ouderenzorg

Prijs voor creatief lesgeven

Arianna Pranger ‘beste docent’ van Leidse universiteit.

Ze verzint kennisquizen, prijsvragen en challenges om haar studenten zo aansprekend mogelijk bij de lesstof te betrekken. Het leverde Arianna Pranger de eretitel ‘beste docent’ op, waaraan ze onder meer een vaste plek in de fietsenstalling overhoudt.

PW37 - 11-09-2020 | door Annemiek Veelenturf

Taal en pijn

Taal kan pijn veroorzaken, maar deze juist ook stillen. Miljoenen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven waardoor ze instructies van hun apotheker niet goed begrijpen.

PW37 - 11-09-2020 | door Frans van den Houdt

Herexamen 2020 PW37

Hoeveel procent geneesmiddelresten kan een reguliere rioolwaterzuiveringsinstallatie zonder extra maatregelen verwijderen?

PW37 - 09-09-2020 | door Hanneke Zwikker (IVM)

Crizanlizumab ter preventie vaso-occlusieve crises bij sikkelcelziekte

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een voorwaardelijke handelsvergunning aanbevolen voor het geneesmiddel crizanlizumab (Adakveo).

PW36 - 04-09-2020 | door PW

Document acties

Back to top