Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Farmaciecijfers SFK

Nierfunctie en andere labwaarden in de apotheek

Metformine meest gebruikte middel met risico bij verminderde nierfunctie

Nederlandse apothekers verstrekten in 2016 aan bijna driehonderdduizend 70-plussers het orale antidiabeticum metformine. Het is daarmee het meest in deze leeftijdsgroep gebruikte middel waarvan bij een verminderde nierfunctie de dosis moet worden aangepast. Nierfunctiewaarden moeten met apotheken worden gedeeld. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW40/41 - 06-10-2017 | door SFK

Opvallende afname van aantal NSAID-gebruikers

Aantal gebruikers maagmedicatie stijgt naar ruim drie miljoen

Nederlandse apothekers verstrekten in 2016 aan 3,1 miljoen mensen één keer of vaker een maagzuurremmer. Dit blijkt uit een telling van de SFK van het aantal gebruikers van geneesmiddelen op ATC3-groepsniveau. Op de tweede plaats komen met 2,7 miljoen gebruikers de NSAID's die pijnstillend en ontstekingsremmend werken. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW39 - 29-09-2017 | door SFK

Toename in gebruik van methylfenidaat lijkt voorbij

Halfjaarcijfers tonen afname aantal gebruikers van methylfenidaat in 2017

Het aantal gebruikers van het ADHD-middel methylfenidaat is in 2016 weliswaar nog met een half procent gestegen, maar het aantal verstrekkingen steeg in 2016 voor het eerst niet, maar bleef gelijk. Het aantal gebruikers in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar is in 2016 met ruim 5% afgenomen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW38 - 22-09-2017 | door SFK

Iets meer gebruikers van cholesterolverlagers

Naoorlogse geboortegolf van invloed op interpretatie cijfers

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2016 aan iets meer mensen een cholesterolverlager dan in het jaar daarvoor. Op een totaal van ongeveer twee miljoen mensen bedroeg de stijging ongeveer 15.000, wat neerkomt op 0,8%. De toename van het aantal gebruikers lijkt zich vooral voor te doen in de leeftijdscategorie van 70 tot en met 74 jaar, maar dat is een onjuiste interpretatie. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW37 - 15-09-2017 | door SFK

40% van voorschriften MDL-artsen is een laxans

Dure geneesmiddelen bepalen meer dan 70% van kosten aan ‘MDL’-medicijnen

Maag-darm-leverartsen behandelen aandoeningen van het maagdarmkanaal en van organen die functioneel daarop aansluiten, zoals lever, galwegen en alvleesklier. Bijna 40% van al hun recepten die door openbare apotheken worden afgehandeld, is een voorschrift voor een laxeermiddel. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW36 - 08-09-2017 | door SFK

Uitgaven aan farmaceutische zorg stijgen in 2016 met 1,6%

Data en feiten met jaarcijfers over 2016 gepubliceerd

Openbare apotheken leverden vorig jaar voor € 4335 miljoen aan geneesmiddelen en farmaceutische zorg die behoren tot het basispakket van de zorgverzekering. Dit is € 69 miljoen meer dan in 2015 en komt neer op een stijging van 1,6%. Deze cijfers publiceert de SFK in de jaarlijkse uitgave Data en feiten. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW35 - 01-09-2017 | door SFK

Antibioticagebruik in zomer daalt al enige jaren gestaag

Alleen zomercijfers hanteren voor trend gebruik luchtwegantibiotica

Apothekers verstrekten in 2016 aan 4,0 miljoen mensen in totaal 6,8 miljoen keer een antibioticum voor orale toepassing. Zowel het aantal gebruikers als het aantal verstrekkingen is daarmee 2,6% lager dan in 2015, maar op ongeveer hetzelfde niveau als in 2014. Seizoensinvloeden spelen een grote rol bij de ontwikkelingen van deze cijfers. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW33/34 - 18-08-2017 | door SFK

Voor het eerst minder antidepressivagebruikers

Antidepressivagebruik kent een maximum bij 50- tot 60-jarigen

Apothekers verstrekten in 2016 voor het eerst aan minder mensen een antidepressivum. Hiermee is mogelijk een einde gekomen aan de jarenlange groei van het aantal antidepressivagebruikers, dat zo’n 1,1, miljoen bedraagt. Er zijn opvallend minder gebruikers rond de 65 jaar. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW31/32 - 04-08-2017 | door SFK

Stijging tariefinkomsten minder dan loonontwikkeling

De vraag naar farmaceutische zorg nam in 2016 beperkt toe

De gemiddelde Nederlandse openbare apotheek behaalde in 2016 een omzet van € 2,182 miljoen aan farmaceutische zorg die wordt vergoed uit het basispakket. Dat is 1,3% meer dan in 2015. De tariefinkomsten stegen met 0,6% tot € 648.000. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW29/30 - 21-07-2017 | door SFK

Paracetamol het vaakst over the counter van apotheek

Handverkoop op naam draagt bij aan goede score kwaliteitsindicatoren

Ruim een kwart van de geneesmiddelen die apotheken in 2016 zonder recept verkochten betrof paracetamol. De tien meest verkochte geneesmiddelen zonder recept zijn samen goed voor bijna 60% van alle handverkooptransacties van geneesmiddelen in de apotheek. Neussprays met xylomethazoline hebben een aandeel van 10%. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW27/28 - 07-07-2017 | door SFK

Gebruik geneesmiddelen in tien jaar met bijna 40% gestegen

Uitgaven pakketgeneesmiddelen per persoon per jaar met 3% gedaald

Openbare apotheken verstrekten in 2016 38% meer pakketgeneesmiddelen dan in 2006. Desondanks waren de uitgaven in 2016 vrijwel gelijk aan die van tien jaar geleden. Per hoofd van de bevolking bedroeg de stijging van het geneesmiddelengebruik in die tien jaar 33%. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW26 - 30-06-2017 | door SFK

Lichte groei eerstejaars aan farmaceutische opleidingen

Aantal afgestudeerde apothekers in 2016 nagenoeg gelijk gebleven

Het aantal eerstejaars bachelorstudenten aan de farmaceutische opleidingen steeg in 2016 tot 647. Dat is het hoogste aantal ooit. In datzelfde jaar studeerden in Utrecht en Groningen 221 apothekers af, vier minder dan in 2015. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW25 - 23-06-2017 | door SFK

Typisch poliklinisch

Meest verstrekte geneesmiddelen in poliklinische apotheek in beeld gebracht

Capecitabine is het door poliklinische apotheken vaakst verstrekte middel dat valt onder het budget van de ziekenhuizen. Van de pakketgeneesmiddelen zijn osmotische laxantia op basis van macrogol en elektrolyten de meest verstrekte typische poliklinische geneesmiddelen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW24 - 16-06-2017 | door SFK

Antihistaminicaverstrekkingen typeren hooikoortsseizoen

Ieder voorjaar weer ander patroon in antihistaminicagebruik

Nederlandse apothekers verstrekten vorig jaar 4,5 miljoen keer een antihistaminicum op doktersrecept. Hoewel het merendeel van de verstrekkingen niet seizoensgebonden is, blijkt het verstrekkingenpatroon van de antihistaminica vooral door hooikoorts bepaald. Uit het beeld over de afgelopen jaren blijkt dat patroon van jaar tot jaar te verschillen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW23 - 09-06-2017 | door SFK

Aantal apothekersassistenten gedaald tot niveau van 2006

Meer automatisering leidt tot minder behoefte aan apothekersassistenten

Het aantal apothekersassistenten in dienst van Nederlandse openbare apotheken lag begin dit jaar op 15.697, het laagste niveau in ruim tien jaar. Het aantal ondersteunende medewerkers in dienst van apotheken piekte juist met 8203 personen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW21/22 - 26-05-2017 | door SFK

Patiënten met astma/COPD gebruiken meest salbutamol

5% minder kosten aan astma/COPD-medicatie door salmeterol/fluticason

Openbare apotheken verstrekten in 2016 aan ongeveer 1,7 miljoen mensen een geneesmiddel voor astma/COPD. Dat zijn er vrijwel evenveel als in 2015. De kosten van de astma/COPD-medicatie namen in 2016 met 5% af tot € 325 miljoen. Deze daling kan in zijn geheel worden toegeschreven aan de combinatie salmeterol met fluticason. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW20 - 19-05-2017 | door SFK

Driekwart van medicijnen generiek verstrekt

Ogenschijnlijke daling substitutiegraad in 2016 door omeprazol spécialité

Openbare apotheken verstrekten vorig jaar 231 miljoen keer een receptplichtig geneesmiddel dat tot het basispakket behoort. In 74,1% van de gevallen ging het daarbij om een generieke variant. In 2015 was dat nog 72,4%. De substitutiegraad daalde in 2016 door tijdelijke positionering van een generieke variant van omeprazol als spécialité. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW19 - 12-05-2017 | door SFK

Forse groei DOAC-gebruik zet ook dit jaar door

Toename nieuwe antistollingsmiddelen bedroeg in 2016 75%

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2016 75% meer DOAC’s dan in het jaar daarvoor. Gebruikscijfers over de eerste drie maanden van 2017 laten zien dat deze trend ook dit jaar doorzet. Door de verruiming van de vergoedingsvoorwaarden initiëren nu ook huisartsen in beperkte mate het gebruik van deze middelen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW18 - 05-05-2017 | door SFK

Weer hoogste uitgaven voor luchtwegmiddel tiotropium

Grootste uitgavenstijging voor nieuwe combinatie bij hepatitis C

Voor het tweede jaar op rij is het astma/COPD-middel tiotropium koploper bij de pakketgeneesmiddelen met de hoogste uitgaven. Nieuw in de top 10 van 2016 – op plaats 5 – is de combinatie van sofosbuvir met ledipasvir, die wordt ingezet bij de behandeling van chronische hepatitis C. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW17 - 28-04-2017 | door SFK

Minder overstappers bij hoge medicijnkosten

Aantal overstappers onder apotheekbezoekers dit jaar licht toegenomen

Mensen met hogere uitgaven aan geneesmiddelen wisselen minder vaak van verzekeraar. Bij apotheekbezoekers die in 2016 meer dan € 1000 uitgaven lag het overstappercentage ruim 40% lager dan bij mensen van wie de geneesmiddelenuitgaven onder de € 100 bleven. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW16 - 21-04-2017 | door SFK

Document acties

Back to top